En gruppe arbejdsmiljørepræsentanter samlet i en stor sal til kursus ved HK Midt

Billede: Tanja Juul Sondrup, medarbejdercoach, mentaltræner, foredragsholder og indehaver af virksomheden StrongYou, holdt oplæg for arbejdsmiljørepræsentanterne - både med bl.a. personlige erfaringer og gode råd.

Inspirerende foredrag. Gruppeseancer med vigtig erfaringsudveksling. Fællesspisning. Netværk med god, uformel dialog på tværs af arbejdspladser og sektorer…. Det nye AMR-netværk i HK Midt, der går på tværs af de fire sektorer Privat, Kommunal, Handel og Stat, fik den bedst tænkelige start:

   - Det gik helt fantastisk, og jeg synes, der var rigtig god stemning og stor snakkelyst undervejs, lyder det fra Anne Marie Wils, der er faglig konsulent i HK Midt – og som sammen med kollegerne Rie Bastrup og Henriette Findshøj havde lagt planerne for det første møde i det nye netværk. Rie Bastrup fortæller om ideen med netværket:

   - Vi ved, at dynamikken på tværs kan noget, og med arrangementet i dag ville vi netop netværke på tværs, så vi sammen kunne arbejde med spørgsmålene ”Hvem er jeg som arbejdsmiljørepræsentant? Hvordan kan jeg gøre noget ekstraordinært som AMR?”. Hvad er det, der hindrer os i at udføre rollen bedst muligt, og hvor kan vi lære noget sammen som HK’ere og arbejdsmiljørepræsentanter, uanset hvilken sektor vi repræsenterer? Som arrangører vil vi gerne være med til at styrke sammenholdet og solidariteten mellem arbejdsmiljørepræsentanterne og HK’erne.

 

Deltagere i gruppearbejde ved en flip-over

Billede: Anne Marie Wils (v. tavle) faciliterer gruppearbejdet i én af de 3 arbejdsgrupper undervejs i programmet.

 

Gruppeseancer på tværs

Efter medarbejdercoach Tanja Juul Sondrups indledende oplæg med netop titlen ”Boost din rolle som AMR” stod den på fællesspisning og gruppeseancer:

   - Da Tanja havde holdt sit oplæg om at booste AMR-rollen og om den vigtige selvrefleksion omkring rollen, så gik turen ud i grupper, hvor vi sammen kiggede på, hvad vi hver især skulle hjem og arbejde med. I gruppearbejdet var det igen helt ligegyldigt, hvem du var, hvilken sektor du var medlem af eller hvilken arbejdsplads du repræsenterede. Det handlede om, hvad den enkelte efterfølgende kunne gå hjem og gøre på arbejdspladsen, siger Rie Bastrup.

 

deltagernes oplevelse af arrangementet

Betina Hansen AMR
Betina Hansen, AMR i Odense Kommune.

”….kan lære af hinanden”

For Betina Hansen, arbejdsmiljørepræsentant i Odense Kommune, var arrangementet en mulighed for nye input til AMR-rollen, som hun godt kan lide at have:

 

   - Jeg kan godt lide de forskellige opgaver, der er forbundet med rollen som arbejdsmiljørepræsentant. Det er en mulighed for at være med til at præge det gode arbejdsmiljø og sikre en god trivsel på arbejdspladsen. Det er samtidig altid godt at få ny inspiration og møde andre arbejdsmiljørepræsentanter til et arrangement som det i dag. Det giver nogle andre input end dem, man selv går med i hverdagen. Det var et spændende oplæg. For eksempel i forhold til at se sig selv som en benzinmotor, der også selv skal tankes op en gang imellem. Det er samtidig en god ide selv at tage initiativ og være lidt på forkant med tingene i stedet for at vente på, at problemerne opstår. 

 

   - Det er godt, at der er gode tilbud fra HK, hvor man kan blive tanket op med alle mulige emner. Det gør også, at man indimellem bliver revet lidt ud af vanens magt, og at vi gør det sammen og kan lære af hinanden. 

 

 

 

”….ny viden til rollen som AMR”

Lisa Bønnelycke AMR
Lisa Bønnelycke, AMR i Odense Letbane.
Lisa Bønnelycke er arbejdsmiljørepræsentant i Odense Letbane, hvor hun er direktionssekretær. Hun vil gerne netværke og have input til at udvikle sig AMR-rollen:

 

   - Det var min chef, der spurgte, om jeg ikke ville være AMR, da jeg i forvejen sidder i en rolle, hvor jeg har kontakt til alle i organisationen. De fleste går derfor alligevel til mig med mange ting, og jeg har tidligere på OUH siddet som referent i arbejdsmiljøgruppen og i vores LMU i 10-11 år. Derfor har jeg erfaring med selve arbejdet, og derfor gav det mening at tage AMR-rollen. Jeg har siden fået AMR-uddannelsen.

 

   - Jeg så for ikke så længe siden, at der var den her introdag i HK for arbejdsmiljørepræsentanter. Den tog jeg med på, da jeg er forholdsvis ny, sidder alene med rollen og godt kunne bruge noget netværk. Tilmeldingen har givet mig blod på tanden og har vist mig, at det er rigtigt mange ting, som HK tilbyder os. Det skal jeg da selvfølgelig tage imod, og hvor skal jeg ellers få ny viden til rollen? Hvis jeg skal være AMR, så skal jeg gøre det ordentligt. Så skal jeg uddanne mig, udvikle mig og få alle de redskaber og kompetencer, jeg overhovedet kan. Arrangementet i dag var en start på det, og jeg har skrevet mig på listen derinde, fordi jeg gerne vil netværke noget mere. 

