Traditionen tro var der bankospil og god mad til de fremmødte medlemmer, men først var der fokus på det fagpolitiske.

Formand for HK Handel Sjælland, Helle Friis, fremlagde beretningen, som både så tilbage på året, der er gået, og fremad.

Formanden fortalte blandt andet, at bestyrelsen det sidste år har haft fokus på de unge og detailhandelsuddannelsen. Det er nemlig en uddannelse, som mange unge ikke kender til. Derfor bliver der i den kommende tid iværksat en ny kampagne, som skal øge kendskabet til uddannelsen og forhåbentlig tiltrække endnu flere talentfulde unge til faget.

Helle Friis og referenten

Helle Friis fremlægger beretningen. 

En bestyrelsespost er stadig ikke besat

Mette Larsen genopstillede som næstformand og blev valgt uden modkandidater med en klapsalve fra salen.

2 bestyrelsesposter var også på valg. Her blev både Heidi Renner Andersen og Helle Reinhold Schmidt valgt for 2 år.

Der var også en 1-årig bestyrelsespost på valg, som ikke blev besat ved generalforsamlingen. Hvis du er interesseret i at få direkte indflydelse på din fagforening, er der derfor stadig mulighed for at stille op til bestyrelsen. Kontakt Helle Friis på mail helle.friis@hk.dk eller telefon 33 64 17 31, hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet og overvejer at stille op.

Mette Larsen

Mette Larsen blev genvalgt som næstformand for HK Handel Sjælland. 

Besøg af sektorformanden for HK Handel

Formanden for HK Handel, Mette Høgh, var også med til generalforsamlingen. Hun fortalte blandt andet om HK Handels nye app, der er under udvikling.

Appen skal være en direkte kommunikationskanal mellem medlemmer og HK Handel, og den vil samtidig have andre funktioner, for eksempel en timeberegner.

Der var også drøftelser af de kommende overenskomstforhandlinger i 2023. I løbet af dette år vil HK Handel arrangere medlemsmøder i hele landet, hvor alle kan komme med indspark til, hvilke krav de gerne vil have med til forhandlingerne.

Læs mere om overenskomsterne inden for HK Handels område her

Stemningsbillede fra generalforsamlingen

Der var mange gode fagpolitiske drøftelser i løbet af generalforsamlingen.