Foto: Jacob Lund / Shutterstock

Har du en ufaglært kollega med seks års erfaring? Så har du som tillidsrepræsentant en helt særlig mulighed for at gøre en stor forskel i dine ufaglærte kollegers arbejdsliv. Overenskomsten giver nemlig en mulighed for, at ufaglærte kan blive faglig anerkendt.
- Faglig anerkendelse er et kæmpe skulderklap til de ufaglærte medlemmer, der hver dag gør en forskel ude i butikkerne, siger Mette Høgh, formand i HK Handel.

Helt konkret kan ufaglærte gennemgå et hurtigt og målrettet kursusforløb, som kan ske i arbejdstiden.

Det er gratis, og hele lønnen bliver dækket i overenskomstperioden 2020 – 2023. Det kræver dog, at du sammen med jeres arbejdsgiver skal indstille den ufaglærte til forløbet, og det er her, at du kan gøre en forskel for din ufaglærte kollega ved at tage initiativ og præsentere muligheden.

Fordele

Der er en lang række fordele ved at gå fra ufaglært til faglig anerkendt. Først og fremmest bliver man som faglært mere attraktiv på arbejdsmarkedet. Uddannelse giver bedre jobsikkerhed og mulighed for at få mere i løn.

- Når man går fra ufaglært til faglig anerkendt aflønnes man efter overenskomstens sats for faglærte, og man anerkendes for den praktiske erfaring, man kommer med fra sit mangeårige arbejde - samtidig med at man modtager et kortere teoretisk uddannelsesløft, siger Mette Høgh, formand i HK Handel.

Det er også en fordel for den virksomhed, man arbejder i, fordi kompetencerne bliver styrket.

Derudover kan du også bruge følgende argumenter over for din ufaglærte kollega:

• Du uddanner dig i arbejdstiden med fuld løn og får dækket materialer og eventuelle gebyrer
• Du får papir på dine faglige kompetencer
• Du ryger op på samme løntrin som faglærte

Hvem kan indstilles?

• Hvis man er dækket af butiksoverenskomsten
• Hvis man har 6 års erfaring inden for overenskomstens dækningsområde
• Du skal være fyldt 25 år og have mindst fire års anciennitet fra detailhandlen, og så skal du have været ansat i mindst to år i din nuværende virksomhed

Hvad sker der i praksis?

Endelig faglig anerkendelse opnås ved, at medarbejderen gennemfører et modul/kursus på en af de godkendte fag inden for Bæredygtighed, Ledelse eller Digitalisering fra en diplom- eller akademiuddannelse. Se den fulde liste nederst i artiklen.
Uddannelsen skal gennemføres og bestås inden for en periode på 2 år fra det tidspunkt, at medarbejderen er officielt indstillet til faglig anerkendelse.
Når uddannelsen er gennemført og bestået, gives der besked til HK Handel og Dansk Erhverv, der sender et bevis for opnåelse af faglig anerkendelse til virksomheden og medarbejderen.
Fra den førstkommende lønperiode, efter beviset er modtaget, aflønnes medarbejderen efter overenskomstens sats for faglærte.
Som altid er du meget velkommen til at kontakte HK Handel, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at indstille din ufaglærte kollega til faglig anerkendelse.

Bæredygtighed - fag fra 'Merkantil diplomuddannelse, bæredygtig virksomhed
•  Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)
•  Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)
•  Virksomhedens sociale ansvar (5 ECTS)
•  Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag;
•  Bæredygtig indkøb (5 ECTS)
•  Livscyklusanalyser (E ECTS)

    

Ledelse - fag fra 'Akademiuddannelse i Ledelse
•  Ledelse i praksis (10 ECTS)
•  Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
•  Det strategiske lederskab (10 ECTS)
•  Arbejdsmiljø (10 ECTS)
•  Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
•  Coaching i organisationer (10 ECTS)
•  Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
•  Filosofi i ledelse (10 ECTS)
•  Forandringsledelse (10 ECTS)
•  Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
•  Human resource management (10 ECTS)
•  Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
•  Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
•  Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)
•  Ledelse og forhandling (5 ECTS)
•  Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
•  Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
•  Mediation (10 ECTS)
•  Mindfulness (5 ECTS)
•  Personalejura (10 ECTS)
•  Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
•  Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
•  Procesfacilitering (5 ECTS)
•  Projektledelse (10 ECTS)
•  Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
•  Stress i organisationen forebyggelse og håndtering (5 ECTS)
•  Teamledelse (5 ECTS)
•  Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

Fag fra ’Akademiuddannelse i Retail’
•  Konceptstyring i detailhandlen (10 ECTS)
•  Det personlige lederskab i detailhandlen (10 ECTS)
•  Branchejura i detailhandlen (5 ECTS)
•  Butiksoptimering (5 ECTS)
•  Butiksøkonomi (5 ECTS)
•  Cross Channel forbrugeradfærd (5 ECTS)
•  Forretningsforståelse i detailhandlen (10 ECTS)
•  Salgsledelse i detailhandlen (10 ECTS)
•  Værdiskabende salg i detailhandlen (10 ECTS)

Digitalisering - fag fra 'Akademiuddannelsen i salg og markedsføring     
•  Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
•  Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)
•  Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)
•  Dataanalyse (5 ECTS)
•  Digital markedsføring (10 ECTS)
•  Erhvervsret (10 ECTS)
•  Eksport og internationalisering (10 ECTS)
•  E-handel (10 ECTS)
•  E-mail marketing (5 ECTS)
•  Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
•  Service (5 ECTS)
•  Sociale medier og indhold (5 ECTS)
•  Strategisk salg (10 ECTS)
•  Søgemaskineoptimering (5 ECTS)
•  Søgemaskiner, markedsføring og annoncering, SEA (5 ECTS)