Ulla Groth, formand for foreningen Special Skills, vinder af Årets Anker 2020

- Det er et skulderklap, der falder på det helt rigtige tidspunkt, sagde formand for Special Skills, da hun modtog HK Hovedstadens pris, Årets Anker 2020.

HK Hovedstadens pris Årets Anker er blevet uddelt hvert år siden 1987 – og dog. I 2020 måtte fagforeningen udskyde prisuddelingen til 4. november 2021 på grund corona.

Årets Anker er en pris til påskønnelse af personer eller organisationer, der gør noget særligt for arbejderbevægelsen og dens medlemmers forhold, herunder også de menneskelige relationer.

- Med det formål med prisen passer jeres indsats fra Special Skills som fod i hose. Det er derfor, I nu modtager Årets Anker 2020 som en anerkendelse og en opfordring til at fortsætte jeres vigtige arbejde. Jeg ved, at I har haft svære tider, mens Danmark har ligget underdrejet i pandemien, sagde HK Hovedstadens fællesformand Christian Grønnemark.

Special Skills er en vejledningsplatform med skræddersyet indhold til udskolingselever, der modtager specialundervisning, til deres uddannelsesvejledere og til deres forældre.

Omdrejningspunktet i Special Skills er et uddannelsesarrangement, hvor de unge får mulighed for at deltage i workshops og aktiviteter, baseret på færdigheder fra forskellige erhverv, for at få bedre indsigt i, hvad de er gode til, og hvad de synes er sjovt. Uddannelsesarrangementet gør de unge bedre rustet til at få indflydelse på deres uddannelsesvalg.

- I har netop fået en evaluering af jeres indsats, som peger frem mod en endnu større udbredning af Special Skills til hele landet. Evalueringen af Special Skills-arrangementet viser, at eleverne bliver motiveret for de uddannelses- og praktikmuligheder, som de bliver præsenteret for i "hands on"-aktiviteter, påpegede Christian Grønnemark.

Rapporten dokumenterer også, at eleverne bliver engageret af konkurrencerne i Skills-stafetten og synes, det er sjovt. Og endelig føler eleverne sig tilpasse, fordi arrangementet er målrettet deres målgruppe.

Ulla Groth, formand for foreningen Special Skills, vinder af Årets Anker 2020 og Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden

- Indsatsen fra Special Skills passer som fod i hose med formålet for Årets Anker. Det er derfor, I nu modtager Årets Anker 2020 som en anerkendelse og en opfordring til at fortsætte jeres vigtige arbejde, sagde HK Hovedstadens formand Christian Grønnemark til formand for Special Skills Ulla Groth.

 

Corona slog tilbage til start
Formand for Special Skills Ulla Groth var overvældet glad for anerkendelsen og de 30.000 kr, som følger med Årets Anker.

- Det er et skulderklap, som falder på det helt rigtige tidspunkt, sagde Ulla Groth i sin takketale og så tilbage til midten af marts 2020.

- Vi var 3 år gamle, havde lige fået ansat en projektleder og havde planer om at rulle ud med pilotprojekter. Vi lagde også planer om at starte indtoget i Jylland. Så kom corona og slog os tilbage til start, understregede hun.

- I 1½ år har organisationen ligget i mølpose. Vores målgruppe er sårbar, så fortsættelse var ikke en option. I september i år kom vi ud af mølposen med 2 arrangementer – et i Jylland og et i Ishøj. Nu er vi klar og parate til at folde Special Skills ud over hele landet, lovede Ulla Groth.

En evalueringsrapport om Special Skills understreger projektets mulighed for at blive landsdækkende.

Konklusionen i rapporten er nemlig blandt andet, at ”Special Skills-arrangementet udfylder den mangel, som dets initiativtagere søgte at udfylde; netop et målrettet vejledningstilbud til unge med særlige behov, som også er en god oplevelse.”

- Vi er glade og stolte over at modtage Ankerprisen, som giver os et skub i den rigtige retning, sagde formand Ulla Groth.

Formand for HK Hovedstaden Christian Grønnemark roste indsatsen, da han overrakte Peter Larsens litografi af tidligere statsminister Anker Jørgensen samt en gammeldags check på 30.000 kr.

- Fagligheden og indholdet er i fokus hos jer i Special Skills. Elever og vejledere møder uddannelsestilbud med det fælles mål at inspirere, motivere og fagligt udfordre på tværs af skoler og tilbud. Derfor er det med stor glæde, at jeg overrækker jer Årets Anker 2020, sagde Christian Grønnemark.

Ulla Groth, formand for foreningen Special Skills, vinder af Årets Anker 2020 og Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden

- Vi er glade og stolte over at modtage Ankerprisen, som giver os et skub i den rigtige retning, sagde formand for Special Skills Ulla Groth til Christian Grønnemark.

 

Se en video, hvor Ulla Groth forklarer Christian Grønnemark, hvad Special Skills er.

Læs mere på hjemmesiden for Special Skills.