Til efteråret skal vi til stemmeurnerne, når der står kommunal- og regionalvalg på programmet. Tirsdag d. 16. november går det løs, og en del HK-medlemmer stiller op.

Du kan se en række af dem her. Hvem er kandidaterne? Og hvad står de for? 
Vælg dit område og læs med. Kandidaterne står listet efter region. 

Hovedstaden

Anne-Mette Olsen
Foto: Kenneth Jensen

 • Kandidat til:  Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Frederikssund Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Stat

Jeg er tidligere formand for HK-Stat MidtVest fra 2008 til 2015, inden da ansat som laborant på Aarhus Universitet. Jeg flyttede for tre år siden tilbage til min hjemegn, Fjordlandet mellem Isefjord og Roskilde Fjord. Et område, der blev oversvømmet under stormfloden ”Bodil” i 2013. Jeg har været med til at danne græsrodsbevægelsen www.Fjordgruppen.dk.
 
Mærkesager

 • Kystsikring. Der handles for lidt på forebyggelse mod oversvømmelse ved stormflod og grundvandsstigning i et langsigtet perspektiv.  
 • Landsbyer og seniorboliger, så man som borger kan blive i sine lokale sociale cirkler i sin 3. alder. 
 • På emnerne tvangsanbringelse og -adoption er det vigtigt, at man allerede i før-forældreskabsperioden griber forebyggende ind. Man kan skabe nogle rammer på f.eks. sports- og kulturområder, som inviterer sårbare borgere med i sociale cirkler.

Arbresh Useini

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Rødovre Kommune 
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Benjamin Friis

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Københavns Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialistisk Folkeparti
 • Sektor: Kommunal

Medlem af Valby Lokaludvalg, hvor jeg er næstformand i Puljeudvalget og Et Helt Liv
Bestyrelsesmedlem i SF Valby og SF København 

Mærkesager

 • Lokal kvalitet Vi skal have lokale tilbud. Det hænger ikke sammen, hvis man skal til Brønshøj for at aflevere sit barn og til Amager for at komme til lægen.
 • Plads og hjælp til fattige 10% af Københavns indbyggere i den arbejdsdygtige alder lever for ca. 8000 om måneden. De må ikke gå fallit, bare fordi de bliver syge. 
 • Op på cyklen Halvdelen af alle københavnere, der arbejder i København, har cyklen som foretrukne transportmiddel. Vi skal have offentligt transportnet til, når det ikke giver mening at tage cyklen.
   

Hjemmeside

Facebook

Instagram

LinkedIn

Birgitte Glifberg

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Rødovre Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Kommunal

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune siden 26. november 2019. 
Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget. Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Hjemmeside
Facebook
Instagram

Carsten Svensson

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Furesø Kommune
 • Parti/ borgerliste: Dansk Folkeparti
 • Sektor: Kommunal

Byrådsmedlem, Gruppeformand, Udvalgsmedlem, Lokalrådsmedlem, Handikapsrådsmedlem.  

Mærkesager

 • Ikke mere lort i søer og åer! Borgmesteren sidder på hænderne og har gjort det i 12 år.   
 • Pleje og omsorg til alle! Bøsser, lesbiske, regnbuefolk, handikappede, retarderede, psykisk syge ... osv osv..  ALLE efterlades på perronen.  

Karsten Kriegel

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Ballerup Kommune
 • Parti/ borgerliste: Det Konservative Folkeparti
 • Sektor: HK Kommunal
 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Gentofte Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Kommunal

Nicolaj Bertel Riber

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Dragør Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Jeg stiller op som borgmester i Dragør Kommune. De seneste fire år har jeg været formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og 2. viceborgmester.  

Mærkesager

 • Velfærd først 
 • En grøn by 
 • Sund økonomi

Susan Hedlund

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Københavns Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Tryghed og fællesskab er bærende for mit politiske engagement. Der skal være plads til alle ved samfundets bord – og fællesskaber, der virker, når man har brug for det.

Derfor blev jeg faglig aktiv i HK, derfor gik jeg ind i politik, og derfor startede jeg senior-netværket Sydhavnens Seniorer, hvor jeg nu arbejder som koordinator.

Jeg har siddet i Københavns Borgerrepræsentation siden 2010, og er nu gruppeformand for den Socialdemokratiske gruppe.

