Ombudsmanden har det seneste år haft skarpt øje på KSD-systemet (Kommunernes Sygedagpengesystem) på baggrund af store problemer i implementeringen.

Beskæftigelsesministeriet har derfor sendt Ombudsmanden en orientering og status med tal for 3. kvartal 2021.

Godt nok påpeger ministeriet, at udbetalingerne til borgerne fungerer nærmest upåklageligt – kun fejl i promille-størrelsen – men for sagsbehandlerne er fejl og workarounds stadig et stort problem.

Giver problemer for sagsbehandlerne

I orienteringen står der: ”Der er fortsat for mange fejl og uhensigtsmæssigheder. Situationen er særdeles utilfredsstillende”.

Den melding baserer sig bla på, at der for 3. kvartal 2021 var tale om i alt 180 fejl, heraf 44 i kategori A + B som er kritiske og alvorlige – og at ud af de 180 fejl kræver 102 af dem en form for workaround.

Altså at sagsbehandlere og ydelsesmedarbejdere må gøre ”noget ekstra”, fx arbejde uden om systemet eller igennem ekstra arbejdsgange.

Over for Kommunalbladet kommenterer Peter Lykke Egelund, projektdirektør i Kombit, på tallene.

- Tallene er ikke tilfredsstillende og der stadig for mange fejl. Borgerne får deres penge, men ude i kommunerne hos den enkelte sagsbehandler giver det frustrationer.

Tredje bud på deadline hedder nu sommerferien

Peter Lykke Egelund hæfter sig dog ved, at tallene – som er videregivet til Ombudsmanden og Folketinget stammer fra 3. kvartal 2021 – og at tallene nu i første kvartal er i bedre.

Aktuelt lyder antallet af fejl på 134, heraf 0 kritiske A-fejl og kun 20 i kategori B af alvorlige fejl.

- Det er stadig for mange, men vi nærmer os et acceptabelt niveau, som realistisk set ligger omkring 100. Når vi arbejder med en så kompleks lovgivning er det svært at komme længere ned.

Det gode spørgsmål til Kombit og Peter Lykke Egelund er så om han nu for tredje gang tør give et bud på, hvornår man når det acceptable niveau – underforstået at hans to seneste deadlines ikke holdt.

- Jeg tør godt love, at efter sommerferien er vi på et acceptabelt niveau af fejl.

Covid-refusioner har været kæmpe opgave

Ud over det ekstra pres med workarounds kan Kombit også se på tallene, at ydelsesmedarbejderne har været under ekstremt pres behandling af covid-sager og indberetninger i Nem-refusion.

Og opgaven har bogstaveligt talt været håndholdt, fordi sagerne har skullet håndteres manuelt, da KSD ikke er sat op til opgaven.

- Vi kan se, at kommunerne nærmest er blevet lagt ned af den opgave og ydelsesmedarbejderne har i første kvartal af 2022 allerede klaret det, der svarede til to tredjedele af 2021’s samlede refusionssager, forklarer Peter Lykke Egelund.

Tallene, som Kombit har trukket viser nemlig, at der dags dato er foretaget over 1 mio. indberetninger i NemRefusion, som følge af den særlovgivning, der trådte i kraft 16. december og udløb 28. februar.