HK Handels kongres er i gang. Foto: Jakob Boserup.

HK Handels 8. kongres er i gang – for første gang virtuelt. De næste to dage skal over 200 delegerede diskutere den seneste kongresperiodes arbejde og resultater, godkende regnskabet og behandle indkommende forslag. Du kan følge med her, og vil du vide mere om f.eks. målprogram eller stillede forslag, kan du finde det her på siderne.

På programmet for kongressen er bl.a.:

Mandag

  • Valg af stemmeudvalg, dirigent, forslag til forretningsorden mv. 
  • Beretning og debat
  • Regnskaber

Tirsdag

  • Målprogram og debat
  • Behandling af forslag til love 
  • Valg af ny formand for HK Handel 
  • Valg af sektorbestyrelse, revisor og suppleanter 

Vil du se det fulde program for kongressen, kan du finde det her