Leila D Pedersen
Leila D. Pedersen takker af som næstformand i HK Stat Midt,og anbefaler posten til andre, da den kan give både netværk, oplevelser, indflydelse og personlig udvikling.

   - Jeg vil da helt klart komme til at savne at være med som næstformand, men vil stadig gerne være med i bestyrelsen. For det har netop givet mig et rigtig godt netværk, som jeg har lært meget af. Jeg har samtidig haft et godt og tæt samarbejde med vores sektorformand Brita Andersen, der blev valgt et år efter, at jeg kom med i bestyrelsen. Jeg nærmer mig dog en alder, hvor jeg vil prioritere min fritid lidt højere og samtidig tænker jeg lidt frem i forhold til sektorbestyrelsen, hvor vi kan få et generationsskifte i gang på næstformandsposten, fortæller Leila Damkjær Pedersen om baggrunden for sin beslutning om af give næstformands-stafetten videre:

   - Det ville være godt at få flere unge ind, der kan begynde at tage over og komme med deres input. De ser ofte tingene med andre briller, og samtidig handler det om, at HK Stat Midts medlemmer kan spejle sig i bestyrelsen. Det er nogle af grundene til, at jeg ikke genopstiller og gerne vil give posten som næstformands godt videre.

 

Altid aktiv HK’er

Leila indrømmer gerne, at selvom hun glæder sig til at have mere fritid, fordi en ordinær bestyrelsespost trods alt indebærer færre møder end næstformandsposten, så vil det være nyt for hende at have en lidt mindre fremtrædende HK-rolle:

   - Jeg har altid været aktiv HK’er, og da jeg i 2005 kom til Odense i forbindelse med et nyt job, kom jeg med i Stats sektorbestyrelse, og jeg blev valgt som næstformand for bestyrelsen i forbindelse med fusionen til HK Midt. Kort efter kom Brita Andersen til som sektorformand, og vi har haft et rigtig godt samarbejde som formand og næstformand, konstaterer Leila Damkjær Pedersen:

   - Det er omkring 25 år siden, at jeg første gang blev tillidsrepræsentant. Det var på sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, hvor vi var tre HK’ere. Da man begyndte at tale om ”Ny løn” blev vi enige om, at det var nu, vi skulle finde en tillidsrepræsentant, der kunne sidde med. Der blev en kollega på sygeplejerskeuddannelsen i Odense valgt som TR, og jeg blev valgt som suppleant i Svendborg. Et år senere havde vores tillidsrepræsentant fået nyt job, og så blev jeg som suppleant valgt som vores tillidsrepræsentant.

 

Tillidsarbejdet: Positive oplevelser og personlig udvikling

Når Leila Damkjær Pedersen anbefaler andre at engagere sig i det faglige arbejde, så har hun de gode argumenter klar:

   - Jeg har haft mange positive oplevelser i min tid som tillidsrepræsentant, og jeg fornemmer, at medlemmerne har været glade for at have et talerør og en, der går foran, når de har brug for det. Tillidsarbejdet har været spændende, og det har givet mig energi, når jeg har været til møder og på kurser. Samtidig har det været en rejse, der også har været en personlig udvikling, siger hun og fortsætter:

   - Som tillidsrepræsentant får du en fortrolighed med dine kolleger, og du har mulighed for at præge tingene og få dem belyst fra medarbejdernes side. Der kan også være vigtige ting, du kan hjælpe den enkelte kollega med. Med tiden er jeg selv blevet bedre til at give mine kolleger hjælp til selvhjælp, så de har stået stærkere, og de har altid vidst, at de kunne komme til mig, hvis de havde noget, jeg kunne hjælpe dem med.

 

Bestyrelsesarbejde: Vær med til at sætte en retning

Det daglige arbejde som tillidsrepræsentant blev den ene side af Leila Damkjær Pedersens faglige virke. Det løbende arbejde i sektorbestyrelsen blev den anden:

   - Med bestyrelsesarbejdet har jeg været med til at præge HK’ernes arbejdspladser, og man er som bestyrelsesmedlem med til at sætte en retning for, hvor tingene skal hen. Hvordan vil de unge gerne arbejde? Hvornår har man fri, og hvornår arbejder man? Hvordan skal det fremtidige arbejdsmarked se ud? Hvad skal de fremtidige arbejdsvilkår være? Det er noget af det, jeg har været med til at præge, og det er noget af det, som jeg synes, at de yngre kræfter nu skal være med til at sætte deres præg på, siger hun:

   - Som bestyrelsesmedlemmer vil de, ligesom mig, opleve personlig udvikling, få masser af oplevelser og opleve en mulighed for at give deres besyv med i mange forskellige sammenhænge. Jeg kan derfor kun anbefale andre at stille op til bestyrelsesvalget på den kommende generalforsamling i sektoren. For du får bygget et netværk op, som du kan bruge i din hverdag. Du bliver inspireret til at gøre tingene anderledes, og jeg er bestemt ikke træt af posten. Det er bare hver ting til sin tid, runder Leila Damkjær Pedersen af.