Bestyrelsen i Overenskomstgruppe Service

Bestyrelsen i Overenskomstgruppe Service. Foto: Carsten Bundgaard

 

Der var kamp om pladserne, da Overenskomstgruppen Service i weekenden holdt landsmøde og her skulle sammensætte deres nye bestyrelse for en toårig valgperiode. Hele 10 medlemmer stillede op til de seks åbne pladser i bestyrelsen (8 pladser var allerede besat gennem de lokale afdelinger forud for landsmødet).

Kort forinden var Claus Rostgaard, der er fællestillidsrepræsentant hos Falck, blevet genvalgt som formand for gruppen. Mens Ole Skovbo Sørensen fra oplevelsesvirksomheden Fængslet i Horsens var blevet valgt som næstformand. Begge uden modkandidater.

Inden det kom så langt, havde de knap 60 deltagende medlemmer lyttet til en beretning fra Claus Rostgaard, der - ikke overraskende - bar præg af en coronatid. Landsmødet er nemlig det første, Overenskomstgruppen Service har holdt, siden de blev stiftet i efteråret 2020, midt under corona.

- Det har mildest talt været en underlig tid, som Claus Rostgaard indledningsvis opsummerede tiden i sin beretning.

Men trods corona-besværligheder – for såvel medlemmernes arbejdsliv som for overens-komstgruppens egne udfoldelsesmuligheder – så er der selvfølgelig blevet arbejdet.

En af de vigtigste opgaver har været at indgå, forny og vedligeholde overenskomster. For der bliver også fornyet overenskomster på andre tidspunkter end ved den helt store runde på det private arbejdsmarked.

Derudover er der ifølge Claus Rostgaard blandt meget andet brugt kræfter på at få et overblik over medlemspotentiale og potentialet for flere tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræ-sentanter på området; drøftet vilkår og rettigheder for fleksjobbere og oprette og støtte netværk – blandt andet et casino-netværk.

Service har desuden sagt velkommen til en række nye medlemmer fra andre overenskomst-grupper - fra boligselskaberne, AOF og Danske Mediers arbejdsgivere – da flere arbejdsgivere har skiftet arbejdsgiverorganisation til Dansk Erhverv.

Frem imod OK23
Den kommende tid kommer i høj grad til at bære præg af overenskomstforhandlingerne i 2023. Det ligger overenskomstgruppens faglige handleplan også vægt på.

- Vi skal bidrage aktivt til indsamling af overenskomstsønsker og om muligt lave en emnebank med ønsker, vi kan arbejde videre med. Og når vi kommer til afstemningen om OK23 om et lille års tid skal vi bidrage til at øge den utrolig høje stemmeprocent fra sidste gang endnu mere, lød det fra Claus Rostgaard.

- Og så vil vi arbejde for, at flere overenskomster bliver omfattet af kompetencefonde. Det er meget værdiskabende både for den enkelte men også for virksomhederne, når medarbejdere tager efter- og videreuddannelse.


Her er den nye bestyrelse i Overenskomstgruppe Service:

Valgt på landsmødet søndag 3. april 2022:

 • Claus Rostgaard, Falck (formand) – også valgt til HK Privats sektorbestyrelse
 • Ole Skovbo Sørensen, Fængslet i Horsens (næstformand) – også valgt til HK Privats sektorbestyrelse
 • Lotte Olsen, Huset Venture – også valgt til HK Privats sektorbestyrelse
 • Lykke Delf Heimbürger, ATP Hillerød
 • Malene Daugaard Nue, Bo-Vest
 • Margit Kolding, Mols-Linien A/S
 • Ole Foged, AOF Midtjylland
 • Tine Altschuler, Casino Munkebjerg

Valgt gennem lokalafdelingerne forud for landsmødet:

 • Mette Katrine Hacke, Casino Marienlyst (HK Service Hovedstaden) – også valgt til HK Privats sektorbestyrelse
 • Jess Nielsen Bang, KMD A/S (HK it, medie & industri Hovedstaden)
 • Jan Borup Coyle, G-it Aps (HK Midt)
 • Lenette Damborg, Concept Data A/S (HK MidtVest)
 • Jens Olof Andersen, KMD (HK Nordjylland)
 • Palle Jacobsen, Næstved Taxa (HK Sjælland)
 • Marianne Skovshoved, Haderslev Andelsboligsforening (HK Sydjylland)
 • Liselotte Feldborg Vangsgaard, Aleris-Hamlet Hospitaler (HK Østjylland)

 

Se kontaktoplysninger på bestyrelsen Obs! Bestyrelseslisten bliver opdateret.