Susanne Kærup fra forbundets kursusafdeling på scenen med oplægget ”Styr på stress”.

Foto: Susanne Kærup fra forbundets kursusafdeling på scenen med oplægget ”Styr på stress”.

 

- Det var dejligt, at så mange tillidsvalgte, altså tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, sagde ja tak og mødte op til vores kvartalsmøde, selv i de her Corona-tider. Jeg kunne fornemme, at mange af dem var glade for at være ude og i gang igen. Vi havde samtidig lavet en dag med stress som tema, fordi de tillidsvalgte selv havde ønsket mere om emnet, som vi følger op på i løbet af året. For eksempel den store stresskonference den 28. april, hvor 1500 tillidsvalgte HK’ere fra hele landet og på tværs af de fire sektorer er inviteret, lyder det fra Jens Pedersen, der er sektorformand i HK Handel Midt.

 

Stig Rossen var god til at formidle sin egen historie og det, han selv havde oplevet med stress. Han havde spillet den samme rolle på teatret i mange år, men havde svært ved at sige fra og glemte sig selv undervejs, hvorfor han gik ned med stress
- Jens Pedersen, formand HK Handel Midt

 

 

Jens Pedersen, formand HK Handel Midt, byder velkommen til de 35 tillidsvalgte fra scenen.

Foto: Jens Pedersen, formand HK Handel Midt, byder velkommen til de 35 tillidsvalgte fra scenen.

 

Inspirerende oplæg og tilbud om mentorordning

HK Handel Midt havde inviteret forskellige oplægsholdere til at gøre deltagerne klogere på emnet stress:

    - Oplægsholderne gav deltagerne inspiration, viden og konkrete værktøjer til deres arbejde med stress ude på arbejdspladserne. Det var for eksempel Stig Rossen, der var god til at formidle sin egen historie og det, han selv havde oplevet med stress. Han havde spillet den samme rolle på teatret i mange år, men havde svært ved at sige fra og glemte sig selv undervejs, hvorfor han gik ned med stress og måtte aflyse forestillingen. Hans oplæg var seriøst blandet med humor, og han satte på en god måde fokus på emnet stress, siger Jens Pedersen og fortsætter:

    - Vi havde også inviteret sektorformand for HK Handel Danmark, Mette Høgh, til at holde oplæg, og det samme gjorde Susanne Kærup fra forbundets kursusafdeling. Hun holdt et rigtig fint oplæg under titlen ”Styr på stress”. Sidste oplægsholder var Mathias Pedersen, der ligeledes er fra forbundet og havde et tilbud med til vores tillidsvalgte. Et tilbud om en 1 til 1-træning i deres arbejde med nye medlemmer. Tilbuddet er en del af et pilotprojekt i HK Midt, der skal give tillidsvalgte en slags mentor, de kan ringe til og som kan give dem gode ideer, når de har brug for det i mødet med det nye medlem.

 

Det gør det nemmere for mig at hjælpe mine medlemmer. For eksempel i forhold til stress, som vi taler om i dag. Ikke at jeg nu er stress-ekspert, men jeg har fået input, som jeg kan bruge, så jeg bliver bedre til at sige ”….at her er der noget, der ikke er rigtigt”.
-Allan Max Als Sørensen, tillidsrepræsentant hos Lemvigh-Müller

 

Positive tilbagemeldinger fra deltagerne

Allan Max Als Sørensen, tillidsrepræsentant, Lemvigh-Müller:

    - Kvartalsmødet for tillidsvalgte var en dag med et spændende program og med stress som tema. Jeg har fået indsigt i noget, som jeg måske ikke vidste så meget om i forvejen. Jeg synes, der har været en masse gode input omkring stress, og jeg synes, at særligt Stig Rossen havde nogle spændende ting omkring autopilot og om at huske at være til stede.

    - Lige præcis det med autopiloten kan jeg godt bruge i hverdagen. Det der med at komme ud og kigge folk i øjnene, sige hej og spørge, hvordan de har det. Den er der noget ved, det er rigtig godt. Hans pointe var, at vi har det med at sætte hjernen på autopilot og så bare svare det, der bliver forventet, at vi svarer. Når du er nede og handle, hvor du automatisk svarer ”nej tak”, når kassemedarbejderen siger ”ellers andet?” – nogen gange skal man ud af den boble og prøve at sige noget andet. For eksempel også i forhold til dine kolleger. Her kan du jo også prøve at spørge ind til, hvordan de har det i stedet for bare at sige ”hej”. Altså bryde den normale standard-boble og tale med folk på en anden måde, fordi du slår autopiloten fra. Den pointe kunne jeg godt lide.

    - De her kvartalsmøder er med til at give os noget som tillidsvalgte. For eksempel en bredere kontaktflade til de andre tillidsvalgte. Der var i dag flere med, som jeg ikke kendte, og mødet giver os mulighed for at netværke og høre, hvad der sker på de andres arbejdspladser. Det er også gennem sparringen undervejs i de små kaffepauser. ”Hvordan går det i din virksomhed? Har I haft nogle sager, som vi kan lære af? Hvordan håndterer I stress?”. Der er mange fine erfaringsudvekslinger, og det giver et indtryk af, hvad der foregår andre steder – også i forhold til din egen arbejdsplads.

    - Når jeg får en bredere forståelse for, hvad der foregår andre steder, så bliver jeg dygtigere til at organisere mine nuværende og kommende medlemmer på en anden måde, fordi jeg får flere værktøjer, jeg kan bruge. Det gør det nemmere for mig at hjælpe mine medlemmer. For eksempel i forhold til stress, som vi taler om i dag. Ikke at jeg nu er stress-ekspert, men jeg har fået input, som jeg kan bruge, så jeg bliver bedre til at sige ”….at her er der noget, der ikke er rigtigt”.

 

man skal som tillidsrepræsentant forsøge at have en føling med stress på arbejdspladsen. Det handler også om at have gode relationer til kollegerne, så vi kan hjælpes ad med at gøre opmærksom på problemet.
-Christian Kruuse Sevel, tillidsrepræsentant hos BILTEMA Odense
Stig Rossen fortalte de tillidsvalgte om sin historie med stress - om ikke at lytte til sig selv, køre på autopilot og til sidst gå ned med stress.

 

Foto: Stig Rossen fortalte de tillidsvalgte om sin historie med stress - om ikke at lytte til sig selv, køre på autopilot og til sidst gå ned med stress.

 

Christian Kruuse Sevel, tillidsrepræsentant, BILTEMA Odense:

    - Det er et spændende at høre om forskellige ting, blandt andet stress, som vi hørte meget om i dag. Jeg har fået nogle værktøjer, som jeg kan arbejde med fremadrettet ude på arbejdspladsen. Man kan hele tiden få nye input, og man skal som tillidsrepræsentant forsøge at have en føling med stress på arbejdspladsen. Det handler også om at have gode relationer til kollegerne, så vi kan hjælpes ad med at gøre opmærksom på problemet. Man kan som tillidsrepræsentant også selv være opsøgende og gøre opmærksom på, at man står til rådighed for sine kolleger.

    - Det er første gang, jeg er med til et kvartalsmøde, og jeg synes, det er godt og inspirerende at komme væk fra dagligdagen og bryde den engang imellem. Det er en mulighed for at komme ud og blive klogere på livet i det hele taget, blive rustet til opgaven og få viden, man også kan bruge videre fremad.

 

Det næste kvartalsmøde for tillidsvalgte afholdes den 9. maj hos HK Handel Midt.

Her bliver der bl.a. fulgt op på dette mødes tema omkring stress.