Syg i ferien

Bliver du syg før eller i din ferie, kan du have ret til at holde dine feriedage på et andet tidspunkt. Husk, at din arbejdsgiver skal have besked med det samme.

Der gælder forskellige regler, alt efter om du bliver syg op til eller under din ferie.

Vær opmærksom på, at din ferie først starter på din første feriedag. Så selv om du ”går på ferie” en fredag eftermiddag, begynder din ferie reelt først mandag morgen, hvor du normalt skulle være mødt på arbejde. Bliver du syg inden første feriedag (f.eks. brækker benet søndag eftermiddag), så er du blevet syg op til din ferie. Bliver du syg efter normal arbejdstids begyndelse på din første feriedag, er du blevet syg i din ferie.

Du kan læse, hvad der gælder i de to situationer herunder.

Bliver du syg i din ferie?


Du har ret til at få erstatningsferie i op til fire uger, hvis din ferie skulle blive ødelagt af sygdom, som opstår, efter at du er gået på ferie.

Der er en såkaldt karensperiode på fem dage. Det betyder, at de fem første ”ferie-sygedage” ikke giver ret til en ny ferie. Til gengæld skal du være opmærksom på, at du ”samler sygedage sammen” i hele den periode, vi kalder ’ferieåret’, som løber fra 1. september til 31. august. Så er du fx syg to dage i din efterårsferie og fire dage i den sidste uge af din sommerferie, altså i alt seks dage, har du ret til at holde en feriedag på et andet tidspunkt.

- Det er bare supervigtigt, at du straks på første sygedag giver din arbejdsgiver besked om, at du er blevet syg – også selvom du tror, du er frisk allerede om et par dage. Uanset om du er i udlandet eller derhjemme, skal du give besked. Du skal også fremskaffe dokumentation for sygdommen, så det er en god idé at få en kopi af journalen eller en friattest fra lægen, siger advokat i HK Privat, Klara Hoffritz.

Medmindre andet er aftalt med din arbejdsgiver, skal du selv betale for en friattest fra lægen, hvis du bliver syg under din ferie.

Du skal huske at raskmelde dig til din arbejdsgiver igen. Du kan vælge at holde resten af din ferie som aftalt, eller du kan møde på arbejde igen, men husk at meddele din arbejdsgiver, hvad du vælger. Du har ikke ret til at holde de feriedage, der blev ødelagt af sygdom i direkte forlængelse af den aftalte ferie, men du kan selvfølgelig aftale det med din arbejdsgiver, hvis han eller hun er med på det.

Er du syg op til din ferie?


Bliver du syg, inden din ferie begynder, gælder nogle andre regler. Her er det vigtigt, at du ringer til din arbejdsgiver og melder dig syg inden normal mødetid på den første feriedag. Så påbegynder du nemlig slet ikke din ferie, så længe du er syg.

- Modsat sygdom opstået under ferien er der ved sygdom opstået før ferien ikke en karensperiode, og du har altså ret til at holde feriedagene på et andet tidspunkt, siger Klara Hoffritz, der igen understreger vigtigheden af at få dokumentation fra lægen på, at man er syg.

- Men beder din arbejdsgiver om dokumentation for sygdom opstået inden ferie, er det arbejdsgiveren, som skal betale.

Ligesom hvis du bliver syg under ferie, skal du huske at raskmelde dig til din arbejdsgiver igen. Du kan vælge at holde resten af din ferie som aftalt, eller du kan møde på arbejde igen, men husk at meddele din arbejdsgiver, hvad du vælger.

FAKTA om den nye ferielov

ny ferielov

  • Du har ret til 3 ugers sammenhængende sommerferie i perioden 1. maj til 30. september
  • Har du ikke optjent feriedage til alle 3 uger, kan du stadig holde ferien. Du skal blot aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud.
  • Du har ret til at holde i alt 4 uger af din optjente ferie inden udgangen af august 2021 (det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan lægge din sommerferie i september)
  • Har du overførte feriedage fra det korte ferieår sidste sommer (perioden 1. maj – 31. august 2020), skal de holdes inden 31. december 2021. Er de ikke holdt inden da, taber du retten til at holde dem, og de kan ikke overføres.

    Er du i tvivl? Så kontakt din lokale afdeling på 7011 4545
Vis mere