Mærkesager

 • Ordnede forhold. 300.000 er ansat på 0-time kontrakter. Min besked til arbejdsgiverne er: Få jer en overenskomst og tilbyd ordentlige vilkår. Det skal vi som politikere sikre, at sker.
 • Syge skal ha’ ro til at blive raske. I dag skal man fx til møder, selvom man har en plan med sin arbejdsgiver for at komme tilbage. Det skal laves om. 
 • Bedre arbejdsmiljø. 4 ud af 5 HKére har følt sig stresset det sidste år! Vi skal stille krav til virksomhederne og forbedre de kommunale stressklinikker.

 

Midtjylland

Bent Wolder Mortensen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Lemvig Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Kommunal

Jeg er aktiv frivillig underviser mm. og næstformand i Socialdemokratiet i Lemvig

Mærkesager

Jeg vil arbejde for, at: 

 • Få indført sociale klausuler indenfor alle kommunale områder, hvor der udliciteres, udføres arbejde, leveres varer og tjenesteydelser for kommunen. incl. være skattelyfri kommune.
 • Styrke landsbyerne i kommunen, og støtte deres frivillige ildsjæle. Arbejde for at få ansat landsbypedeller i alle klynge byer (2-3 landsbyer)
 • Vi skal være bedre til at bevare vores fælles Bygnings- & Landskabskulturarv. Få indført bevarende lokalplaner i områder/gader.

 Berit Rousing

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Aarhus Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Mærkesager 

 • Byudvikling. Aarhus er i stor udvikling og det er omegnsbyerne også og det er vigtig at vi sørger for at tilpasse infrastrukturen til fremtidens samfund i takt med udviklingen. 
 • Fleksjobordningen kan forbedres. Kan vi i Aarhus komme med ideer og argumenter til forbedring, kan det være at det høres og ses i resten af landet. 
 • Fremtidens udvikling af vores samfund skal bygges på et grønt og bæredygtigt fundament. Vi skal søge at udvikle og implementere teknologiske løsninger som tilgodeser mennesket, miljøet og arbejdsmiljøet.

Hjemmeside
Facebook
Instagram

Birgitte Svenningsen

 • Kandidat til: Regionalvalget
 • Opstillingssted: Region Midtjylland
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Kommunal

Jeg er nuværende regionsrådsmedlem og klassisk socialdemokrat.  Jeg brænder for et velfungerende offentligt sundhedsvæsen. Jeg er uddannet lægesekretær og har kendskab til sundhedsvæsnet indefra.  Stem på en fra virkeligheden! 

Mærkesager

 • Lighed i sundhed. Ingen privatisering, brugerbetaling eller selvforsikring. 
 • Nærhed i sundhed. Vi skal undgå centralisering. Vi skal bevare specialer på hospitalerne i Region Midtjylland. 
 • Ligestil fysisk og psykisk sygdom. 

Gitte Færgemann

 • Kandidat til: Regionalvalget
 • Opstillingssted: Randers Sydkreds
 • Parti/borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Jeg arbejder i 3F Randers som koordinator og har mere end 25 års erfaring indenfor fagbevægelsen. Har været afdelingsleder på Specialområdet Kriminalitetstruede Dømte Børn og Unge i 5 år. Projektleder på Jobcenter Århus, hvor vi samarbejdede med de praktiserende læger. Jeg er oprindeligt uddannet kontorassistent og har suppleret uddannelsen med en akademiuddannelse i ledelse og en master coach uddannelse. 

Mærkesager

 • Sundhedstilbud skal udbygges og tilbydes tæt på borgeren. Indsatser skal koordineres og borgeren skal være i centrum, uanset om det er fysiske eller psykiske sygdomme.
 • I forhold til børn og unge, så skal der sættes ind med tidlig indsats og forebyggelse i et tæt samarbejde på tværs af instanser.
 • Danske løn- og arbejdsvilkår skal efterleves på alle arbejdspladser og regionen skal være et attraktivt sted at arbejde.

Jeg stiller op til Regionsrådet fordi jeg vil kæmpe for velfærden og fordi jeg tror på at velfærd fremmer lighed og er til gavn for den danske økonomi. 

Facebook

Grethe Villadsen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Favrskov Kommune 
 • Parti/borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Stat

Jeg er gift med Uffe, og vi bor i bor i Voldum. Jeg arbejder som kliniksekretær på Aarhus Tandlægeskole. I min fritid laver jeg lidt frivilligt arbejde, går lange ture og svømmer. 

