Infografik forklarer lagermedarbejders lønstruktur

Har du styr på, hvordan din løn er sammensat?  Illustration: Tone Thoresen

 

Grundløn

Det er den løn, der oftest er fastsat af arbejdsgiveren. Her er der hverken taget højde for særlige kvalifikationer, ligesom der heller ikke er indregnet bonusordninger eller andre tillæg, som skal lægges oveni din løn.

Individuel løn

Skal aftales lokalt med arbejdsgiveren. Den individuelle løn bliver fastsat ud fra følgende parametre i overenskomsten:

  • Indsats
  • Kvalifikationer
  • Dygtighed
  • Jobfleksibilitet
  • Arbejde på særlige tider
  • Sillingsindhold og ansvar
  • Eventuel uddannelse

Bonusordninger

På nogle lagre har man vedtaget såkaldte ”Bonusordninger”. Det kan bl.a. gives til de medarbejdere, der yder en særlig indsats.

Tidspunktet for arbejdets udførelse

Arbejder du på skæve tidspunkter, kan der på den enkelte virksomhed aftales et tillæg for arbejdets udførelsestidspunkt som fx aftentillæg og nattillæg.

Diverse tillæg

Som ansat på lager kan du få lavet en aftale om diverse tillæg, som du modtager alt efter, hvilke kvalifikationer du har. Det kan fx være tillæg for truckcertifikat, lukketillæg, rotationstillæg, afsavnstillæg og koordinationstillæg.