Trafiklederrummet

De nye faggrupper

Den nye faggruppe er trafikmedarbejdere/trafikledere, som har deres arbejdsgang i Banedanmark og er ansat i Trafiktårn Øst og KH Kommandopost (Københavns Hovedbanegård). Begge ligger i Carsten Niebuhrs Gade på Vesterbro. 

Der er også et Trafiktårn Vest, som er beliggende i Fredericia.

Hvad laver en trafikleder/trafikmedarbejder

Trafiklederne kan bedst sammenlignes med flyveledere i lufthavnenes kontroltårne, men her er det Jernbanetrafikken (togene) på det danske jernbanenet. Trafiklederne arbejder døgnet rundt i forskellige turskifter. Øverst i Trafiktårn Øst er der indrettet et stort kontrolrum for S-togsnettet, hvor ansatte fra både Banedanmark og DSB overvåger trafikken på jernbaneskinnerne, og griber ind hvis der skulle opstå uregelmæssigheder, som kræver deres indsats.

På etagen nedenunder holder den del af Fjerntrafikken til, der styres via det nye Signalprogram. Efterhånden som det nye signalprogram bliver udbredt, vil medarbejderne fra Kommandoposterne i Roskilde og KH blive overflyttet til Trafiktårnet i København. En Trafikleder har ikke et personalemæssigt ledelsesansvar som f.eks. teamledere og chefer, men alene et ansvar for at lede trafikken sikkert gennem jernbanenettet.

Nogle gange bryder trafikken sammen. Så er det Trafiklederens opgave at rette op på det. Der skal tages mange beslutninger og nogle af dem skal tages om. Hurtigt. Samtidig skal man opretholde sikkerheden.

Man skal trives med travlhed og ikke blive stresset af, at der er et radioopkald og to telefoner, der ringer på én gang. Der er ansat ca. 430 Trafikledere i Danmark, hvor ca. 50 arbejder på kontrolcenteret for S-tog, 60 på KH og i øjeblikket er der ca. 30, der arbejder på kontrolcenteret for Fjerntrafikken.

Hvordan bliver man trafikleder

For at blive Trafikleder på S-banen/Københavns Hovedbanegård, skal man gennemføre en optagelsesprøve og helbredsgodkendes med jævne intervaller for at kunne blive ansat. Dertil skal man igennem en særlig tilrettelagt uddannelse som Banedanmark selv forestår, med forskellige test undervejs. Uddannelsen varer mellem 6 og 9 måneder og veksler mellem teori og praktik på lige fod med de faste medarbejdere. Den enkelte medarbejder behøver ikke nødvendigvis have en traditionel kontoruddannelse med i bagagen, men en stor del har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

Første gang Trafiklederne kom på banen, var i OK18 forhandlingerne, hvor hele Danmark fik øjnene op for Trafiklederne, fordi de lige med et kom til at spille en meget central rolle, og hvor HK Stat havde udtaget dem specielt til formålet, fordi Trafiklederne ville have påvirket den daglige togdrift, hvilket ville betyde store forsinkelser på togdriften dels på S-banen og dels på togtrafikken mellem landsdelene i en eventuel storkonflikt. Trafiklederne har traditionelt haft en meget stor organisationsprocent, som til hverdag kommer til udtryk i et meget tæt sammenhold i deres meget travle hverdag, hvor de hele tiden skal have 100% fokus på, at de ikke laver fejl, hvilket kan medføre store uoverskuelige konsekvenser for især mennesker men også materiel.