Har siddet i Favrskov byråd siden 2014, i denne periode som socialudvalgsformand. Før den tid sad jeg fire år i Hadsten byråd.

Mærkesager

 • Socialområdet: Lighed i sundhed, ældreområdet, handicap og psykiatri.
 • Understøtte det gode liv i de små byer: Give mulighed for nye boformer, samt understøtte at plejecentre, børnepasning og klubber bevares lokalt.
 • Infrastruktur: Kollektiv trafik skal binde kommunen sammen og korrespondere med transport til større byer til gavn for pendlere. 

Instagram

Facebook

Helle Præsius Busk

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Silkeborg Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Kommunal

Engageret, ordentlig og arbejdsom. Har lokalpolitisk erfaring som fmd. for Sejs-Svejbæk Lokalråd 2006-2018 og skolebest. v/Sejs Skole 2002-2006, desuden diverse tillidshverv i HK og lokale foreninger. Mit fag og mit lokalområde har høj prioritet

Mærkesager

Helle for helhed, dialog og fællesskab:

 • Sund vækst og udvikling i lokalområder, planlægning med hensyn til natur, miljø, bæredygtighed og infrastruktur
 • Let og respektfuld adgang til naturen
 • Praktiske/musiske tilbud lokalt og til alle aldre

Jimmy Storm Jessen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Herning Kommune
 • Parti/ borgerliste: Det Konservative Folkeparti
 • Sektor: Kommunal

Jeg arbejder som jobkonsulent og har gjort det gennem de sidste seks år. Jeg er udlært som autolakerer og senere cykelmekaniker. Læst erhvervsjura og økonomi på merkonomniveau. Mangler kun afslutningsmodulet til diplomuddannelsen i beskæftigelse. Erhvervsmæssigt har jeg beskæftiget mig med salg og service. Bl.a. som indkøber, assurandør, vognmand m.m. Og i ti år været leder/træner i Herning Cykle Klub. 

Mærkesager

 • Det er min grundholdning, at man skal klare sig selv, men ingen skal overlades til sig selv. Vi skal bruge ressourcerne der, hvor der er behov for hjælp og støtte og ikke på kontrol af dem, der godt selv kan.
 • Beskæftigelsesområdet har min særlige interesse, og det er afgørende for mig, at både den enkelte og virksomhederne kan udvikle sig.
 • Vi skal skabe nogle rammer, så vi kan overdrage verden i en bedre stand, end vi overtog den i.

Joan Højlund

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Ikast-Brande Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet 
 • Sektor: HK Privat 

Mette Guldberg

 • Kandidat til: Både kommunal- og regionalvalget
 • Opstillingssted: Herning 
 • Parti: Det Konservative Folkeparti
 • Sektor: HK Stat

Arbejder som sagsbehandler i Gældsstyrelsen i Ringkøbing. Næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget og medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Medlem og formand for UngHerning. Medlem af  Beredskabskommissionen. Medlem af Rosa og Asta Jensens Fond i Viborg. 

Mærkesager 

 • Socialområdet: ældreomsorg, flere ældreboliger. Sårbar unge samt misbrug blandt disse 
 • Sundhedsvæsnet: Fokus på overgange mellem kommunen og regionen for patienten. Styrkelsen af indsatsen i forebyggelsen hos kommunen, og overdragelsen af flere regionale opgaver til den praktiserende læge. En bedre håndtering når patienten udskrives fra hospitalet, og opgaven bliver overdraget til kommunen.
 • Psykiatrien: mangler i allerhøjeste grad et markant løft 

Facebook

Regitse Rans

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Aarhus Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Kommunal

Mærkesager

 • Jeg er optaget af udvikling, vækst og sammenhængskraft på tværs i kommunen, ikke mindst i oplandsbyerne. 
 • Der skal sættes mere fart på den grønne omstilling. Sammen skal vi sikre en bæredygtig fremtid, hvor vi passer på vores ressourcer og reel mulighed for at træffe kloge og bæredygtige valg i vores dagligdag.
 • Alt for mange borgere står uden for fællesskabet og arbejdsmarkedet. De har fysiske, psykiske eller andre udfordringer, som stiller dem i svære situationer. Det skal der gøres noget ved. 

