Fællestillidsrepræsentant Signe Bech MortensenI Vallensbæk og Ishøj kommuner er de lige nu midt i en proces med at rive gammelt ned og bygge nyt op. Det handler om, at de to kommuner i fællesskab har drevet områdets jobindsats og andre kommunale arbejdsopgaver, og fra nytår skal drive det hele hver for sig. Det har givet lidt uro blandt medarbejderne, der nu skal flyttes rundt på kryds og tværs, men giver også nye, positive muligheder, som fællestillidsrepræsentant Signe Bech Mortensen fra Vallensbæk ser det.

– Det fælles Jobcenter lå hos os i Vallensbæk, hvor vi havde en arbejdsplads, som på mange måder fungerede rigtig godt. Og det er altid ærgerligt at bryde noget godt op. Men når det er sagt, tror jeg også på, at vi ved at starte forfra med at bygge nyt op, kan skabe nye spændende arbejdspladser - både i Vallensbæk og Ishøj, siger hun.

En af de store ændringer for medarbejderne ved at splitte det store fælles jobcenter op, og i stedet få to mindre jobcentre, er, at de begge steder kommer til at agere meget mere på tværs af opgaver, end de er vant til.

– Mange vil få nye opgaver og skal have noget kompetenceudvikling her hen over efteråret. Og det ser jeg som en gave - at få lov til at lære nyt og prøve nye områder og arbejdsopgaver af. For når man har kørt på samme måde i mange år, kan man godt blive ret fasttømret i sine positioner og opgaver. Og dér kan en skilsmisse-proces som denne ryste posen på en positiv måde, påpeger Signe og tilføjer: - Men derfor er det stadig en velfunderet og fasttømret arbejdsplads, som vi siger farvel til - og det er sørgmodigt.

Behov for kompetenceudvikling

Konkret betyder skilsmissen, at Vallensbæk Kommune siger farvel til 30 medarbejdere, som skal flyttes over til Ishøj Kommune. Den anden vej skal gå knap 47 medarbejdere, som har arbejdet i de centre, hvis opgaver Ishøj har forvaltet.

Opgaven med at flytte rundt på så mange medarbejdere på en ordentlig måde er ikke nem, understreger fællestillidsrepræsentanten. Først skulle man have kortlagt præcis hvilke opgaver, der skulle flyttes, og dernæst hvilke medarbejdere. Udvalg og arbejdsgrupper blev derfor nedsat, lige som der har været et tværgående dialogforum med kommunaldirektørerne, stabsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i begge kommuner.

– I Jobcentret i Vallensbæk var vi før 50 og skal fremover være 15. Så det er en stor forandring. Internt i de to jobcentre har vi de samme opgaver som før, men fordelt på færre mennesker. Så vi har en nu en stor opgave i at få kortlagt, hvem der skal sidde med hvilke opgaver. Og dernæst skal vi i gang med at lægge en plan for, hvor det er, vi har brug for oplæring og kompetenceudvikling. Og det ser jeg frem til, siger Signe Bech Mortensen.

Farvel til mange gode kolleger

I processen har medarbejderne haft mulighed for at komme med ønsker til, hvad de gerne ville efter skilsmissen, og har kunnet prioritere, i forhold til hvad der var vigtigst for dem. Var det fx opgaven; var det placeringen af arbejdspladsen; var det en leder, man gerne ville følge; eller bestemte kolleger …

– Det er heldigvis endt med, at langt de fleste har fået det, som de gerne ville. Det er klart, at der undervejs har været lidt uro, men med den konkrete afklaring før sommerferien har vi fået mere ro på nu, og det giver plads til at fokusere på kerneopgaven, siger fællestilidsrepræsentanten og understreger, at - vi stadig er i en periode, hvor vi er meget opmærksomme på, at der løbende sker forandringer. Og vi har igennem processen sagt farvel til flere kolleger, som vi har været glade for.

En seriøs dialog har hjulpet på vej

For Signe Bech Mortensen har den overskyggende læring af processen indtil videre været, hvor meget en god dialog, et godt samarbejde og tillid betyder. Både når det fungerer og ikke fungerer, som hun siger.

– Det har været meget positivt at opleve, hvor seriøst ledelsen har taget omstillingen i forhold til medarbejderne, og hvor meget de har lyttet til os medarbejderrepræsentanter. Vi er ikke enige hele vejen og vi har haft nogle knaster og får dem også igen. Men som medarbejderrepræsentant har jeg haft god mulighed for at tage kontakt til vores ledere, chefer og kommunaldirektørerne i de to kommuner, når der har været behov for at vende forskellige overvejelser eller problematikker. Og det har betydet meget, siger Signe og fremhæver også det gode samarbejde, hun har oplevet på tværs af alle involverede faggrupper.

– På samme måde har samarbejdet mellem HK og Dansk Socialrådgiverforening været givende, hvor vi har i fællesskab har kunnet tage nogle initiativer, som vi arbejder videre med i den kommende tid, siger hun.

Fakta

Som led i kommunalreformen indgik Vallensbæk og Ishøj kommuner i 2007 en aftale om et forpligtende kommunalt samarbejde inden for en række områder. De to kommuner har derfor varetaget opgaver for hinanden, hvor Ishøj har taget sig af genoptræning, det specialiserede socialområde, specialundervisning samt natur- og miljøområdet, mens Vallensbæks jobindsats og Jobcenter har taget sig af begge kommuners ledige. Det forpligtende samarbejde betød, at de to kommuner kunne fortsætte som selvstændige kommuner efter kommunalreformen. Det er Udligningsreformen, der nu har gjort det muligt for kommunerne igen at varetage alle egne opgaver.