Fast track-ordning ved behandling af sager, ret til skoleoplæring og generelt bedre retsstilling: ’Ungepakken’ i den netop landede trepartsaftale stiller nu elever og lærlinge langt tryggere i sager om seksuel chikane. Et resultat, som forbundsformand for HK Anja C. Jensen mener, at parterne kan være glade for:

- Jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet i den ungepakke, som er kommet på plads med trepartsaftalen. Det første møde med arbejdslivet for vores yngste og nyeste kolleger må simpelthen ikke være præget af dårligt arbejdsmiljø eller en seksualiseret kultur. Og hvis elever eller lærlinge bliver udsat for seksuel chikane, så skal de ikke være et øjeblik i tvivl om, at der er nogen, der har deres ryg – og at det ikke afskærer dem fra at fortsætte og færdiggøre deres uddannelse, siger Anja C. Jensen.

Forbundsformanden for HK har tidligere været ude og efterlyse netop klarere regler og bedre beskyttelse af de unge. For selvom en række tidligere HK-elever stod frem med historier om en syg arbejdspladskultur, hvor de blev presset til at overskride egne grænser, ydmyget og befamlet af chefer på et af Danmarks største webbureauer, så fik virksomheden ikke frataget sin ret til at blive ved med at tage elever. At det bliver en mulig sanktion i fremtiden, håber Anja C. Jensen nu er hævet over enhver tvivl:

- Med treparten bliver det tydeliggjort og bør nu stå lysende klart for alle, at man kan miste retten til at tage elever og lærlinge, hvis man ikke er sit ansvar for deres uddannelse og trivsel voksent.

I trepartsaftalen ligger desuden en tydeliggørelse af arbejdsgivers pligt til at forebygge seksuel chikane, højere godtgørelser i sager om grove krænkelser, et adfærdskodeks for brug af fortrolighedsklausuler og en fremtidig alliance mod seksuel chikane.

Ungepakken indeholder:

  • Tydeliggørelse af reglerne for tilbagekaldelse af godkendelse som oplæringsvirksomhed på grund af seksuel chikane.
  • Fast track i de faglige udvalg og Tvistighedsnævnet i sager om seksuel chikane.
  • Adgang til skoleoplæring, når der er anlagt sag om seksuel chikane.
  • Vejledning til skoler om deres pligt til at formidle en anden læreplads, når en elev eller lærling har været udsat for seksuel chikane.
  • Tydeliggørelse af adgang til at ophæve en uddannelsesaftale på grund af seksuel chikane samt lempelse af fristregel.