Én ting er at lægesekretærer på linje med andet frontpersonale får del i regeringens Vinterpakke II, som kommer med ekstra penge til medarbejderne. En anden er, at de på Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital faktisk er lykkedes med at få præcis det samme som sygeplejerskerne, nemlig 16.000 kr.
– Det er en meget stor tilfredsstillelse, at mine lægesekretærer har fået så stor del af Vinterpakke II, eftersom det i starten var meningen, at midlerne primært skulle gives til sygeplejerskerne. Det ville for os havde betydet, at kun ca. halvdelen af lægesekretærerne ville have fået del i midlerne. Men fordi der blev tildelt lidt ekstra penge, er det nu sådan, at det er alle sygeplejersker og lægesekretærer, der får noget – og at de endda får det samme beløb per person. Det har vakt stor glæde blandt lægesekretærerne, da det jo siger noget om, at ledelsen også gerne vil fastholde dem, fortæller Susanne Jørgensen, ledende lægesekretær på Akutmodtagelsen.

Skuffelse blev vendt til glæde

Særlig stor er glæden denne gang, fordi det ikke lykkedes lægesekretærerne at få del i beredskabsaftalen om Covid-19-beredskabet. Det var der, ifølge Susanne Jørgensen, stor skuffelse over i lægesekretærgruppen på Akutmodtagelsen, da de i den grad føler, at de altid står til rådighed for beredskabet på lige fod med bl.a. sygeplejerskerne. 
Men med Vinterpakke II var der altså bingo. Og foruden pakkens engangsbeløb på de 16.000 kr. – som dog kan være mindre, hvis man arbejder færre timer – får lægesekretærer, der hen over vinteren har haft mere end otte vagter og arbejder mere end hver anden eller tredje weekend, et månedligt tillæg på 2.500 kr. i fire måneder. Endvidere har Vinterpakken udløst ekstra tillæg på de FEA-vagter som lægesekretærerne også har været en del af, og som har hjulpet afdelingen godt igennem jul og nytår.

 

Et klap på skulderen

Resultatet er opnået som følge af lokale forhandlinger og på grund af en afdelingsledelse, der har været positiv over for, at lægesekretærerne også skal honoreres for deres indsats, som Susanne Jørgensen siger. Og det finder Susanne Jørgensen helt rimeligt, da Beredskabstillægget jo ikke blev givet, på trods af at lægesekretærerne på Akutmodtagelsen er dem, der både tager imod covid-patienterne, skriver dem ind, henter dem, følger dem hen, hvor de skal være og desuden er med på stuerne, hvor de indlægges. 
– Der er ikke herske tvivl om, at lægesekretærerne her har knoklet det sidste par år, og under endnu mere pressede vilkår end de er vant til. De har været positive og indstillet på at yde en ekstra indsats for at det hele kunne hænge sammen. For det har jo også påvirket vores arbejde, at der er mangel på sygeplejersker overalt. Men vi har rakt ud for at hjælpe, hvor vi kunne. Og det har der været brug for, siger den ledende lægesekretær og håber, at de ekstra penge, som hun kalder 'fuldt fortjente', vil glæde personalet i afdelingen og føles som et klap på skulderen for den store indsats de alle har ydet. For selvom situationen ikke er så grel som blandt sygeplejersken, så er det en kendsgerning, at der også er mangel på lægesekretærer, som hun påpeger. 
Hun synes, det ville have været på sin plads, at lægesekretærerne også havde fået del i Beredskabspakken. Men i tilfælde af eventuelle fremtidige pakker forsikrer hun, at lægesekretærerne står klar. Om vi så skal på barrikaderne, som hun siger. For det fortjener vi.


FAKTA
Folketinget afsatte med finanslovsforhandlingerne i efteråret én millard kroner til regionerne – den såkaldte Vinterpakke II. Midlerne giver Region Hovedstaden en andel på 312,4 mio. kr.  Og her besluttede regionsrådet, at pengene skulle målrettes alle personalegrupper på de mest pressede hospitalsafdelinger og i Akutberedskabet.