Anne Marie Bay - smilende kvinde med lyst krøllet hår, rød læbestift og briller i hvid trøje på hvid baggrund

Anne Marie Bay, afdelingsformand HK Midt, mener der mangler noget omsorg fra arbejdsgiverne over for de unge medarbejdere, de har ansat. Jobpatruljens rapport over besøg hos ungarbejderne i 2021 viser nemlig, at der fortsat er brug for at tjekke op på om regler og rettigheder for de unge er på plads.

 

- Lad os starte med at slå fast, at der desværre stadig er brug for Jobpatruljen! Det viser rapporten med al tydelighed. For selvom der på nogle områder er en positiv udvikling i gang, så er der stadig for mange unge, der får et forkert første møde med arbejdsmarkedet, fordi der er problemer med en række forhold. Derfor skal der lyde en stor tak til de mange unge, der landet over er frivillige i Jobpatruljen, hvor de bruger sommerferie på at tage nogle gode, vigtige snakke med ungarbejdere og deres arbejdsgivere, konstaterer Anne Marie Bay:

- Jeg hæfter mig især ved, at der på nogle arbejdspladser mangler noget omsorg fra arbejdsgiverne over for de unge medarbejdere. Der mangler fokus på, at de unge trives og har de arbejdsforhold, de har krav på. Det er først og fremmest arbejdsgivernes opgave, men jeg ved, at mange HK’ere derude er gode til at skubbe bagpå og til at hjælpe de unge i hverdagen.

 

 

eksempler fra rapporten


PAUSEPROBLEMER

Ungarbejdere får noget fra hånden, når de er på arbejde. De sætter masser af varer på hylderne. Ekspederer kunder i metervis, når de ruller forbi kasseapparatet. Sætter indkøbsvogne på plads. Sælger brød og kager til den helt store guldmedalje. Pakker kasser og sender breve i stakkevis…. Problem: Der er lidt for ofte ikke tid til at holde den pause, som den unge medarbejder faktisk har krav på. 
Anne Marie Bay:
- Der er nogle ret enkle regler, når det gælder pauser. Efter 4,5 timers arbejde har ungarbejdere krav på mindst en halv times pause, men ifølge rapporten bliver det lidt for ofte til for få eller for korte pauser. Heldigvis viser rapporten, at det trods alt går den rette vej, når det gælder de unges pauseproblemer.  

AFLØSER VED SYGDOM
”Du finder lige selv en afløser….” Sådan lyder det lidt for tit, når arbejdsgivere modtager en sygemelding fra unge medarbejdere.
Anne Marie Bay: 
- Det er faktisk slet ikke tilladt at sætte de unge til selv at finde afløsere. For ungarbejdere og fritidsjobbere skal IKKE selv finde afløsere, når de er nødt til at melde sig syge. De skal endda passe lidt på, hvis de siger ja til selv at finde en afløser. For så risikerer de teoretisk set at frasige sig retten til at få løn under sygdom, når de selv bytter vagten væk. Tallet er faldet en smule siden sidste år, men det er stadig næsten hver femte ungarbejder, der bliver bedt om selv at finde en afløser, når de melder sig syge. Det er ikke godt nok!

Læs mere her: www.jobpatruljen.dk/regler/sygdom

LØN VED SYGDOM
Tallene fra Jobpatruljens årsrapport viser, at der desværre har været en stigning i antallet af ungarbejdere, der ikke får løn under sygdom – selvom de berettigede til det. Det er faktisk over halvdelen af de unge. 
Anne Marie Bay:
- Det er ikke alle ungarbejdere, der har krav på løn under sygdom, men halvdelen af de unge, der faktisk har krav på løn under sygdom, får den ikke udbetalt. Her bør arbejdsgiverne sætte sig bedre ind i de regler, der gælder for den enkelte medarbejder, så alle får den løn, de har krav på.

 

 

rettigheder og regler - generelt

Efter et 2020-resultat, hvor der var et flot fald i antallet af unge, der oplever problemer omkring deres ansættelsesforhold, så vendte pilen i 2021 desværre den modsatte vej. I evalueringsrapporten står der bl.a.: ”Fra 8,2 % (2018) til 25,8 % (2020) var egentlig en relativt stor stigning i ansættelsesforhold uden overtrædelser…. I år finder vi, at kun 15,5 % af de adspurgte ungarbejdere ikke oplever en eller anden form for brud på regler eller love i deres ansættelsesforhold”.
I rapporten tilføjes det, at ”….mange af de overtrædelser, vi registrerer, er mindre overtrædelser. Det kan f.eks. være, at en ung, der går i 9. klasse, arbejder 3 timer på en hverdag (1 time mere end det tilladte), at en ung ved sjældne lejligheder har løftet genstande tungere end de tilladte 12 kg eller lignende. Det er dermed ikke alle 84,5%, der indeholder grove overtrædelser som ulovlig alkoholservering, brug af kemikalier eller farlige maskiner. Dog er der stadig tale om brud på regler eller love, der burde overholdes”.
 
Anne Marie Bay:
- De 84,5% er et meget højt tal, og selvom vi regner de mindre udfordringer og overtrædelser fra, så er der stadig for mange arbejdspladser, hvor der ikke er styr på reglerne for ung- og fritidsarbejdere. Netop derfor er der stadig brug for, at Jobpatruljen er rundt og besøge tusindvis af arbejdspladser for at tale arbejdsmiljø med de unge og deres arbejdsgivere. Opgaven med at sikre unge fair arbejdsforhold efter reglerne er dog ikke en opgave, som Jobpatruljen skal bære alene. Det er en dagsorden, som vi andre også griber og arbejder med i de sammenhænge, hvor vi kan gøre en forskel og kan være med til at sikre de unge en bedre start på deres arbejdsliv.