TR-konference 2021Hvis der går tillidsrepræsentanter rundt, som ikke er klar over, at eleverne savner noget interesse fra dem, så kan de godt tænke om igen. For eleverne føler sig faktisk overset. Sådan lød et vigtigt budskab fra de to elevrepræsentanter, der var sat til at ruske op i deltagerne på konferencen.

– Vi savner faktisk noget interesse fra tillidsrepræsentanterne. Og det håber jeg, vi har fået gjort klart for alle dem, der var her i dag, sagde Olivia, efter at hun sammen med Mie havde holdt oplæg på konferencen.

Olivia er formand for elevudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens Mie er næstformand i elevudvalget i Københavns Kommune. Og begge var godt tilfredse, efter at de havde haft alle næsten 200 deltagende tillidsrepræsentanter i tale i løbet af dagens workshops.

– Det var vigtigt for os at minde tillidsrepræsentanterne om, at der rundt omkring sidder elever, som har brug for at blive taget godt imod. Og jeg er faktisk helt i chok over at høre, at der er tillidsrepræsentanter, som end ikke ved, at de har elever på arbejdspladsen, sagde Olivia og ytrede håb om, at tillidsrepræsentanterne nu ville gå hjem og forsøge at få identificeret alle arbejdspladsernes elever og derefter gøre sig synlige over for dem. For som hun også sagde, så sidder der mange steder elever, som ikke har modet til selv at række hånden op, og ønsker, at nogen rækker ud til dem, byder dem indenfor og måske endda drager dem ind i arbejdet.

Godt at få sat ansigt på tillidsrepræsentanten

TR-konference 2021– Unge er ikke så opmærksomme på det med fagforeningen, og opsøger den nok sjældent selv. Derfor vil det give god mening, hvis tillidsrepræsentanten et par uger efter, at de nye elever er startet på arbejdspladsen, inviterer til et møde og fortæller om sin egen rolle, om fagforeningen og og hvad den kan tilbyde eleverne, opfordrede Mia og tilføjede, at det er vigtigt at gøre de unge bevidste om, at fagforeningen er andet og mere end noget, man bare skal betale penge til.

– Derfor er det godt, hvis eleverne får sat ansigt på tillidsrepræsentanten. Det er jo mere trygt at gå til en, som du har set og har en relation til, hvis du render ind i et problem på din arbejdsplads eller har brug for et godt råd, tilføjede hun.

Og som begge elevrepræsentanter siger, ved eleverne godt, at de kan gå til deres elevansvarlige med mange ting, og i andre situationer også til chefen. Men jo ikke med alt.

– Derfor vil det være godt, hvis vi som elever har en tredjemand at kunne gå til. Og det bør jo være tillidsrepræsentanten. Men det forudsætter, at eleven ved hvem det er - og altså at den pågældende har præsenteret sig for eleven og fortalt, hvad hun eller han kan bruges til. Det mangler vi mange steder, lød det fra eleverne, som efter konferencen blot håbede, at tillidsrepræsentanterne nu er blevet klar over, at eleverne i hvert fald gerne vil dem.

TR-konfrence 2021