Hvis man oplever gener eller smerter i nakke, arme eller ryg, fordi hjemmearbejdspladsen ikke fungerer optimalt, så har man de kommende 3-4 uger ikke arbejdsmiljølovens beskyttelse at læne sig op ad. Arbejdstilsynet har nemlig meldt ud, at man suspenderer arbejdsmiljølovens regler for ’regelmæssigt’ hjemmearbejde frem til d. 7. januar.

Det betyder, at det bliver de ansattes eget ansvar og ikke arbejdsgivernes, om de kan udføre arbejdet på en sikker og ordentlig måde hjemmefra. Et sådant skifte er ikke sket på noget andet tidspunkt i corona-perioden, og det gør næstformand i HK, Mads Samsing vred, at medarbejderne nu må sejle deres egen sø:

- Da statsministeren stillede sig op og opfordrede til hjemmearbejde, suspenderede hun med god grund ikke arbejdsmiljøloven. Det er helt utilstedeligt, at Arbejdstilsynet så går ud og gør det efterfølgende. Den udmelding skal simpelthen trækkes tilbage, siger han.

Næstformanden peger samtidig på den dobbelthed og hjemmearbejdsromantik, der præger debatten om arbejdsmiljø på hjemmekontorerne.

- Det er som om, at så snart det handler om arbejdsmiljø på hjemmekontoret, så kan man sagtens slække på kravene. Men Arbejdstilsynet kunne jo aldrig finde på at sige: ”Nu suspenderer vi arbejdsmiljøreglerne på byggepladserne i de kommende tre uger, så arbejdsgiver ikke behøver at stille høreværn og sikkerhedssko til rådighed”. For her er der en klar forståelse af arbejdsgivers ansvar for at sørge for medarbejdernes sikkerhed, siger Mads Samsing og tilføjer:

- Så hvorfor accepterer man som myndighed, at det skulle forholde sig anderledes, bare fordi arbejdet udføres med tastatur og mus i stedet for murerske eller malerrulle?

 

Myter om hæve/sænkeborde og stationære computere


Mads Samsing understreger, at arbejdsmiljøreglerne på hjemmekontoret ikke er lavet for at gøre det besværligt for arbejdsgiverne. Og det er bestemt heller ikke i HK’s interesse, at de skal være det. Men loven er udformet, som den er, fordi der er en seriøs risiko for smerter i nakke, arme og skuldre, som kan give medarbejderen skader, der gør dem uarbejdsdygtige. Derfor ærgrer det ham, at Arbejdstilsynet med sin udmelding underkender, at næsten en måneds hjemmearbejde ikke har karakter af regelmæssighed.

Særligt i en tid, hvor der er pres på for at forenkle og lempe bestemmelserne om arbejdsmiljø på hjemmekontoret. Her mener Mads Samsing, at arbejdsgiverne i al for høj grad er sluppet afsted med en fortælling om, at det er alt for besværligt og uoverskueligt.

- Arbejdet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Også når det foregår i hjemmet. Der skal være fleksible arbejdsformer, men det skal ikke betyde mindre beskyttelse af medarbejderne. Og arbejdsmiljøreglerne er netop til for at beskytte medarbejderne.

I HK vil man ikke acceptere forringelser af arbejdsmiljøloven, og man er bekymret for de fysiske konsekvenser af det omfattende hjemmearbejde. Fx har medlemsundersøgelser vist, at 59 % af HK Privats medlemmer, der arbejder hjemme og 65 % af HK Kommunals medlemmer har oplevet flere fysiske gener grundet dårlige arbejdsstillinger.