Per Tønnesen aflægger beretning for kongressen Formand Per Tønnesen fremlægger sin beretning. Foto: Jakob Boserup

HK Handels kongres har godkendt beretningen 2021.
HK Handels arbejde har som resten af verden det seneste år været påvirket af coronapandemien, der fik sat sit præg på især overenskomstforhandlingerne i foråret 2020. Men også det store fokus på butikspersonalet som frontpersonale, der gik på arbejde, mens verden lukkede ned, bemærkede HK Handels afgående formand Per Tønnesen under beretningen.

Selv landets statsminister har rakt ud til de handelsansatte og takket for den store indsats
- Per Tønnesen, formand, HK Handel

- Selv landets statsminister har rakt ud til de handelsansatte og takket for den store indsats, der har været ydet for at holde samfundet i gang. Det er det eneste sted i Europa – og verden for den sags skyld – hvor jeg har hørt, at landets statsminister sådan har sagt tak for indsatsen til de ansatte i handlen, sagde han.

To overenskomstforhandlinger i perioden

I kongresperioden har to overenskomstforhandlinger optaget HK Handel. Først OK17, hvor der bl.a. blev sikret højere løn, mere på fritvalgskontoen og bedre vilkår for natarbejde, og senest OK20, hvor der igen var et løft på mindstelønnen, forhøjelse af fritvalgskontoen, og hvor der bl.a. også blev mere frihed til børnefamilierne ved sygdom. Ved begge overenskomster blev der sat nye stemmerekorder for deltagelsen blandt medlemmerne, hvor over 40 % stemte i 2017 og over 58 % stemte i 2020. 

- Alt i alt må vi sige, at overenskomstforhandlingerne viste os, at vi er godt på vej – meget godt på vej til mere involvering og mere relevans for det enkelte medlem i vores arbejde med den organiserende fagforening, sagde Per Tønnesen, som også påpegede, at der var sket meget i forhold til de handelsansattes uddannelsesmuligheder.

- Vi har udviklet og fået igangsat nye specialer i digital handel, og vi har fået udviklet og igangsat en overbygning på detailuddannelsen, retail manager, for de butiksmedarbejdere, der gerne vil bygge videre på kvalifikationerne og karrieren. 

På lagerområdet er vi netop gået i gang med at udvikle en ny lageruddannelse, der skal sikre, at vores lageransatte medlemmer har de kvalifikationer, der skal til i takt med at digitaliseringen ændrer vores arbejdspladser, og den måde vi arbejder på.
HK Handels kongres - beretningsdebat
 
Se hele den skriftlige beretning her

Under beretningsdebatten blev der bl.a. talt om fastholdelse af medlemmer, lagerområdet og uddannelse. Foto: Jakob Boserup