Illustration: Tone Thoresen

I tirsdags sagde vi farvel til mundbind, pladsbegrænsning m.m. I rækken på de mange restriktioner, vi har sagt farvel til, er også din arbejdsgivers ret til at kræve, at du fremviser et coronapas eller lader dig teste for corona. 

Men en regel opfører først i løbet af februar måned:

  • Den 28. februar: Ophører særlige regler om rettigheder ved sygdom og børns sygdom i forbindelse med COVID-19

Ingen test eller coronapas

Fra 1. februar giver lovgivningen ikke længere din arbejdsgiver adgang til at kræve, at medarbejdere skal lade sig teste eller fremvise et coronapas. I HK Handel har vi dog hørt om, at nogle arbejdsgivere alligevel siger, at de har ret til dette, og de henviser til ledelsesretten.

- Hvis din arbejdsgiver kræver - ved at henvise til ledelsesretten - coronapas eller test, er der ikke andet at gøre end at gøre end at adlyde kravet i første omgang. Men så vil vi bede dig om at kontakte HK Handel, så vi kan rejse sagen, siger Stephan Agger, faglig chef i HK Handel. 

Du skal tage fat i din lokale afdeling på tlf. +45 7010 4545, hvis du bliver bedt om det ene eller andet af din arbejdsgiver.

Tilbage til normale sygedage

Efter d. 28. februar er der nye regler, når du er syg med corona – eller hvis dit barn eksempelvis hjemsendes pga. et smitteudbrud på skolen eller i daginstitutionen. Her vil det gælde, at din arbejdsgiver kan få sygedagpenge eller refusion, hvis du har op til 10 fraværsdage sammenlagt. Derudover gælder de almindelige regler for sygefravær.

Indtil da gælder de særlige regler, hvor din arbejdsgiver for dækket omkostningerne ved dit fravær på grund af COVID-19 i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.