Tegning af møntstabler på blå baggrund

Den overenskomst, som HK Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) for knap et år siden begyndte at lægge arm om, er netop blevet godkendt. 91,9 % af lægesekretærerne har netop stemt ’ja’. Lægesekretærerne i landets 3.400 praksisser får endelig en længe ventet lønstigning på 2 % i 2021, 2,5% i 2022 og 1,39 % i 2023.
 
Samlet set vil lønnen være steget 6,65 % den 1. juni 2023, når stigningerne er slået igennem på pension og ferietillæg. Og den første lønstigning bliver udbetalt med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2021, så snart det kan lade sig gøre.

- Lønnen var stridspunktet. Vi stod stejlt på, at vi vil have lønrammen op. Det lykkedes os. Og det er betryggende, at også de praktiserende læger er tilfredse med resultatet, siger Christoffer Marckmann, som er faglig sekretær i HK Privat, og som har siddet med i forhandlingsudvalget på lønmodtagersiden.

Oven i lønstigningerne, der bliver aftalt centralt, har hver lægesekretær ret til en årlig lønforhandling, hvor den endelige løn aftales. Overenskomsten er nemlig en såkaldt minimallønsoverenskomst. Det betyder, at satserne, der står skrevet i kroner og øre, er den laveste løn, som lægesekretærerne skal have.