Et politisk flertal i Folketinget på Christiansborg støtter HK Service Hovedstadens krav om uddannelse og certificering af tolke, som arbejder for det offentlige.

Der tegner sig nu et flertal i Folketinget for at oprette en tolkeuddannelse, og oveni er der folketingsflertal for at etablere en certificering af tolke. Folketingsflertallet vil i første omgang forsøge at finde midler uden om finansloven til at løse denne vigtige samfundsopgave. Det er resultatet af en række møder, som HK Service har gennemført med ordførere.

- Alle, der tolker i det offentlige, bør være certificerede, understreger formand i HK Service Hovedstaden René Knudsen.

National tolkeordning giver håb
I mange år har skandalerne stået i kø i tolkebranchen i Danmark. Enhver kan nemlig kalde sig selv for tolk og blive hyret til at tolke komplicerede diagnoser, indviklede retskendelser og anbringelse af børn. Der findes ingen troværdig kvalitetssikring af tolkens kompetencer, lyder analysen fra HK Service Hovedstaden.

Det har skabt problemer på alle niveauer i det offentlige, nemlig i kommunerne, i regionernes sundhedsvæsen og ikke mindst i retsvæsnet. Borgernes rettigheder og helbred er således på spil. En national tolkeordning som en del af finansloven kunne have løse denne akutte samfundsproblem allerede fra i år.

Ny rapport peger på løsning
I en endnu ikke offentliggjort rapport til Uddannelses- og Forskningsministeriet bliver branchens problemer igen påpeget, men som noget helt nyt følger der et løsningsforslag med. Rapporten er udarbejdet af Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole.

- Men rapporten nåede desværre ikke at blive færdig inden forhandlingerne om finansloven var overstået, siger René Knudsen.

”En afgørende forudsætning er lovfæstning af, at først domstolene og senere andre offentlige instanser forpligtes til kun at benytte certificerede tolke,” hedder det blandt i rapportens anbefalinger.

Løsningsforslaget i rapporten ”Den nationale danske tolkeordning” er blandt andet et lovkrav om, at alle tolke skal være certificerede. Der lægges også op til en certificeringsordning på 4 niveauer. Og endelig foreslår rapporten oprettelsen af et nationalt tolkecenter, som sikrer de nødvendige uddannelser og certificeringer.

Stort set ingen fastansatte
At komme på finansloven er nødvendig for at sikre den nødvendige kvalitet, vurderer HK Service Hovedstaden.

- Ingen andre forsøg har virket, konstaterer René Knudsen.

I mange år har virksomhederne haft ansvaret og uden den nødvendige kontrol er det hele blevet værre og værre. Branchen er kastet ud i liberalisering i form af 0-timers ansættelser af enhver slags. Der findes stort set ingen fastansatte tolke. Dermed er der heller ikke nogen, som tager ansvar for branchen som helhed.

Men etablering af et nationalt center for tolkning kan bidrage væsentligt til at komme tolkebranchens problemer til livs.

Rapporten ”Den nationale danske tolkeordning” vurderer, at det vil koste ca. 10 millioner kroner om året at drive det nationale tolkecenter, efter det er startet. Det første år vil det koste ca. 15 millioner kroner, og frem imod 2026 vil et nationalt tolkecenter have et samlet budget på omkring 128 millioner kroner, vurderer rapporten fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole.  

Tolkecentret er allerede klar med de nødvendige uddannelser, tests og certificeringer. Man forventer at kunne teste og certificere 2.000 tolke det første år. Man påtænker at gencertificere tolkene hvert 5. år. De kan gå i gang fra februar 2022, vurderer HK Service Hovedstaden.

- Det er tiltrængt, at uddannelse, certificering og tolkekvalitet for alvor er kommet på dagsorden, pointerer formand René Knudsen.

Læs den endnu ikke offentliggjorte rapport fra KU og KP om den nationale danske tolkeordning