penge hænder

Billede: Der kan være mange penge at hente, hvis der er ikke er styr på pensionen af fritvalgslønkontoen - eller fejl på lønsedlen generelt. HK Handel Midt og HK Privat Midt opfordrer til at læse din lønseddel igennem, og at kontakte HK, hvis du er i tvivl om noget.

 

Er ”Funktionæroverenskomst handel, viden og service” eller butiksoverenskomsten din overenskomst? Så har det været diskuteret, om pensionsbidrag, der beregnes af opsparingen på din fritvalgslønkonto, skulle beregnes og indbetales til pensionsselskabet, når den blev optjent eller først, når beløbet kom til udbetaling fra din konto: Bettina Larsen

    - HK Privat og HK Handel tog derfor kontakt til Dansk Erhverv, som er den anden part i overenskomsterne, for at få en afklaring. For det fremgik ikke helt tydeligt af overenskomsten, hvordan det skulle foregå i praksis, fortæller Bettina Larsen, der er faglig konsulent i HK Handel Midt (billede th.).

 

For en medarbejder, der har været ansat siden 2012 med en månedsløn på 30.000 kroner, løber efterbetalingen til pensionsopsparingen typisk op i 10-15.000 kr.

 

Afklaring og enighed

    - Efter en drøftelse af spørgsmålet er man blevet enige om, at beregning og indbetaling af pensionsbidraget af opsparingen på fritvalgslønkontoen sker månedsvis. Så nu bliver pensionen altså beregnet, når beløbet indsættes på kontoen for fritvalg. Det er godt, at der – sammen med Dansk Erhverv – er kommet styr på fortolkningen af det her tvivlsspørgsmål, konstaterer Bettina Larsen:

    - For det kunne på sigt godt være blevet til en del penge, hvis man var gået glip af forrentning af pensionen. For eksempel hvis man bruger sin fritvalgskonto til en form for opsparing og ”kun” får udbetaling hvert andet år. Så ville man i de to år være gået glip af en forrentning af det beløb, som kunne have været indbetalt til pensionsopsparingen.

Dansk Erhverv har i forbindelse med drøftelsen tilkendegivet, at man snarest vil vejlede virksomhederne om aftalen og den nye praksis.

 

opfordring: kig din lønseddel igennem

HK Privat Midt har en klar opfordring til medlemmer, der er i tvivl omkring pensionsindbetalingen:
- Hvis du ikke kan gennemskue, om din løn og pensionsberegning af udbetalinger fra fritvalgskontoen er rigtig, så kan jeg kun anbefale dig at sende din lønseddel til et tjek hos os. Det gør du på mailadressen midt@hk.dk, runder Anders L. Andersen af. 

 

Selvom det altså indgår i stort set alle landsoverenskomster, at arbejdsgiver skal beregne og indbetale pensionsbidrag af medarbejdernes opsparing på fritvalgskontoen, så er der desværre nogle arbejdsgivere, som ikke har kendt eller fulgt aftalen og dermed slet ikke beregner pensionsbidrag af fritvalgsopsparingen.

 

Samme problem i andre overenskomster

I de fleste andre landsoverenskomster er det præcist beskrevet, at pensionsbidraget af fritvalgsopsparingen skal beregnes og indbetales til pensionsordning hver måned. Imidlertid oplever HK jævnligt, at det ikke sker før opsparingen udbetales. Det beder vi så virksomheden ændre straks.

Hvordan er det med pensionsindbetalingen af din fritvalgskonto – har din arbejdsgiver styr på den?

 

Slet ingen pensionsberegning

Selvom det altså indgår i stort set alle landsoverenskomster, at arbejdsgiver skal beregne og indbetale pensionsbidrag af medarbejdernes opsparing på fritvalgskontoen, så er der desværre nogle arbejdsgivere, som ikke har kendt eller fulgt aftalen og dermed slet ikke beregner pensionsbidrag af fritvalgsopsparingen. Bestemmelsen har ellers været gældende siden 1. oktober 2012.

 

Efterbetaling af ganske store beløb

Da problemet i nogle tilfælde går helt tilbage til 2012, kan der være tale om pænt store beløb:

    - HK Privat Midt har inden for de seneste par år haft flere sager mod større industrivirksomheder, der har Industriens funktionæroverenskomst, med krav om efterbetaling af pensionsbidraget tilbage til 2012. Arbejdsgiver skal efterbetale både virksomhedens og medarbejderens egetbidrag til pensionsordningen. Det vil typisk være i alt 12% og en kompensation for de renter, som de manglende pensionsbidrag kunne have givet til medarbejderen gennem årene. Anders L. Andersen HK Midt

    - For en medarbejder, der har været ansat siden 2012 med en månedsløn på 30.000 kroner, løber efterbetalingen til pensionsopsparingen typisk op i 10-15.000 kr. Dermed er medlemskontingentet til HK tjent ind for en del år, konstaterer Anders L. Andersen (billede th.)