Kontingentet for medlemskab af HK reguleres 1. september, så medlemskab af HK Handel stiger med 7 kr. om måneden, mens medlemskab af a-kassen stiger med 3 kr. om måneden

Stigningen betyder, at du fra 1. september betaler 483 kr. for dit medlemskab af fagforeningen og 517 kr. for medlemskabet af a-kassen.

Alle beløbene kan trækkes fra i skat, og derfor er den reelle udgift for dit medlemskab knap 26% mindre. HK indberetter alle beløbene til SKAT, så du ikke selv skal gøre noget for at få fradraget.

Kontingentstigningen er beregnet på baggrund af lønudviklingen aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 2020-2021.

Her finder du en oversigt over flere typer af medlemskab for medlemmer af HK Handel:

 

HK-medlemskab

Heltid 483 kr.
 Deltid under 30 timer om ugen 290 kr.
 Studerende 0 kr./95 kr. 
 Elever 95 kr.

Medlemskab af a-kasse

Heltid 517 kr.
 Deltid under 30 timer om ugen 394 kr.
 Studerende og elever med fritagelse i a-kassen 0 kr. 

Fagforening og a-kassen

Heltid 1000 kr.
 Deltid under 30 timer om ugen 684 kr.
Studerende med fritagelse i a-kassen  0 kr./95 kr.
Elever med fritagelse i a-kassen 95 kr.