Facebook-profil

Facebook-side

Aase Pedersen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Aarhus Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Stat

Tidl. fællestillidsrepræsentant Aarhus Universitet, tidl. medlem HK Stats sektorbestyrelse, tidl. formand for landsforeningen for de højere uddannelsesinstitutioner.

Mærkesager

 • Fremtiden er grøn. Hvis klimamålene skal nås i 2030, skal der satses langt mere på erhvervsuddannelser, både HK`ere og håndværkere.
 • Fremtiden er fællesskaber. Samarbejde er vejen frem, til at vi i fællesskab udvikler gode arbejdspladser, skoler, institutioner, boligområder, infrastrukturer o.s.v.
 • Fremtiden er værdighed. Alle borgere, unge som ældre, har krav på værdighed og gensidig respekt, både på arbejdspladsen, i institutionerne, skolen, i plejesektoren, ja, overalt i samfundet.

Facebook

Nordjylland

Ali Hassan

 • Kandidat til: Regionalvalget
 • Opstillingssted: Region Nordjylland
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Jeg hedder Ali Hassan og er 54 år.  Jeg arbejder som beboerrådgiver i en boligorganisation. For en bedre hverdag for os alle skal vi tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov – både i den tidlige, sammenhængende og den rette indsats.

Mærkesager

 • Mere social retfærdighed
 • Bedre livskvalitet og mere støtte til vægttab
 • Grøn trafik og bæredygtig udvikling

André Osnes

 

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Aalborg Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Handel

Jeg er sektorbestyrelsesmedlem i HK Handel Nordjylland, tillidsrepræsentant i COOP Logistik, Aalborg Distributionscenter og næstformand i Landsklubben: "COOP Kontor Lager". Derudover er jeg formand i grundejerforeningen “Elmelunden-Gistrup” og lægdommer ved retten i Aalborg.

Facebook

Brian Kjær

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Frederikshavn Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Kommunal

Jeg sidder i dag i byrådet. Blev valgt til Nordjyllands Amtsråd i 2001, men skiftede til byrådet efter nedlæggelse af amterne. 

Mærkesag

Jeg er bl.a. med i bestyrelsen i CirkulærNord Fonden, der arbejder meget med cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Facebook

Jørgen Hansen

 • Kandidat til:  Regionalvalget
 • Opstillingssted: Region Nordjylland
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Stat

Jeg arbejder som afdelingsleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
I Region Nordjylland er jeg medlem af Klima- og miljøudvalget, Udvalget for Regional Udvikling, Det Regionale Kontaktforum om Handicap. Næstformand i den Nordjyske Kulturaftale samt næstformand i Nordsøen Forskerpark.

Mærkesager

 • Klima og miljø: Vi skal på alle områder prioritere klima og miljø meget højt. Vi må ikke give regningen for nutidens behov videre til vores børn og børnebørn.
 • Fri og lige adgang til sundhedsydelser: Det må aldrig blive pengene, der skal være afgørende for prioriteringen af patienterne.
 • Kunst og kultur: Kunst og kultur er det, der binder os sammen som folk. Derfor må vi ikke i en tid med fokus på bundlinje glemme dette område.

Facebook

Lisbeth Lauritsen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Aalborg Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Jeg er 34 år, har tre søde børn og Rasmus, og jeg har siddet i Aalborg Byråd i snart 8 år.  Til daglig arbejder jeg hos AOF Nordjylland som konsulent. 

Mærkesager

 • Flere voksne til vores små mennesker
 • En by i balance – mere grønt og flere almene boliger 
 • Den bedste cykelby – det skal være hurtigt og sikkert at cykle

Lone Clausen

 • Kandidat til: Regionalvalget
 • Opstillingssted: Region Nordjylland
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor:  Kommunal

Jeg er HK-tillidsrepræsentant for lægesekretærerne på Aalborg Universitetshospital og næstformand i TR-truppen. Derudover er jeg bestyrelsesmedlem hos Socialdemokratiet, tidligere Dronninglund Kommune og i Sektorbestyrelsen i HK Kommunal Nordjylland.

