Coronavirus

Coronavirus set igennem et mikroskop. 

 

1. Slut med coronapas

Fra d. 1 februar 2022 er covid-19 ikke længere en samfundskritiks sygdom i Danmark. Derfor ophæves alle restriktioner. Det betyder, at arbejdsgiverne ikke længere kan kræve at se dit coronapas, når du møder ind på arbejdet. Hvis du som medarbejder alligevel oplever, at din arbejdsgiver kræver at se dit coronapas, så opfordrer vi i HK til, at du viser dit coronapas og dernæst ringer til os i HK. Dine informationer i coronapasset er personlige helbredsoplysninger. Det er derfor i strid med helbredsoplysningsloven, hvis en arbejdsgiver kræver at se dit coronapas. 

2. Slut med test

Arbejdsgiverne kan heller ikke kræve, at man skal testes for covid 19, før man kan møde fysisk på arbejde. Både selvtest og tvunget test på arbejdet er ikke et krav, som arbejdsgiverne kan stille efter d.1. februar 2022. Oplever du som HK’er, at din arbejdsgiver kræver, at du skal testes for covid 19, så tag fat i os i HK. Det vil kun være medarbejdere i direkte kontakt med borgere, der er i risiko, hvor arbejdsgiver kan appellere til, at medarbejderne bliver testet. 

3. Dit barn har corona

Er dit barn blevet smittet med coronavirus, så har du som forælder ret til at blive hjemme, på samme måde som hvis dit barn havde en anden sygdom. Dog gælder der til den 28. februar 2022 en særlig ret til barselsdagpenge til den ene af forældrene, der bliver hjemme og passer et barn, der er smittet med corona og er til og med 13 år gammel.  

4. Vaccination 

Din arbejdsgiver må ikke spørge dig, om du er blevet vaccineret. Oplysninger om vaccination er en helbredsoplysning og din arbejdsgiver må ikke anmode om helbredsoplysninger, hverken før eller under ansættelsen. Kun i de helt særlige tilfælde, hvor arbejdet ikke kan udføres uden, at du har en vaccination, kan arbejdsgiver spørge om du er vaccineret. Hvis du er i tvivl, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller ring til din fagforening.

5. Krav om vaccination 

Din arbejdsgiver må ikke kræve, at du som medarbejder bliver vaccineret, hvis du ikke ønsker det. En vaccination er et invasivt indgreb i kroppen, som griber ind i medarbejderens personlige sfære, og går derfor ud over ledelsesrettens grænser.