Bestyrelsen i Overenskomstgruppe Industri

Bestyrelsen i Overenskomstgruppe Industri. Foto: Carsten Bundgaard

 

Nina Heidelbach, Valgt i HK Privat Nordjylland og ansat i Alfa Laval Aalborg, er under landsmødet 3. april 2022 valgt til formandsposten i overenskomstgruppen Industri uden modkandidater.

Med hende i spidsen vil overenskomstgruppen i den kommende tid frem for alt fokusere på især næste års overenskomstforhandlinger, herunder at understøtte kravsindsamlingen og tillidsfolkenes arbejde for en så høj stemmeprocent som mulig.

I forbindelse med landsmødet blev netop kravsindsamlingen taget op. Her blev der især fremhævet behov for fokus på skæve arbejdstider og at få tillæg for ubekvem arbejdstid skrevet ind i hovedoverenskomsterne, derudover fokus på uddannelse ved at sætte uddannelsesinfo på lønsedlen, højere arbejdsgiverbetalt pension, mere på fritvalgskontoen og forbedringer af forhold for atypiske ansættelser.

Landsmødet markerede samtidig et farvel til Berit Schilling, valgt i HK Midt og til daglig ansat i Energinet.dk. Hun har siddet på formandsposten i overenskomstgruppe Industris halvandet leveår. Berit Schilling fremhævede, at det har været en speciel tid præget af corona, der har begrænset gruppens aktiviteter. Alligevel er der blevet lagt en stor indsats i blandt andet arbejdet med faglig handlingsplan, netværk under overenskomstgruppen og indledende forberedelser af overenskomstforhandlinger i 2023.

På landsmødet blev der samtidig valgt ny bestyrelse. Det blev vedtaget, at bestyrelsen fortsat skal bestå af 15 medlemmer, som sidder for en 2-årig periode. 8 medlemmer var valgt forud for landsmødet, mens 7 nye skulle vælges blandt 9 kandidater. Næstformand vil blive konstitueret efterfølgende i overenskomstgruppen.

Den nye bestyrelse i overenskomstgruppe Industri består af:

Valgt på landsmødet:
Nina Møller Heidelbach (Formand), Alfa Laval, HK Nordjylland– valgt til sektorbestyrelsen
Sheila Carina Rankilde, SAS, HK Service Hovedstaden - valgt til sektorbestyrelsen
Susanne Bahne Hansen, Novozymes, HK imi Hovedstaden - valgt til sektorbestyrelsen
Jens Erik Meier, Fauna Photonic, HK imi Hovedstaden
Jesper Christensen, DSB
Marianne Larsen, Novo Nordisk
Michael Andersen, LEO Pharma
Kapil Kumar Saini, FMC, HK imi Hovedstaden

Valgt i afdelingerne:
Henrik Baagø Fredeløkke, Lego - HK Sydjylland
Vivi Øland Rindsig, Aalborg Lufthavn - HK Nordjylland
Britta Pugholm, CP Kelco – HK Sjælland
Eigil Johannesen, Post Nord - HK Service Hovedstaden
Michelle Lind Omme, Tømrerfirmaet Michael Omme ApS - HK MidtVest
Elisabeth Dahl Christensen, Novo Nordisk - HK imi Hovedstaden - valgt til sektorbestyrelsen
Henrik Høholt, VPK Packing A/S - HK Østjylland
Bente Domino, CRH Concrete - Expan A/S - HK Midt

 

Se kontaktoplysninger på bestyrelsen Obs! Bestyrelseslisten bliver opdateret.