Delegeretmødet i HK's A-kasse er a-kassens øverste besluttende myndighed og svarer til det, der i fagforeningen hedder kongres. Det er på delegeretmødet, at a-kassen vælger sin formand for bestyrelsen, tager stilling til vedtægtsændringer og ser på de store linjer i den udvikling, a-kassen har gennemgået i løbet af de sidste fire år. 
Afgående bestyrelsesformand for HK's a-kasse, Martin Rasmussen, lagde i sin mundtlige beretning vægt på den markante udvikling, a-kassen har været igennem de sidste fire år. Egenkapitalen er genoprettet, og regnskabet viser stigende overskud. Medlemsudviklingen har været bedre end forventet og har siden primo 2020 været stort set uændret.
Men først og fremmest fremhævede Martin Rasmussen, at a-kassen har sat en ny retning for sit virke. Med det resultat, at a-kassen i dag leverer meget mere og meget andet end 'penge til tiden'. HKA er som ønsket også blevet en faglig a-kasse, der hjælper medlemmerne til at opnå relevant beskæftigelse. 

Vil bygge videre på den nuværende strategi

Traditionen tro var det næstformanden i HK Danmark, der blev valgt som formand for HK's a-kasses bestyrelse. Det bliver således Mads Samsing, der de næste fire år sætter sig for bordenden og leder arbejdet med den videre udvikling af a-kassen. Anja C. Jensen blev valgt som næstformand i a-kassens bestyrelse. 
I sit indlæg på delegeretmødet satte Mads Samsing ord på nogle af de emner, han vil være optaget af, når a-kassens bestyrelse i den kommende tid skal vedtage HKA's strategi for de næste fire år. En strategi der i høj grad vil bygge videre på de nuværende fire strategiske sigtelinjer, forklarer Mads Samsing:  
'Takket være et flot arbejde af den tidligere bestyrelse, ledelsen og medarbejderne, står HK’s a-kasse i dag et rigtigt godt sted. Vi har fået en faglig a-kasse, der kan hjælpe vores medlemmer, både når de er ledige, og når de bare er nysgerrige efter nye udfordringer. Og hjælpen kommer både gennem individuel vejledning og muligheder for hjælp til selvhjælp. Alle de gode indsatser, der er gjort for at styrke den beskæftigelsesrettede vejledning, skal vi bygge videre på de kommende år.' 

Du kan læse mere om den brede vifte af indsatser, der udspringer af strategiens fire sigtelinjer i den skriftlige beretning, du finder på HKA’s side om delegeretmøde 2021.

 

De 4 strategiske sigtelinjer for HK's a-kasse 

1. Vi skal hjælpe vores medlemmer med at flytte sig på arbejdsmarkedet, før de bliver ledige
2. Vi skal udvikle tilbud, der kan hjælpe vores ledige medlemmer til at opnå og fastholde beskæftigelse 
3. Vi skal levere en værdifuld og sammenhængende service til alle vores medlemmer med fokus på "hjælp til selvhjælp" 
4. Vi skal frigøre ressourcer fra godkendelses- og udbetalingsopgaven med henblik på at styrke den direkte medlemsvendte service

Du får fagligt fællesskab

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.