Mærkesager

 • Flere hænder i drift: Fjern bureaukratiske ledelseslag samt muligt pseudoarbejde. Færre møder – mere effektiv drift. 
 • Sundhedstilbud efter borgerens behov: Udvid åbningstiden hos praktiserende læger og hospitalernes ambulatorier.
 • Et sundt arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø i centrum og fasthold regionens yderst kvalificerede medarbejdere. Frigiv mulige beslutningstiltag til det nære personale. Det er her, ekspertisen findes. Bevar decentraliseringen og understøt det nære sundhedstilbud.

Martin Nymann

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Aalborg Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Facebook

Susanne Møller Jensen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Jammerbugt Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

53 år - Gift med Esben - Bor 4 km fra Nørhalne. Vi har to børn Emil på 25 år, som bor i Biersted-Mejeriby og Emma på 21 år, som bor i London. Er ansat i HK. I min fritid går jeg ture i naturen Udvalgsposter: BFU, Handicaprådet, KFL, Domea og FGU. 

Mærkesager

 • BØRN OG UNGE Tidlig indsats er kodeordet
 • LANDDISTRIKTERNE Opbakning til ildsjæle
 • ÆLDRE- OG HANDICAPVENLIG Individuel hjælp, pleje og omsorg, som de har brug for

Susi Bolander

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Aalborg Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet Vejgaard og sekretær i Socialdemokratiet Aalborg Østre Kreds. 

Mærkesager

 • Ligestilling. Alle skal have de samme tilbud uanset køn
 • Forenings- og fritidstilbud til alle aldre, så alle kan være en del af fælleskabet og være aktive og sociale sammen med andre

Sjælland

Bente Blumensaat

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Lejre Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: Privat

Jeg er 1. suppleant i Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Lejre og sidder i bestyrelsen for Socialdemokratiet i Lejres partiforening og ditto i Køgekredsen. I den egenskab er jeg flere gange indtrådt i kommunalbestyrelsen, i den indeværende valgperiode, og har taget aktivt del i det kommunalpolitiske arbejde. Det har givet mig et førstehåndsindblik i det politiske arbejde. 

Mærkesager

Jeg vil gerne have flere til at cykle i Lejre, det er der flere grunde til bl.a.:

 • at højne trafiksikkerhed for de bløde trafikanter i Lejre kommune og få flere sikkerskoleveje
 • at børn cykler til skole og fritsinteresser vil stimulere bl.a. børns motorik, koordinationsevne og sikrer en bedre balanceevne.
 • at binde de 49 landsbyer sammen med cykelstier og dermed være med til at de ikke uddør.

Facebook

Burak Ulrik Ulucan

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Lejre Kommune
 • Parti/borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Handel

Jeg hedder Burak og er 24 år. Jeg genopstiller til kommunalbestyrelsen, da jeg vil fortsætte kampen for en kommune i balance og udvikling. En kommune, hvor vi også i fremtiden skal have råd til velfærd, hvor vores folkeskoler skal være i første klasse, hvor vores idrætsforeninger kan trives og hvor de unge sikres en plads. Jeg er træt af at politik ofte bare er snak uden handling. Derfor har jeg i den seneste valgperiode brugt mange kræfter på at få mine valgløfter fra sidste valgkamp indfriet. Det er heldigvis lykkedes. Der er dog stadig mange ting, som vi kan gøre bedre i Lejre Kommune.

Mærkesager

 • Vi skal styrke vores folkeskoler ved blandt andet at give mere lokalkontrol til skolerne.
 • Vi skal styrke vores idrætsforeninger ved at forbedre vedligeholdelsen af vores idrætsfaciliteter og inddrage de frivillige foreninger i kommunens beslutninger. 
 • Vi skal sikre ungdommen en plads i vores kommune ved blandt andet at bygge flere boliger til unge. 

Facebook

Charlotte Levin

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Greve Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Stat

Jeg er næstformand i HK Stat Sjælland. Jeg har de sidste 20 år været fællestillidsrepræsentant for de administrative HK’ere på RUC, og det faglige arbejde er hjerteblod for mig. Via det har jeg fået stor indsigt i det organisatoriske og politiske arbejde.

I over 25 år har jeg boet med min familie i Tune. Efter børnene blev voksne, har jeg været aktiv i Socialdemokratiet i Greve, hvor jeg er medlemsansvarlig, og menighedsrådet i Tune.


