Det seneste år med corona og hjemsendelser har været ren benzin på det allerede brændende digitaliseringsbål.

Derfor har HK Kommunal kickstartet endnu en runde med det gratis teknologikursus ”Fremtidens HK’er”, der tilbyder medlemmer undervisning i teknologiske løsninger på det kommunale arbejdsmarked og et indblik i arbejdet med Robotic Process Automation (RPA), chatbots, machine learning og kunstig intelligens.

Men modsat tidligere foregår samtlige undervisningsforløb nu online, så alle kan gennemføre kurset, lige når de vil.

- Det nye onlineforløb åbner op for mange flere muligheder for vores medlemmer, som de kan bruge til at dygtiggøre sig. Vi kan se, at der er et massivt behov for medarbejdere, der kan omstille sig og tænke i digitale løsninger ude på arbejdspladserne. Derfor opruster vi og giver endnu flere chancen for at byde sig ind på den udvikling, fortæller Lene Roed, der er formand for HK Kommunal.

Kurset består af i alt syv moduler, der både dykker ned i forskellige teknologier, cases og værktøjer. Gennem videoer, øvelser og refleksionsspørgsmål vil kursusdeltagerne blive introduceret for nye måder at arbejde med teknologier i det administrative arbejde.

En smutvej til videreuddannelse

Formanden understreger, at nøglen til en succesfuld digitalisering ligger gemt i den svære kunst at få omsat de administrative processer til digital udvikling.

- Og der håber vi på, at vi kan give medlemmerne en god introduktion og dybere forståelse for arbejdet med nye teknologier, så de kan føle sig godt klædt på til dagens og fremtidens arbejdsmarked. Det er en helt unik mulighed, for der findes ikke tilsvarende kurser andre steder, siger Lene Roed.

”Fremtidens HK’er” kommer til at indgå i en tretrinsmodel, der skal hjælpe medlemmerne med at videreuddanne sig hurtigere.

Det betyder helt konkret, at hvis medlemmerne både gennemfører ”Fremtidens HK’er” og onlinekurset ”Grundlæggende teknologiforståelse”, vil de kunne få merit til kommunommodulet ”Fremtidens digitale administration” til 10 ECTS-point hos Komponent. Kommunommodulet kan dermed gennemføres på kun 5 dage fremfor 10.

På den måde får medlemmer af HK Kommunal en enestående ”smutvej” til videreuddannelse foræret.

- Det gør det endnu lettere for medlemmerne at videreuddanne sig hurtigt, og derigennem bringe sig selv i spil i forhold til den automatisering og digitalisering, som lige nu foregår på det kommunale arbejdsmarked. Derfor håber vi også, at medlemmerne tager udfordringen op og vælger at kaste sig ud i videreuddannelsesforløbet, siger Lene Roed.