Nano
Slibning og polering kan resultere i, at personalet på tandklinikken får nanopartikler i lungerne.

Mere end 80 % af de partikler, der bliver frigivet, når der bliver slebet og poleret på tænder med kompositmateriale, har nano-størrelse. Det viser de foreløbige resultater af det norske arbejdsmiljøinstituts (STAMI) forskningsprojekt Dentex.

Selv om forskerne på Dentex endnu ikke har kortlagt de fulde effekter af partiklerne, har de trods alt kunne se, at partiklerne bliver optaget i lungecellerne. Og netop disse foreløbige resultater understreger alvoren i, at blandt andet tandklinikassistenter skal beskytte sig på tandklinikken, advarer HK Privats arbejdsmiljøkonsulent June Halvorsen:

- Alt støv er farligt. Og vi ved, at nanopartikler udgør er et særligt problem, når de bliver til støv. Nanopartikler kan nemlig trænge dybt ned i lungerne, og der kan de fremprovokere betændelse, som øger risikoen for kræft og hjerte-kar-sygdomme, siger arbejdsmiljøkonsulenten og understreger:

- Uanset hvilke støvende arbejdsprocesser, I udfører på klinikken, så skal I forebygge, at I får støv i lungerne.

 

Spørg, hvis du er i tvivl

June Halvorsen forklarer, at der ikke er én måde at forebygge korrekt på. Det kan være, det handler om at bruge processug, åndedrætsværn, handsker eller andre værnemidler – sammen eller for sig. Det afhænger alt sammen af, hvad leverandøren anviser.

- Forebyggelse er et must. Og du kan læse på produktet, hvordan du helt konkret skal beskytte dig. Leverandøren af produktet skal nemlig angive, hvilke værnemidler du skal bruge. Og de angivelser skal du følge. Er du i tvivl om, hvordan du beskytter dig selv, så bed din arbejdsgiver om at instruere dig. Det er i sidste ende din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at de produkter, I anvender, overholder gældende lovgivning, siger June Halvorsen.

Og det kan af og til være nødvendigt at tage fat i din leder. Nogle leverandører er nemlig knap så gode til at deklarere, hvordan produktet skal anvendes og hvilke sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler, der kræves, forklarer arbejdsmiljøkonsulenten.

Dentex-projektet, der løber til 2022, forsker videre i sammenhængen mellem partikeleksponeringen og fremkomsten af lungesygdomme som lungefibrose, kol og lungeinflammation. Derudover undersøger forskerne også aerosoler, der kan indeholde mikroorganismer som bakterier, vira og svampe, og eksponeringen i forhold til fra forskellige opgaver, tandpersonalet har.

Du kan læse mere om forskningen her