Formandskabet i HK Hovedstaden, 2022

Christian Grønnemark sidder fortsat for bordenden som fællesformand i HK Hovedstaden. Han blev genvalgt uden modkandidat. Foto: Klaus Holsting.

Det var endnu en gang krigen i Ukraine, som blev indledning til en generalforsamling. Som krigen har været det i mange fagforeninger hen over de seneste måneder. Solidaritet og støtte til det ukrainske folk var et omdrejningspunkt i både fællesformand Christian Grønnemarks mundtlige beretning og i debatten. 
 
- Krig og ufred hersker i Europa – det gør det heldigvis ikke i HK Hovedstaden. Fællesskab og enighed om vores faglige mål prægede hele 2021. Afdelingen er præget af prima kollegaskab mellem de 5 sektorformænd og bestyrelse. Der er masser af nysgerrighed, initiativrigdom og handlekraft, sagde Christian Grønnemark.

- Formandskollegiet understøtter hinanden i initiativer – og det er frem for trakasserier - ævl og kævl. Mange politiske organisationer ville misunde os. Det gode samarbejde smitter af hele vejen gennem organisationen fra A til Z, understregede han.  

- For når den politiske ledelse er i samklang, så spiller hele orkesteret med bravur. Det er fra vores medarbejdere, til tillidsrepræsentanterne og dermed videre ud til medlemmerne.

Frugtbar forberedelse
Christian Grønnemark, som senere uden modkandidat blev klappet ind til sine kommende 2 år som fællesformand, var også klar i sin vurdering af, hvad det tætte samarbejde i HK Hovedstaden betyder for afdelingens faglige resultater. 

Bestyrelsen i HK Hovedstaden gennemførte nemlig i god tid op til efterårets kongres i HK Danmark et arbejde for at samle alle delegerede om forslag, som afdelingen ønskede gennemført.

- Hvor vi tidligere ved kongresserne har haft ukoordinerede forslag, som var stillet af et par af afdelingssektorerne – og oftest uden at vinde flertal – så lykkedes det denne gang med stærkt sammenhold at komme igennem med en række nødvendige beslutninger, hvis vi også om 10, 20, 30 år skal have et levedygtigt HK, understregede Grønnemark.

- Her tænker jeg især på vores forslag om en ny organisering af elever og studerende. Kongressen sagde ”ja tak” til vores forslag om at styrke organiseringen på KVU- og MVU- området og til at bruge flere penge på opgaven, tilføjede han. 

Baggrunden for forslaget om at styrke organiseringen på KVU- og MVU- området er foruroligende dyster. Fremskrivningen af medlemstallet viser nemlig bekymrende 30.000 færre medlemmer om et tiår, hvis intet bliver gjort. Undersøgelser viser, at alt for få studerende kender til HK.

- Hvis vi fortsat ønsker, at HK skal været en ansvarlig og stærk spiller i udviklingen af vores samfund og have politisk styrke over for arbejdsgivere, så holder det ikke, at vi fortsat mister medlemmer. Vi skal derfor række ud mod de unge og de mange nye uddannelser, og vi skal ud over lægterne og spille på de unges bane, opfordrede fællesformanden.  

Anja C. Jensen, formand HK Danmark

Forbundsformand Anja C. Jensen deltog lyttende og senere talende i HK Hovedstadens repræsentantskabsgeneralforsamling. Foto: Torsten Raagaard.

En kvinde i førersædet
Der var også anerkendelse fra HK Hovedstadens fællesformand til den nye forbundsformand med hånden på rattet i HK Danmark.

- HK Hovedstaden har en god grund til at kippe ekstra med fanerne efter kongressen. For første gang i HK’s historie fik vi valgt en kvinde til at sidde i formandsstolen, Anja C. Jensen. Det er jo ingen hemmelighed, at HK Hovedstaden støttede dit kandidatur, vi er jo også din oprindelige fagforeningsafdeling, og du har arbejdet her hos os, konstaterede Christian Grønnemark.

- Og vi er glade og stole over, at du allerede med gennemslagskraft og empati har markeret dig i den offentlige debat. Og selvklart er vi glade for, at du har valgt at bruge din torsdag aften sammen med os her. Tak for det, formand, sagde Grønnemark til forbundsformanden.

Debatten om fællesformandens mundtlige beretning bestod mest af gode ideer til det videre arbejde med de faglige sejre, som HK Hovedstaden indkasserede i 2021. Der var stor opbakning til den linje, som bestyrelse og formandskabet havde lagt undervejs. 

Et enkelt pluk fra debatten var forslaget om at bruge nogle af pengene, der skal sættes af til arbejdet for at organisere på KVU og MVU, på at få de unge i tale.

- Hvis vi vil have fat i generation Z, vil jeg gerne opfordre til at lade de unge selv fortælle, hvad de vil have, sagde Mette Nowack Bergqvist, kort før beretningen blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.

Ditte Gottlieb Bredahl, formand for HK Kommunal Hovedstaden, 2022

- Jeg tror, du vil indtage pladsen som en af de mest citerede fagforeningsledere, når 2022 er omme. Det var sgu' godt gået, Ditte, sagde fællesformand Christian Grønnemark til HK Kommunals Hovedstadens formand, efter Københavns beskæftigelsesborgmester trak sig sidst i marts. Ditte Gottlieb Bredahl lyttede med fra salen. Foto: Torsten Raagaard.

Formand for fællesskabet
Anja C. Jensen var blevet bedt om en kort status ½ år efter sin tiltræden som HK’s første kvindelige forbundsformand.

- Det er dét her, det handler om. Det fællesskab, som I er mødt op til i dag, og som I har ude på arbejdspladserne til hverdag. Det er vigtigere end nogensinde nu, hvor uro og uvished præger dagsordenen. Hvor der er krig i Europa, sagde hun.

- Det fællesskab, er jeg SÅ stolt af at være en del af. Og formand for, tilføjede hun. 

- I har allerede vist, at det her er et fællesskab, som kan løfte Danmark igennem en global krise.

- For ja – selv om det er som om, at corona er forsvundet fra vores sind og bevidsthed, så har I og jeres gode kolleger de seneste 2 år bragt os igennem en sundhedskrise.

- Jeg har ikke glemt, at HK’erne ikke rystede på hænderne, da vores arbejdsliv ændrede sig fra den ene dag til den anden. At I stod i fronten i butikkerne i Storkøbenhavn og sørgede for, at vi andre kunne købe mad.

- Derfor må jeg også bare sige, at jeg bliver noget træt, når jeg skal høre på, at de sikre hænder, at de hjælpende hænder, de HK’er-hænder, der ikke rystede, skulle være kolde hænder. Det er for at sige det på godt dansk: noget vrøvl! Vi har ikke kolde hænder, slog Anja C. Jensen fast fra talerstolen.  

Christian Grønnemark, formand for Hk Hovedstaden, 2022

En smilende og genvalgt fællesformand for HK Hovedstaden, Christian Grønnemark, fik blomster som anerkendelse af valget. Foto: Torsten Raagaard.

Læs den skriftlige beretning til repræsentantskabet her.