 

   - Det var et spændende oplæg, der overraskede mig lidt, fordi det også handlede om, hvordan man som AMR skal kigge indad i forhold til de barrierer, man kan have – og om, at man også skal kunne sige stop. At man skal mærke efter, hvor man selv synes, det er spændende, og hvor man synes, man kan byde ind. Det kunne jeg bruge til rigtig meget, og jeg har fået skrevet en masse ned i et lille idekatalog, som jeg kan bruge, når jeg rigtigt kommer i gang. 

 

 

Tanja Juul Sondrup, medarbejdercoach, mentaltræner, foredragsholder og indehaver af virksomheden StrongYou:

"Jeg troede, jeg skulle klare det hele selv"


Det var en kombination af gode råd og personlige erfaringer, som Tanja Juul Sondrup serverede for arbejdsmiljørepræsentanterne i HK Midt. Her opsummerer hun kort nogle af de perspektiver, hun delte med deltagerne på boost-mødet i det nye AMR-netværk.

   - Det vigtigste for mig er, at vi gør medarbejdere holdbare i det arbejdsliv, de er i, og i dag har vi hjulpet arbejdsmiljørepræsentanterne med at give dem et perspektiv omkring, at vi ikke er alene. At vi har så meget potentiale sammen. Indimellem er der noget, vi er forhindret af, og så kan vi gå opdagelse i, hvad der forhindrer os. Når vi tør gå på opdagelse i det, så kan vi også udfolde vores potentiale langt mere. Det er noget af det, jeg og vi har talt om i dag.

 

   - Jeg har selv været tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, medlem af samarbejdsudvalget og koncernbestyrelsen. Så jeg kender rollen indgående og har arbejdet med det i ti år. Som jeg sagde i dag, så fandt jeg ud af, at jeg ikke skulle kunne det hele selv i de roller, men jeg skulle i stedet være god til at se, når en kollega ikke var, som han eller hun plejede at være. Så var det vigtigt at gå hen og sige til kollegaen ”….jeg kan se, at du ikke er, som du plejer at være. Jeg er din arbejdsmiljørepræsentant. Skal jeg ikke hjælpe med at finde ud af, hvordan vi kan støtte dig i det, du står i. Måske aner jeg ikke, hvordan jeg skal hjælpe dig, men det har jeg et helt bagland, der kan”. I starten var det selv min største hindring, at jeg troede, at jeg skulle kunne klare det hele selv. Det var, indtil jeg fik øje på, at der var en masse mennesker, der kunne hjælpe mig med opgaven. 

 

   - Det vigtigste, du kan gøre som arbejdsmiljørepræsentant, er at få fat i medlemmet og sige ”….jeg skal nok hjælpe dig. Jeg ved ikke endnu, hvem der skal hjælpe dig, men her har du i hvert fald kontakten til mig. Den starter vi med, og så er der nogen, der støtter dig”. Ofte er det vigtigt, at udfordringer i arbejdslivet bliver italesat. Kun sådan finder vi ud af, hvordan vi lykkes med at ændre det. For mange mennesker accepterer deres arbejdsvilkår i stedet for at sige tingene højt og få hjælp fra dem, der rent faktisk er klar til at hjælpe dem via det fællesskab, de er medlem af. Det engagerer jeg mig i, og jeg engagerer mig i at skabe det gode arbejdsliv bedre, så vi er holdbare. 

 

   - Som jeg sagde til deltagerne i dag, så er der intet, der forandrer sig. Det er dig, der forandrer dig, og når du tager ansvaret tilbage for din egen succes, så ser verden anderledes ud. Det vi ikke vil arbejde med, det vil ikke lade os være. Det er en naturlov. For så bliver tingene ved med at fylde, tage vores energi og vores fokus, og vi kommer ikke videre. Så graver vi os mere og mere ned i stedet for at løfte os op og få hjælp fra en masse mennesker, der rent faktisk kan hjælpe os. 

 

   - Hver gang du som AMR hjælper et medlem ude på arbejdspladsen og siger ”….jeg ved ikke, hvordan jeg kan hjælpe dig, men det finder vi ud af”, så bliver du også bedre som AMR, fordi du finder ud af, at det Rie, Mette eller Gitte, der kan hjælpe dig med at hjælpe medlemmet. Du bliver hele tiden bedre som AMR, men vi skal også huske at passe på os selv og sætte os selv i pit. Det spændte ben for mig selv, fordi jeg kom til at hjælpe alle andre end mig selv. Så får du den der ego-talk, der taler til dig med ”….jeg kan jo ikke finde ud af noget”, selvom det overhovedet ikke er sandt. Den opfattelse skal vi løfte dem væk fra. For de skal som arbejdsmiljørepræsentanter ikke kunne det hele selv, men i stedet vide, hvor de kan finde hjælpen. Det er det vigtigste. 

 

 

faktaboks

Næste planlagte netværksdag for AMR-gruppen er 6. oktober 17-20.
Her vil temaet, på opfordring fra netværksdeltagerne, blive kommunikation.
Invitation følger.

Kontakt HK-medarbejderne i netværksgruppen, hvis du gerne vil vide mere om det nye AMR-netværk i HK Midt:
/ Faglig konsulent Anne Marie Wils, mobil: 28120649, mail: Anne.Marie.Wils@hk.dk
/ Faglig konsulent Rie Bastrup, mobil: 2126 1986, mail: Rie.Bastrup@hk.dk
/ Faglig konsulent/organisator Henriette Findhøj, mobil: 3032 8915, mail: henriette.findshoej@hk.dk

Udover foredraget ”Boost din rolle som AMR”, så holder medarbejdercoach Tanja Juul Sondrup også workshops om arbejdsglæde, kraftfuld og konfliktløsende kommunikation samt teamudvikling. Du kan læse mere på www.strongyou.dk