De nye regler om dagpenge er en del aftalen ”Ny reformpakke for dansk økonomi”, som er indgået mellem regeringen, SF, Radikale, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Aftalen er ikke vedtaget endnu, og det kan være, at aftalen først vil træde i kraft efter et Folketingsvalg.

OP TIL 3.649 MERE OM MÅNEDEN I 3 MÅNEDER

Der er lagt op til, at man som dagpengemodtager vil få op til 3.649 kr. ekstra om måneden i dagpenge de 3 første måneder, man er ledig. Det kræver dog, man har været med i en a-kasse i 4 år og har været i beskæftigelse 2 år inden for de seneste 3 år.

-Aftalen er en klar forbedring af dagpengesystemet, fordi man nu er sikret en bedre økonomi de første 3 måneder, man er ledig. Det betyder rigtig meget for den tryghed, som dagpengesystemet helt grundlæggende skal give, siger formand for HK Anja C. Jensen.

FORRINGELSER FOR NYUDDANNEDE MINDRE END FRYGTET

Nyuddannede dimittender vil til gengæld opleve forringelser med den nye aftale. Dimittendsatsen for nyuddannede ikke-forsørgere under 30 år falder til 9.514 kr. efter 3 måneder, og til 12.018, hvis man er over 30 år. Retten til dagpenge forkortes desuden fra 2 år til 1 år. Der indføres også et sprogkrav for at kunne modtage dimittenddagpenge. Man kan dog blive undtaget fra sprogkravet, hvis man har vist aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Sprogkravet er er indført for at sikre, at studerende fra andre lande kan dansk på et vist niveau. 

Forringelsen af dagpengesatsen for nyuddannede, havde HK gerne været foruden. Heldigvis blev forringelserne ikke så voldsomme, som der først var lagt op til.

-Det er ikke nogen hemmelighed, at det har bekymret os. Derfor er jeg også glad for, at er er blevet lyttet til os, så nyuddannede beholder den nuværende dagpengesats de første 3 måneder. Det giver tid og økonomi til at finde et job, inden satsen falder siger Anja C. Jensen.

Du kan få dagpenge som medlem af HK A-kasse

Er du medlem af a-kassen, er din økonomi sikret med dagpenge i op til 2 år. Prøv vores dagpengeberegner og find ud af, hvad din dagpengesats er.