FOTO: Kim Wrendt

Når du er ansat i Irma, har du en række rettigheder, som gælder uanset, hvilken kontrakt du er på. En del af dem er aftalt igennem den overenskomst, der er mellem HK Handel og Irma. Andre rettigheder står i funktionærloven.

Selvom du ikke er ansat som funktionær, så gælder funktionærloven også for dig, når du arbejder mere 8 timer om ugen og har gjort det i minimum fire måneder.

- Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til, så husk, at du altid kan tage fat i din tillidsrepræsentant, siger Ulla Jensen, formand for Landsklubben Irma.

LØN UNDER SYGDOM

Hvis du er timelønnet og ikke-funktionær har du som minimum ret til en løn, der svarer til sygedagpenge, hvis du:

  • har været ansat i 8 uger
  • har arbejdet 74 timer inden for de 8 uger

Hvis du er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, har du som minimum ret til:

  • fuld løn under sygdom – inklusive tillæg (fx kvalifikations- eller personlige tillæg)

Er du varslet på overarbejde, men må sygemelde dig, får du ikke løn for de timer.

 

RET TIL AT KENDE DIN ARBEJDSPLAN 12 UGER FREM

Uanset hvilken kontrakt du er ansat på, har du ret til at kende din arbejdsplan mindst 12 uger frem. Dette gælder faktisk uanset hvor mange timer, du arbejder om ugen.

Det er aftalt i overenskomsten mellem HK HANDEL og Irma.

DU kan ikke beordres til mer- eller overarbejde

Er du deltidsansat, kan du ikke beordres til hverken mer- eller overarbejde. Hvis deltidsansatte aftaler timer ud over det timetal, der er aftalt ved ansættelsen, skelnes der mellem mer- og overarbejde.

Du kan selvfølgelig godt vælge at sige ja til overarbejde, men din arbejdsgiver kan ikke kræve det.

Du har en fritvalgsordning

Som ansat i Irma har du automatisk en fritvalgsordning. Det er en ordning, der er aftalt igennem din overenskomst, hvor en procentdel af din løn bliver stillet til rådighed for dig. Fritvalgsordningen er lige nu 6 % af din løn. Det stiger til 7 % den 1. marts 2022.

Den fritvalgsordning kan bruges til eksempelvis ekstra løn i forbindelse med feriefridage, finansiering af 2 børneomsorgsdage, barns 2. sygedag eller seniorfrihed.

Du har ret til pause

Du har ret til en pause på 30 minutter, når du arbejder mere end 4 timer på en vagt.

I TILFÆLDE AF FYRING

HK Handel og Irma har en lavet en særlig tryghedsaftale for alle medarbejdere inklusiv assistancer. Det betyder, at en arbejdsgiver ikke må fyre dig på grund af besparelser, uden at han/hun har undersøgt muligheden for, at du kan blive omplaceret til en anden Irma-butik først.

RET TIL UDDANNELSE

Som assistance har du også ret til at søge efteruddannelse via kompetencefonden. Kontakt din tillidsrepræsentant for at høre mere om dine muligheder.

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid tage fat i din tillidsrepræsentant eller formanden for Landsklubben Irma, Ulla Jensen, på telefon 4010 9727.