Mærkesager
 • En attraktiv kommune i alle livets faser. Jeg vil arbejde for flere ældreboliger og boliger til unge
 • Mere og bedre natur. Jeg vil arbejde for, at kommunen får en naturvejleder og for at øge den biologiske mangfoldighed og skabe bedre leve- og opvækststeder for mennesker, dyr og planter. 
 • Mennesket i centrum. Vi skal ikke være kastebolden i systemet – systemet skal sammen finde den bedste løsning for os som borgere. Jeg vil arbejde for, at borgeren sidder for bordenden til møder i kommunen.

Facebook

Hjemmeside

Charlotte Roest

 • Kandidat til: Kommunalvalget 
 • Opstillingssted: Næstved Kommune 
 • Parti: Socialdemokratiet 
 • Sektor: HK Kommunal 

Jeg er en aktiv frivillig ildsjæl og er med i mange bestyrelser og udviklingsprojekter. Jeg er formand for Tappernøje Folkeskov, og er også koordinator for det lokale 112 akuthjælperhold. 
Privat er jeg gift med Jan. Vi har været sammen i 31 år og har tre store børn. Erhvervsmæssigt er jeg uddannet konditor og har været selvstændig bagerfrue, men efter flere arbejdsskader har jeg uddannet mig i administration, med fokus på kommunikation, politik og forvaltning.

Mærkesager: 

 • Demokrati og fællesskab - Demokratiet er under pres. Løgne og usandheder må aldrig være Næstved. Kun via samtale, i en respektfuld tone, kan vi skabe Næstveds fælles bedste. 
 • Liv på landet - Vækst og udvikling i hele Næstved, fordi hverdagen leves helt lokalt. På landet skal være trygt og godt, og muligt - at bo og leve, hele livet. 
 • Bæredygtig fremtid - I Næstved skal vi indarbejde FN’s 17 Verdensmål i alt vi gør. En mere bæredygtig udvikling for både mennesker og klode, lokalt og globalt. 

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn

Christian Nyholm

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Solrød Kommune
 • Parti/ borgerliste: VoresSolrød
 • Sektor: HK Kommunal

Jeg er spidskandidat for den tværpolitiske nystartede liste VoresSolrød og forhandlingskonsulent i HK Kommunal. 

Facebook

Connie B. Jensen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Lejre Kommune
 • Parti/borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Stat

Jeg har været medlem af Lejre Kommunebestyrelse i 28 år og genopstiller som nr. 2 på Socialdemokratiets liste i Lejre Kommune. Min interesse for kommunalpolitik blev vakt, da jeg i 1986 begyndte en lang karriere i HK som sektorformand for HK STAT Roskilde frem til 2008 og senere næstformand og bestyrelsesmedlem i HK STAT Sjælland.

Jeg er HK tillidsrepræsentant på ZBC (Zealand Business College). Som medlem af Lejre Kommunalbestyrelse har mit værdikompas altid været Demokrati og dannelse – Fællesskab og solidaritet – Frihed og ansvar – Tillid og sammenhængskraft og Bæredygtighed.

Mærkesager

 • Højt på min dagsorden står klimaet, børn og uddannelse.
 • Kæmper også for ældres livskvalitet og motion og sunde kostvaner.
 • Fællesskaber og livskvalitet er nøgleordene i mit politiske virke. For uden fællesskaber ingen livskvalitet.

Dennis Jørgensen

 

 • Kandidat til: Regionalvalget 
 • Opstillingssted: Region Sjælland
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: Stat

Jeg har arbejdet i DSB siden 1985 og været formand for HK Trafik & Jernbane de sidste 5 år. Jeg er stolt af at være HK ‘er. Vi har meget at byde ind med og skal ikke blot overlade det til andre.

Mærkesager

 • Vi skal have et velfærdssystem alle trygt kan stole på. Hvis uheldet rammer, skal hjælpen være der
 • Alle har ret til et sundt og godt liv. Derfor skal vi bruge vores ressourcer rigtigt i sundhedssektoren
 • Den offentlige trafik skal hænge sammen med alle andre transportformer

Facebook

Esben Hansen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Kalundborg  Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat 

Far til to – 19 og 34 år og er bosat i Kalundborg i en lille bynær landsby Gl. Raklev. Jeg er engageret i en del frivilligt arbejde – bl.a. i en socialøkonomisk virksomhed SYMB. Jeg arbejder på 21. år i HK og de sidste 17 år i HK Sjælland som Organiser. Jeg er næstformand i Socialdemokratiet i Kalundborg Partiforening og har været en del af bestyrelsen i fire år. Mit medlemskab af partiet går 25 år tilbage.

