Hans-Henrik Hansen

Der var genvalg til Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland.

 

Valg af formand for 2 år
Næstformand Hanne Vinther anbefalede på hele bestyrelsens vegne genvalg af Hans-Henrik Hansen, som herefter blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer – garantipladser for 2 år
Aarhus: 
Lasse Dahl Christensen blev genvalgt.
Norddjurs:
Karina Lervig Petersen blev valgt.
Skanderborg:
Regitse Rans blev genvalgt.
Odder:
Rikke Liboriussen blev genvalgt.
Region Midtjylland:
Nathali Degn blev valgt.
Samsø:
Ingen stillede op fra Samsø Kommune, så pladsen gik til fri besættelse for 1 år. Ole Sønderup, Aarhus Kommune blev valgt.

Fri bestyrelsesplads for 2 år
Iben Skov, Skanderborg Kommune blev valgt.

Valg af 2 suppleanter for 1 år
Joanna Sørensen, Region Midtjylland, blev valgt og er 1. suppleant
Tina Nielsen Struck, Skanderborg Kommune, blev valgt og er 2. suppleant

Valg af suppleant til HK Kommunals Forbundssektorbestyrelse for 1 år
Bente Drejer blev genvalgt.

Tillykke til de valgte.