10. september 2021 markerer en vigtig dag i kalenderen. Det er nemlig der, at medlemmerne endnu en gang får mulighed for at gennemføre teknologikurset ”Fremtidens HK’er”.

Kurset tilbyder medlemmer undervisning i digitale løsninger på det kommunale arbejdsmarked og et indblik i arbejdet med Robotic Process Automation (RPA), chatbots, machine learning og kunstig intelligens, så de kan dygtiggøre sig inden for nye teknologier. Modsat tidligere foregår samtlige undervisningsforløb nu online, så alle kan tage kurset, lige når de vil.

- Vi kan se, at der er et massivt behov for medarbejdere, der kan omstille sig og tænke i teknologiske løsninger på arbejdspladserne. Og med ”Fremtidens HK’er” får medlemmerne nu en unik mulighed for at dygtiggøre sig inden for feltet, så de kan byde sig til i den digitale udvikling. Derfor spiller de tillidsvalgte en nøglerolle for at få medlemmerne til at gennemføre kurset, så de har et fagligt fundament, de kan bruge til at stå imod det konstant skiftende arbejdsmarked, siger Lene Roed, formand for HK Kommunal.

En smutvej til videreuddannelse

”Fremtidens HK’er” kommer til at indgå i en tretrinsmodel, der skal hjælpe medlemmerne med at videreuddanne sig hurtigere. Det betyder helt konkret, at hvis kursusdeltagerne både gennemfører ”Fremtidens HK’er” og onlinekurset ”Grundlæggende teknologiforståelse”, vil de kunne få merit til kommunommodulet ”Fremtidens digitale administration” til 10 ECTS-point hos Komponent (nyt navn for bl.a. COK). Kommunommodulet kan dermed gennemføres på kun fem dage fremfor ti.

På den måde får medlemmer af HK Kommunal en enestående ”smutvej” til videreuddannelse foræret.

- Det gør det endnu lettere for medlemmerne at videreuddanne sig hurtigt og derigennem bringe sig selv i spil i forhold til den automatisering og digitalisering, som lige nu foregår på det kommunale arbejdsmarked. Derfor håber vi også, at medlemmerne tager udfordringen op og vælger at kaste sig ud i videreuddannelsesforløbet, siger Lene Roed. 

Godt klædt på

Formanden understreger, at nøglen til en succesfuld digitalisering ligger gemt i den svære kunst at få omsat de administrative processer til digital udvikling.
- Og der håber vi på, at vi kan give medlemmerne en god introduktion og forståelse for arbejdet med nye teknologier, så de kan føle sig godt klædt på til dagens og fremtidens arbejdsmarked. Det er en helt unik mulighed, for der findes ikke tilsvarende kurser andre steder, siger hun. 
Medlemmerne vil i midten af september få en melding med nyhedsbrevet om, at de nu kan begynde det nye online kursus – ganske gratis.

FAKTA og links

Tre trin i HK'ernes digitale udvikling

Online-kursus: Fremtidens HK'er

Kurset tilbyder deltagerne viden om de teknologier, der er på vej ind på de kommunale og regionale arbejdspladser. Du får den nødvendige viden, så du kan bringe sig selv i spil på din egen arbejdsplads i forhold til udvikling af digitalisering og automatisering.
Med kurset får du blandt andet kompetencer til at vurdere om teknologierne kan anvendes i din og kollegers arbejdsopgaver.
Kurset kommer til at ligge tilgængeligt på MitHK fra 10. september 2021.

Online-kursus: Grundlæggende teknologiforståelse

Kurset ”Grundlæggende teknologiforståelse” giver deltagerne viden om, hvordan robotterne arbejder. Du får også skærpet dit blik for, hvor det er relevant at lade robotter og anden automatisering arbejde for dig. Dette kursus ruster deltagerne til at være en aktiv del af implementeringen af robotter og andre former for automatiseringer.
Find kurset her: Grundlæggende teknologiforståelse på hk.dk

Kommunom-modul: Fremtidens digitale administration

På kommunommodulet ”Fremtidens digitale administration” lærer deltagerne blandt andet at finde de digitale gevinster og effektivisere ved arbejdsgangsanalyser. Du bliver på modulet klædt på til at udarbejde konkrete forslag til digitalisering af din egen arbejdsplads herunder at vurdere de økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser.
Samtidig får du en forståelse af, hvordan digitaliseringen påvirker organisationen og kulturen på arbejdspladsen, og hvordan kolleger reagerer i forbindelse med indførelsen af nye effektive arbejdsgange.
Læs alt om modulet hos Komponent
Vis mere