Skal næstformanden vælges på delegeretmødet eller som en konstituering i bestyrelsen? Skal formandskabet fremover bestå af både det offentlige og private område?

 

Debatlysten var stor, da delegeretmødet søndag nåede til vedtægtsændringsforslagene, hvor brancheklubben DL-F Midtvest havde indsendt forslag om, at næstformanden ikke skal vælges på delegeretmødet – men skal ske som en konstituering i DL-F bestyrelsen. Brancheklubben havde også som forslag, at formandskabet ikke fremover behøver bestå af både det offentlige og private område.

 

DL-F bestyrelsen havde på forhånd en næstformandskandidat fra det offentlige område på hånden og argumenterede for, at det er vigtigt af hensyn til især overenskomstarbejdet, at formandskabet består af både det offentlige og private område og at næstformanden skal vælges på delegeretmødet. Det samme synspunkt gav flere tillidsvalgte – fra både det offentlige og private område – udtryk for fra talerstolen.

 

Efter en god debat viste afstemningen et klart flertal for DL-F bestyrelsens synspunkt – og valg af næstformand blev derfor foretaget senere på delegeretmødet.

 

Efter alle valg var gennemført, ser DL-F bestyrelsen således ud. Første bestyrelsesmøde finder sted den 24.-25. september i Middelfart.

 

Formand:

Susanne Bahne Hansen (privat), DL-F Hovedstaden

 

Næstformand:

Katrine Bøg (offentlig), DL-F Sjælland

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Alberte Sofie Rasmussen, DL-F Sjælland

Gitte Fynbo Biller, DL-F Østjylland

Helle Krestine Olsen, DL-F Sjælland

Ida Pappe Schönemann, DL-F Hovedstaden 

Merete Klaris, DL-F Sydjylland

Thomas Schøning, DL-F Midtvest

Simone Sol Sletten, DL-F Hovedstaden 

 

1. suppleant:

Janni Mosgaard Jensen, DL-F Østjylland

 

Øvrige suppleanter:

2. suppleant: Sascha Elmelund, DL-F Hovedstaden 

3. suppleant: Jane Kensø, DL-F Hovedstaden 

4. suppleant: Zahra Malikeh Sayadi Takhtehkar, DL-F Hovedstaden 

5. suppleant: Sonia Regina de Araujo, DL-F Hovedstaden 

6. suppleant: Anja Lagoni, DL-F Hovedstaden