Ditte Gottlieb Bredahl, HK Kommunal Hovedstaden

- Landets største kommune bør sætte sig i spidsen for at komme de manglende kontorelevpladser til livs, siger Ditte Gottlieb Bredahl. Foto: Torsten Raagaard

Danmarks største arbejdsplads, Københavns Kommune, svigter kontoreleverne og sit ansvar for at uddanne den arbejdskraft, kommunen og nabokommunerne har brug for. I 2015 var 110 af kommunens ca. 45.000 ansatte kontorelever. Få år senere, i 2019, var antallet af kontorelever i Københavns Kommune faldet til 49 – hvilket er mere end en halvering. Og selv om antallet af kontorelever steg fra 49 i 2019 til 66 i år, så er der samlet set tale om en voldsom tilbagegang på ganske få år.

- Vi har en kæmpe udfordring i Københavns Kommune. Det handler både om vores unge og deres uddannelsesmuligheder og om fremtidens arbejdskraft. Når en stor kommune som København svigter sit ansvar for at uddannede kontorelever, så mister kommunen den arbejdskraft, som kender kommunen indefra, og som derfor er garanten for, at kommunen drives effektivt og udvikles til gavn for borgerne og kommunens virksomheder, siger formand for HK Kommunal Hovedstaden Ditte Gottlieb Bredahl.

Grafik over antal kontorelever, Københavns Kommune. Kilde: KRL - Kommunernes og Regionernes løndatacenter

Manglende elevplads får studerende til at droppe ud
Hvert eneste år dropper hundredvis af EUD- og EUX-elever ud af deres uddannelsesforløb, fordi de ikke kan finde elevpladser. Andre prøver at imødegå arbejdsgivernes svigt ved at tage imod et tilbud om skolepraktik, der er et helt nødvendigt supplement, men ikke desto mindre en nødløsning.

- Offentlige arbejdspladser, herunder Københavns Kommune, har et stort ansvar for at være med til at uddanne vores EUD- og EUX-elever, og den opgave løser de desværre ikke godt nok i øjeblikket. Det er superærgerligt, også for de offentlige arbejdspladser selv, for så får vi ikke uddannet nok dygtige digitale og administrative medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked, siger administrerende direktør på Danmarks største erhvervsskole NEXT, Ole Heinager.

Ole Heinager, administrerende direktør på NEXT

- Jeg er glad, hvis vi kan finde fremtidssikrede løsninger, siger Ole Heinager fra NEXT. Foto: Torsten Raagaard

Samtidig forpasser kommunen chancen for at være med til at skabe deres egne fagligt stærke medarbejdere med kommunal indsigt.

- Det er jo det, som mange private virksomheder har indset: Hvis vi tager en elev ind, så er der en stor chance for, at vi senere kan rekruttere en dygtig medarbejder, vi selv har været med til at forme. Så både for elevernes og arbejdspladsernes skyld er jeg glad for, hvis vi i fællesskab kan finde gode fremtidssikrede løsninger, siger Ole Heinager.

Kommunal administration lyder måske ikke så sexet – hverken i borgernes eller i de unges ører.

- Men det er i meget høj grad de administrative medarbejdere, der binder hele kommunen sammen. De koordinerer sagsgangene, allokerer specialister og trækker på deres bedre indsigt i kommunen, når der skal findes gode løsninger for borgerne og for kommunens virksomheder. Om en borger føler sig godt eller dårligt behandlet af sin kommune afhænger i meget høj grad af det samlede møde med kommunen, siger Ditte Gottlieb Bredahl.

Hun mener, at både HK og erhvervsskolerne bør blive bedre til at italesætte værdien af kontoruddannelserne og de mange muligheder, der faktisk ligger i uddannelsen.

Sophie Hæstorp Andersen (S)_NEXT

- København har en pligt til, at vi løfter vores del af ansvaret, konstaterer Sophie Hæstorp Andersen (S). Foto: Torsten Raagaard

Københavns Kommune bør ansætte flere kontorelever
Til gengæld er kommunalformanden og erhvervsskolechefen også enige om, at Københavns Kommune bør se i øjnene, at det faldende antal elevpladser i Københavns Kommune er et problem, der bør gøres noget ved.

- Landets største kommune burde sætte sig i spidsen for at komme de manglende kontorelevpladser til livs, siger Ditte Gottlieb Bredahl.

Overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen (S) forstår problemet og vil gerne se på løsninger.

- Det er klart, at en kommune som København har en pligt til, at vi løfter vores del af ansvaret for, at der er det antal elevpladser til de kontorelever, vi selv har brug for. Og jeg er helt enig i, at vi som kommune skal kunne rekruttere medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det gælder selvfølgelig også på det administrative område, som er helt centralt for, at borgerne oplever både helhed og kvalitet i den kommunale service, siger Sophie Hæstorp Andersen.