Mærkesager

 • Lærepladsgaranti. Mere fokus på den enkelte unge. Virksomhederne skal sammen med bl.a. faglige organisationer forpligte sig endnu mere for at løfte opgaven. Kommunen skal arbejde mere bevidst med sin udbud- og indkøbspolitik.
 • Massiv investering i vores skoler og dagtilbud. Marginalisering, ensomhed, sårbarhed skal mødes med højkvalitativ tidlig indsats. 
 • ”Frivillighed/lokalt engagement” skal anerkendes som det det er, uundværligt. Jeg vil arbejde for, at flere ressourcer kommer ud lokalt. 

Jens Michael Hansen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Ringsted Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Kommunal

Jette Jensen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Lejre Kommune
 • Parti/borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Stat

Jeg blev valgt ind i partiforeningens bestyrelse i 2019 og blev næstformand i 2020. Medlem af Landsbyudvalget og udpeget af kommunalbestyrelsen til Skatteankenævnet. Jeg blev ansat i Udenrigsministeriet i 1980 og udsendt til Østeuropa og Asien i flere år. Arbejder nu på 21. år som IT-projektleder. Tillidsrepræsentant for cirka 40 medlemmer. Bestyrelsesmedlem i HK Stat Hovedstaden i flere perioder og formand for SAMDATA Hovedstaden. 

Mærkesager

 • Natur og miljø: Alle må gøre noget for miljøet. Affaldssortering er et godt eksempel på en lille indsats, der gør en stor forskel. Alternative energikilder skal være et krav ved nybyggeri.
 • Lejre kommune for alle aldre: Der mangler almene boliger, som kan betales af én indtægt. Mange må flytte væk, når de bliver alene.
 • Børn og unge: De unge har brug for et aktivt skole- og foreningsliv og de ældre for aktiviteter på deres præmisser. Trivsel er vigtigt for alle.

Facebook

Syddanmark

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Fredericia Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Kommunal

Michael Bøtker Møller Nielsen

 • Kandidat til: Regionalvalget
 • Opstillingssted: Region Syddanmark
 • Parti/ borgerliste: Socialdemokratiet
 • Sektor: HK Privat

Jeg er næstformand i Årslev Partiforening og med i bestyrelsen for AOF Center Sydfyn. Det er første gang, jeg stiller op til regionrådsvalget for Faaborg-Ærø kredsen. 

Mærkesager

 • Danmarks mest bæredygtige region inden 2030 Skabe brede samarbejder med fokus på at fremme den grønne omstilling i regionen.
 • Bedre, grønnere og lige sygehuse – alle har ret til et godt liv Nærhed og adgang til sundhedstilbud. Fokus på grønne løsninger som del af forebyggelse, behandling og rehabilitering.
 • Flere grønne arbejdspladser – til danske lønninger Skabe kontakt mellem ledige/nyuddannede og virksomheder, så bæredygtige udvikling fremmes.

Facebook

Hjemmeside

Ole Damborg

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Kolding Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialistisk Folkeparti
 • Sektor: Kommunal

Jeg er aktiv i BGIF Fodbold i gennem 17 år. Har siddet i skolebestyrelsen på Bramdrup Skole og været stævnechef i KIF Brydning. Foreningerne er en vigtig del af lokalområderne, fordi det skaber relationer og aktiviteter mellem mennesker. 

Mærkesag

Giv lokalområderne muligheder og frihed til at udvikle sig. Fritids-, børne- og ungdomsforeninger kan løfte flere opgaver sammen.

Facebook

Susanne Stenstrop Thorsen

 • Kandidat til: Kommunalvalget
 • Opstillingssted: Kolding Kommune
 • Parti/ borgerliste: Socialistisk Folkeparti
 • Sektor: HK Privat

Jeg er formand for SF Kolding og ansat som kommunikationskonsulent i HK Sydjylland på 6. år. Jeg har derfor både indsigt og hjerteblod i beskæftigelsesområdet og HK'ernes hverdag.

Mærkesager

 • Bedre folkeskoler
 • Et rummeligt arbejdsmarked
 • Et blomstrende kultur- og fritidsliv 

Du kan læse mere her