Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk

På grund af overgangen til den ferielov gælder der i år en hel særlig regel, der kan få betydning for dig, hvis du har ferie til gode.
Du skal derfor tjekke, om du har ferie til gode, der er optjent i overgangsåret til den nye ferielov. Hvis du ikke bruger den inden nytår, kan du nemlig risikere at miste dem, for de kan ikke overføres til næste år.

Hvilke feriedage er der tale om?

Feriedage optjent i overgangsåret til den nye ferielov – altså perioden 1. maj til 31. august 2020 – skal bruges i år. De kan som udgangspunkt ikke overføres til 2022, og de vil i så fald gå tabt, hvis du ikke når at bruge dem. Som hovedregel gælder det for i år, at du inden nytår skal have brugt mindst fire af de fem uger, som du har optjent siden 1. september 2020 – PLUS eventuelt ubrugte dage af de 16,64 feriedage, som du har optjent i det korte overgangsår på fem måneder – fra 1. maj til 31. august 2020.

Hvorfor skulle jeg havde dem til gode?

Du skal være særlig opmærksom på at tjekke, om du har ubrugte feriedage, hvis du har været nødt til at skubbe din ferie – eller har været forhindret i at holde ferie.
Det kan eksempelvis være, hvis du har været på barsel. Eller har måtte flytte din ferie på grund af ekstra travlhed på din arbejdsplads grundet corona.

hvad med den 6. ferieuge?

Alle overenskomster indeholder en aftale om den 6. ferieuge, som består af 5 feriefridage. Disse dage er ikke omfattet af ferieloven, og du vil derfor godt kunne udskyde dem efter aftale med din arbejdsgiver. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ubrugte feriedage fra det korte ferieår til gode, så spørg din arbejdsgiver eller kontakt HK.