Landsklubben Coop Butiks bestyrelse

Landsklubben Coop Butiks bestyrelse sender nytårshilsen fra året, der gik. Få et overblik her over de vigtigste ting. Foto: Søren Holm. 

Kære medlem

Velkommen til Landsklubben Coop Butiks første nytårshilsen.

Som det første vil vi i Landsklubben Coop Butik sige dig en stor tak for din indsats det forgange år. Det har igen været et år præget af corona og de udfordringer, der følger med. I har i butikkerne skulle forholde jer til afstandskrav, mundbind og kunder, der har ladet deres frustrationer gå ud over jer. I har skulle løbe enormt stærk for at få enderne til at nå sammen. For det skal der her fra lyde en kæmpestor tak.

I Coop er der oprettet et Task Force, der hele tiden holder sig orienteret om coronasituationen og de restriktioner, der kommer fra myndighederne. Når der kommer nyt, vi skal forholde os til, sender de info ud til lederne, som så skal sørge for, at der bliver formidlet ud til ALLE medarbejdere. Du kan også selv finde informationen på enten vores interne kanaler CoopNet eller Os i Coop.

Valg og medlemsindflydelse

For Landsklubben Coop Butik startede året ud med at afholde delegeretmøde. Her har man som medlem af HK mulighed for at få indflydelse på, hvem der blandt andet skal sidde i landsklubbens bestyrelse. Det er også her, de tre regionstillidsrepræsentanter (RTR), den landsdækkende arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og landsklubbens formand skal vælges. Efter delegeretmødet ser landsklubben ud som følgende:

 • Formand – Brian Petersen (genvalgt)
 • RTR for Hovedstaden/Sjælland – Ann Steckmetz (genvalgt)
 • RTR for Sjælland/Midt/Syd Jylland – Anna-Marie Lyrhøj (genvalgt)
 • RTR for Nord/Øst/Midt Vest – Marianne Bæk Hansen (genvalgt)
 • AMR – Margrethe Sparre (genvalgt)
 • Bestyrelsesmedlemmer – Gyde Andersen, SuperBrugsen Hobro (genvalgt). Vivian Holst, Kvickly Svendborg Storcenter (nyvalgt). Anette Wolder, Kvickly Brøndby (nyvalgt). Laila Didriksen, SuperBrugsen Ølsted (nyvalgt).

Bestyrelsen arbejder for jer frem mod næste delegeretmøde, der er i juni 2024. Du kan finde kontakt til bestyrelsen din klubside her.

I HK Har der også været valg til vigtige poster både på landsplan og lokalt. Nye formænd valgt i 2021 er: 

 • HK Danmark – Anja C. Jensen
 • HK Handels – Mette Høgh 
 • HK Handel Hovedstaden – Sofie Berg Axelsen
 • HK Handel Midt – Jens Pedersen
 • HK Handel Nord – Jon Harrild

Sådan får du selv indflydelse

Som medlem har du mulighed for at få indflydelse via din landsklub flere steder i både HK og Coop, da vi har repræsentanter siddende i flere bestyrelser og udvalg. 

I HK lokalafdelingernes bestyrelser har vi Marianne Bæk Hansen siddende i HK Handel Østjylland, og Brian Petersen i HK Handel Hovedstaden.

I HAMU (Hovedarbejdsmiljøudvalg i Coop) sidder Margrethe Sparre. Her arbejder de med alt, hvad der har med arbejdsmiljø at gøre. Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

I OSU Butik (Overordnet samarbejdsudvalg for butik i Coop) sidder Margrethe Sparre og Anna Marie Lyrhøj. De behandler emner, der berører butikkerne generelt. Det kan være nye tiltag, der skal udrulles i butikkerne (beklædning og HMO - "Hverdag Med Overskud" f.eks.)

I SUN (samarbejdsudvalgsnævn i Coop) sidder Brian Petersen. Her behandler de ting, der berører hele Coop. Det er blandt andet personalepolitikker, der behandles her.

I Coop Faglig (Fælles faglig klub i Coop) sidder Brian Petersen ligeledes. Coop Faglig er en sammenslutning af alle de faglige klubber i Coop. Coop Faglig kan nok bedst beskrives som vores faglige vagthund i Coop. Der er formanden for Coop Faglig, der går til Coop og taler på vores alles vegne, hvis vi oplever noget, der er uretfærdigt eller direkte forkert.

Du kan som medlem til hver en tid tage fat i en af repræsentanterne fra de forskellige udvalg, hvis der er noget, du gerne vil have drøftet i et af udvalgene. Alle kan findes ved at søge i den interne telefonbog i Coop. Alternativt kan formand Brian Petersen kontaktes, som så vil videreformidle kontakt til den rigtige. Kontakt Brian Petersen på tlf.: 6120 7669 eller mail.

Feriekonkurrence: Du er med hver måned

I 2021 har vi ikke kunne komme helt så meget rundt og besøge jer, som vi ellers gerne ville. Men vi har da været lidt rundt – og nogle gange med gaver. Vi har i landsklubben en konkurrence, hvor vi hver måned trækker lod om 5 gavekort til Coop Ferie blandt betalende medlemmer af HK over 18 år. Den 16. september 2021 havde vi en jubilæumstrækning, hvor der blev trukket yderligere 18 vindere. Det betyder, at vi i 2021 kunne overrække 78 gavekort til Coop Ferie til en samlet værdi af 88.000,- kr. Coop Ferie er feriehuse, vi som ansatte i Coop kan leje til en billig penge.

Du kan se meget mere om konkurrencen her.
Se også coopferie.dk, hvor du kan se de feriehuse, du kan vinde adgang til i konkurrencen.

Besøg i butikkerne 

Selvom der var skruet lidt ned for besøgsaktiviteten, kom vi dog rundt og besøgte små 100 butikker, hvor vi primært havde fokus på lønsamtalen, og hvor svært det kan være at gå ind til chefen og bede om mere i løn. Tak for de mange gode samtaler, vi fik med jer der ude i Coop-land.

Vi gentager succesen i 2022, hvor vi igen vil komme rundt. Denne gang med fokus på den kommende overenskomstforhandling i 2023. Vi kommer til at bede jer om at komme med input til ønsker til overenskomsten, og ikke mindst hvad vi under ingen omstændigheder må give afkald på.

Tak for året 2021 og på gensyn ude i landet i 2022 - Vi ses derude.
Hvis der nogen spørgsmål, må du endelig ringe eller skrive.

formand for landsklubben Coop Butik, Brian Petersen
Formand Brian Petersen.
Foto: Søren Holm.

Med venlig hilsen
Landsklubben HK Coop Butik
Brian Petersen
Formand
Tlf.: 6120 7669
Mail: brian.petersen@coop.dk