Gravid

Foto Unsplash

Siden Sundhedsstyrelsen 21. juli 2021 vurderede, at gravide også kunne tilbydes corona-vaccination, har styrelsen nu to parallelle retningslinjer for gravide, der er ansat i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud for 0-6-årige. Én for dem, der er færdigvaccineret, og én for dem, der ikke er færdigvaccineret inden 3 trimester.

- Ifølge retningslinjerne kan gravide, der er færdigvaccineret inden 3. trimester, varetage deres almindelige job, indtil de går fra på barsel, som normalt, forklarer fortæller Monica J. Hovgaard, som er faglige sekretær i HK Privat med ansvar for sundhedsgruppen, og fortsætter:

- Gravide, der enten ikke har nået at blive færdigvaccineret eller ikke ønsker at blive vaccineret, skal hjemsendes i 3. trimester - altså fra 28. graviditetsuge – hvis ikke de kan omplaceres, så de helt undgår borgernært arbejde, altså arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn.

Nåede du ikke at blive færdigvaccineret eller ønsker du slet ikke at blive vaccineret, så skal du altså hjemsendes/fraværsmeldes i henhold til barselsloven, medmindre omplacering eller hjemmearbejde er muligt.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt din lokale HK-afdeling.