Da regeringens Digitaliseringspartnerskab blev sat i søen i foråret, lød opgaven på at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark bedst kan udnytte de teknologiske muligheder. Nu er anbefalingerne landet, og HK Danmarks formand Kim Simonsen, som har siddet med i partnerskabet, er godt tilfreds:
 
- Rigtig mange af HK’s medlemmer arbejder med digitalisering og vil også i de kommende år spille en central rolle i den digitale såvel som den grønne omstilling. Hvis Danmark skal stå stærkt, kræver det, at vi i vores samfund hele tiden har de kompetencer, der skal til, siger HK-formanden og fortsætter: 
 
- Noget af det vigtigste for HK at slå fast med syvtommersøm er, at udviklingen skal være for de mange og ikke bare for de få. Digitaliseringen må ikke dele vores samfund op i et A- og et B-hold. Det dur simpelthen ikke. Alle skal med, og det bærer de nye anbefalinger tydeligt præg af. 
 

Mere uddannelse og livslang læring, tak

At få alle med er afgørende, hvis Danmark skal gøre sig håb om at høste gevinsterne af digitalisering og udnytte de potentialer, udviklingen rummer, understreger Kim Simonsen:
 
- Digitalisering giver nye muligheder for at gøre vores hverdag nemmere, forbedre vores arbejdsliv, styrke velfærden, fremme vækst og skabe gode job. Hvis altså vi som samfund spiller vores kort rigtigt. Der er ingen vej udenom, hvis Danmark vil have fat i fordelene: Politisk bliver man nødt til at investere i livslang læring og kompetenceløft, så alle bliver klædt på til at håndtere digitale løsninger – både på og udenfor arbejdsmarkedet. Det er hele fundamentet for at nå i mål med ambitionerne. 

 

Noget af det vigtigste for HK at slå fast med syvtommersøm er, at udviklingen skal være for de mange og ikke bare for de få. Digitaliseringen må ikke dele vores samfund op i et A- og et B-hold. Det dur simpelthen ikke. Alle skal med, og det bærer de nye anbefalinger tydeligt præg af.

 

Et af de forslag HK har fået med i anbefalingerne går derfor på bedre online vejledning til dig, der overvejer efter- og videreuddannelse. 
 
- Det kan være en jungle at finde rundt i efter- og videreuddannelsessystemet. Hvilken uddannelse passer bedst til mig og den vej, jeg gerne vil gå? Det skal være nemmere at få overblik over. Vores forslag er en efteruddannelsesportal, der ved hjælp af kunstig intelligens bedre end i dag kan bruge data til at give dig mere præcise og skræddersyede svar. 
 

 

Farvel til forældede IT-systemer i det offentlige

Et andet forslag, HK står bag handler om, hvad det kræver at digitalisere den offentlige sektor på en god og ordentlig måde:
 
- Der skal afsættes særskilte midler til at investere i tidssvarende it-systemer i den offentlige sektor. For ellers risikerer man, at behovet for nye it-systemer vil presse det offentlige til at tvinge besparelser igennem på driften. Det går både udover borgere og medarbejdere, siger HK-formanden og tilføjer: 
 
- Det er helt centralt for den digitale omstilling i den offentlige sektor, at borgerne har tillid. Derfor er det essentielt, at digitaliseringen ikke tromler henover borgernes behov. Det skal fortsat være muligt at få kontakt til et menneske, og man skal stadig kunne møde op fysisk og få sin sag behandlet og få råd og vejledning.
 
Vi skal også sørge for, at data og nye teknologier bruges på en etisk, ansvarlig og sikker måde, påpeger Kim Simonsen. Derfor har HK også slået på tromme for anbefalingen om at give flere ressourcer til Datatilsynet. 
 
- Det gælder om at have øje for mulighederne og digitalisere klogt. Og det giver Digitaliseringspartnerskabets nye anbefalinger et godt grundlag for, slutter HK-formanden. 
 
Anbefalingerne bliver nu sendt til regeringen, og de vil nu indgå som indspil regeringens kommende strategier og politiske udspil på det digitale område.