Det skal være sikkert og sundt at arbejde, så man kan passe sit job uden at få smerter eller skader. Uanset om du møder ind eller arbejder hjemme. 

Hjemmearbejde er blevet meget mere udbredt og omfattende pga. de nu næsten to års corona-pandemi. Det har mildt sagt sat gang i den politiske debat om arbejdsmiljølovens regler for hjemmearbejde. Reglerne er til for at beskytte dig som medarbejder mod gener og smertefulde skavanker. 

Arbejdsgiverne ønsker at svække den beskyttelse. Det er HK modstandere af, understreger HK Danmarks næstformand Mads Samsing:
 
- Corona har tydeligt vist, hvor imponerende effektive HK’erne er, også når de holder skansen hjemmefra. Rigtig mange af HK’s medlemmer er glade for at arbejde hjemme, og det giver reglerne allerede i dag rig mulighed for. Så der er ingen grund til at smide beskyttelsen af medarbejderne overbord. Tværtimod. 

HK vil derimod en helt anden vej og foreslår i stedet en ny model, fortsætter næstformanden:

- Bevar arbejdsmiljøreglerne for hjemmearbejde, men tilføj muligheden for at indgå en organisations- eller virksomhedsaftale. På den måde kan arbejdsgiver og medarbejderne aftale sig frem til fleksible løsninger om hjemmearbejde, som passer til den enkelte arbejdsplads og kommer begge parter til gode. Den disciplin er vi verdensmestre i i Danmark, så lad os da udnytte den styrke. 

Modellen vil betyde, at en sådan aftale kan give en ekstra dag, sådan at reglerne om hjemmearbejdspladsen gælder, når man arbejder hjemme mere end to dage om ugen. En aftale kan handle om mere end fx den computer eller stol du bruger, når du arbejder. Den kan også handle om eksempelvis ret til hjemmearbejde.

Mads Samsing har sendt HK’s forslag om en ny model til ordførerne i arbejdsmiljøforligskredsen. Også arbejdsgiverne har sendt et brev af sted. Dansk Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, KL og Danske Regioner skriver, at reglerne ”giver ekstra økonomiske omkostninger”, og at de håber, at ordførerne vil gøre det muligt for virksomhederne at tilbyde medarbejderne at arbejde hjemme uden ”bøvl, byrder og bureaukrati”. 

Men det undrer HK-næstformanden, som har meget svært ved at se, præcis hvad det bøvl og den økonomiske belastning består i: 

- Arbejdsgiverne har skabt en fortælling om, at arbejdsmiljøreglerne er alt for rigide og bureaukratiske til, at ansatte kan arbejde hjemme. Det er noget pjat. Det er de ikke. Men der følger ansvar og forpligtelser med at have ansatte. Uanset hvor de arbejder. At kalde det bureaukrati hører ingen steder hjemme.  

- Lad os i det mindste få en model, hvor vi kan aftale os til rimelige vilkår, så der også er noget håndgribeligt i det for lønmodtagerne. Reglerne skal ikke bare lempes så arbejdsgiverne kan slippe billigere og lægge udgiften for hjemmearbejde over på lønmodtagerne, slutter Mads Samsing.