Filiz Tekin H340 B320

Filiz Tekin

Konstruktiv kommunikation skaber forståelse


Filiz Tekin har 10 år på CV’et som tillidsrepræsentant, og hun har haft stort udbytte af at være med i Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund.

- Netværket har styrket mig ved at give mig viden. Jeg har fået forbedret min position som TR gennem netværket, understreger Filiz Tekin.
Gennem netværket har hun taget uddannelse som både leder og mentor. Og oveni har Filiz Tekin kvalificeret sig ved at uddanne sig som meningsdanner.


- Mit netværk har opmuntret mig til at tage de uddannelser, og i netværket bakker vi hinanden op, vi har et stærkt fællesskab, påpeger Filiz Tekin.
- Vi har lært at kommunikere og give vores mening til kende for eksempel i debatindlæg i fagbladene. På den måde er vi i virkeligheden ambassadører for fagbevægelsen, siger hun.

Aktuelle sager

Formålet med deltagelse i netværk er at deltagerne kan udveksle erfaringer, få ny viden om den danske fagbevægelse og den danske model og blive coachet.
- Der er en god mulighed for at blive coachet på konkrete sager, siger Filiz Tekin.
Det er nemlig ofte helt konkrete sager, som kommer på bordet, når netværket mødes.
- Hvis sagerne dukker op lige pludseligt, så bruger vi netværket, som giver os ideer til at løse udfordringerne, forklarer Filiz Tekin.
- Vi hjælper hinanden om de aktuelle ting på arbejdsmarkedet, tilføjer hun og peger på, at netværket er med til at fastholde tillidsvalgte med minoritetsbaggrund.
Der er således vigtige grunde til, at de tillidsvalgte gerne vil fortsætte deres arbejdet i netværket.
- Netværket giver os jo et frirum, hvis man måske ikke er helt god til dansk. Vi giver hinanden tid. Det gælder jo også, når vi inviterer en til at holde oplæg for os. Det sker i vores tempo, påpeger Filiz Tekin.

Integreret i fagbevægelsen

Netværk for tillidsvalgte med minoritetsbaggrund er en del af FIU-Ligestilling, et partnerskab mellem Dansk Metal, 3F, Serviceforbundet, Dansk Sygeplejeråd og HK.
FIU-Ligestilling udvikler og udbyder uddannelser, kurser, konferencer, dialogmøder, netværksaktiviteter med baggrund i fagbevægelsens og det internationale samfunds mål om ligestilling.
Ligestilling ses bredt som køn, etnicitet, seksualitet, handikap og religion. Vægten ligger på køn og etnicitet.
- Vi har fokus på ligestilling mellem kønnene, men ikke kun dén ligestilling, bekræfter Filiz Tekin.
Hun er selv medlem af repræsentantskabet i HK Hovedstaden og føler sig som en helt integreret del af fagbevægelsen. Men Filiz Tekin håber, at andre tillidsvalgte HK’ere med minoritetsbaggrund har lyst til at deltage i netværket.
- Vi er nemlig lige nu kun 2 HK’ere i netværket, konstaterer Filiz Tekin.
Det er gratis at deltage i arbejdet, og opfordringen til at være med gælder alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Allerede 10. februar mødes netværket igen fra 16:30-19:00 i 3F’s forbundshus.


Du kan se mere om netværket på dette link.