Af Christine Bruun, Jobpatruljekoordinator på Sjælland, og Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland

 

Christine Bruun, Jobpatruljen

Christine Bruun, koordinator af Jobpatruljen på Sjælland.

Fællesskab og stå sammen har været de bærende ord igennem tiden med pandemien og nu senest ved opbakningen til fodbolddrengene. Sammen om, fælles ansvar og tage vare på hinanden er grundlæggende værdier i det danske samfund. Med afsæt i de værdier opfordrer vi til, at vi voksne tager et endnu større ansvar for de nye på arbejdsmarkedet – de unge fritidsjobbere.

Vi voksne har ansvaret for at tage dialogen med de unge om deres rettigheder og pligter. Både vores egne børn men også dem, der har deres første dag på vores arbejdsplads. Hvis en ung får en god oplevelse, så sikrer vi, at de bliver mere nysgerrige på faget. De nye på arbejdspladsen er morgendagens arbejdsstyrke.

Jobpatruljen oplyser unge fritidsjobbere

De unge, er fulde af tillid og har en høj arbejdsmoral. Flere unge får i denne sommer deres første erfaringer med arbejdsmarkedet. Og i disse uger kører Jobpatruljen igen på øernes og de sjællandske landeveje og besøger arbejdspladser i sommerlandet for at komme i dialog med de unge. Det foregår over hele landet.

Jobpatruljen har kørt i 42 år og har til formål at tale med unge fritidsjobbere om deres forhold og rettigheder. Sidste år foretog Jobpatruljen 1627 besøg hos virksomheder på øerne og Sjælland, og vi talte med 565 unge fritidsjobbere. Desværre var der i 76% af samtalerne mindst ét regelbrud, og mange af problemerne er gengangere fra de andre år. Det kan handle om manglende kontrakter, løn og tillæg, eller hvor meget de unge må løfte. 

Det vidner om, at vi sammen skal blive bedre til at tage dialogen med de unge løbende og ikke kun, når Jobpatruljen kommer forbi.

3 tips til at tage dialogen med den unge

Et af værktøjerne, vi som voksne kan bruge, er oplysning, viden og samtale for at løse udfordringerne. Her er tre bud på, hvad vi sammen kan gøre:

  • For det første kan man som forælder spørge, lytte på og tale med sit barn om deres oplevelser og erfaringer fra og på jobbet. Derved hjælper vi dem med at få deres rettigheder, så de ikke bliver skræmt af deres første job.
  • For det andet kan man som arbejdsgiver informere de unge fritidsjobbere om reglerne for fritidsarbejde. Og samtidig sørge for, at reglerne bliver fulgt!
  • For det tredje kan HK og andre fagforeninger hjælpe de unge, for fritidsjobbere kan godt være medlem af en fagforening og få råd og vejledning

Vi har brug for mange dygtige faglærte på arbejdsmarkedet i de kommende mange år, og et fritidsjob skulle gerne være en god indgang til dette. I HK vil vi gerne understrege vigtigheden af, at vi hjælper vores unge mennesker, så de får nogle positive oplevelser i deres spæde arbejdsår. Det er de år, der lægger fundamentet for et langt og forhåbentligt godt arbejdsliv.

Vi kan også hjælpe de unge ved, at der bliver skemalagt undervisning i Den danske model og rettigheder for unge i fritidsjob, i alle folkeskoler fra 6. klassetrin og løbende frem, til de unge forlader skolen. Vi ved, at Fagbevægelsens Skoletjeneste tilbyder dette til folkeskolerne, men det bliver bare ikke brugt særlig meget. Det må vi kunne gøre bedre. Ikke for vores egen skyld, men til gavn for vores børn og unge, der skal være på fremtidens arbejdsmarked i rigtig mange år. Obligatorisk undervisning i Den danske model og i lønmodtagerrettigheder kan passende være en del af en 2022-plan. Vi har alle en opgave med at hjælpe de unge godt ind i deres arbejdsliv - selvom de er på vej til at blive voksne, er vi stadig deres rollemodeller.