Eller rettere: Vi har valgt at bruge udtrykkene ”uønsket seksuel opmærksomhed” og ”krænkende handlinger” i stedet for betegnelsen ”seksuel chikane”.

For begrebet chikane bliver ofte opfattet som en bevidst handling, men sådan er det ikke nødvendigvis.

Der er mange ord og handlinger fra afsenderen, der virker stødende på modtageren, uden at afsenderen er bevidst om det.

De nuancer skal vi have med, når vi taler om emnet.

 

Med politikken vil vi samtidig gerne sende en klar opfordring til, at man på alle arbejdspladser får lavet en politik, så der heller ikke her er tvivl om ansvar og håndtering, hjælp og sanktioner.

 

Vigtigt med klare aftaler og procedurer

I HK Midt mener vi, at det er vigtigt at have klare aftaler og procedurer, hvis vi på arbejdspladserne oplever uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende handlinger.

Det er vigtigt med klare grænser og lige så klare procedurer, så ingen er i tvivl om, hvordan de kan, må og skal reagere, når de enten selv eller over for andre oplever uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende handlinger.

/ Hvornår skal man reagere?
/ Hvem skal man gå til?

Det er nogle af de spørgsmål, som en politik skal give klare svar på.

 

Et klart signal, en klar opfordring

HK Midt’s politik omfatter ikke kun vores egen gøren og laden i hverdagen med kollegerne. Den forholder sig også til uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende handlinger fra medlemmer, eksterne samarbejdspartnere osv.

Med politikken vil vi samtidig gerne sende en klar opfordring til, at man på alle arbejdspladser får lavet en politik, så der heller ikke her er tvivl om ansvar og håndtering, hjælp og sanktioner.

Vi står gerne til rådighed med hjælp og sparring til udfærdigelse af en sådan politik.

Vi håber, at vores ”Aftale om forebyggelse samt handling i forbindelse med krænkelser i HK Midt” netop vil virke både forebyggende og som en klar mulighed for handling, når/hvis kolleger oplever uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende handlinger.