Netto-butik

Netto vil opruste med nye tillidsrepræsentanter, så alle deres butikker er dækket. Foto: NillerDK/Wikipedia

Arbejder du i en af landets 526 Netto-butikker? Så har du snart mulighed for at stille op som regional tillidsrepræsentant.

HK Handel har nemlig – på initiativ af Landsklubben Salling Group – indgået et nyt samarbejde med Netto-kæden, der har til formål at opruste antallet af tillidsrepræsentanter på landsplan. 

Samarbejdet består af to aftaler, hvoraf den ene går ud på, at der skal vælges 20 nye såkaldte regionale tillidsrepræsentanter – også kaldte RTR’ere. De skal dække alle landets Netto-butikker.

Et stærkere samarbejde

Helt konkret betyder det, at Netto-kæden går fra kun at have seks butikker med tillidsvalgte på nuværende tidspunkt til i fremtiden at være fuldt dækket på landsplan. Det er HK Handel og i særdeleshed Landsklubben Salling Group meget tilfredse med. 

Landsklubben Salling Group er et netværk for alle HK-medlemmer, der er ansat i Salling Groups kæder, og Landsklubben har i mange år kæmpet for, at Netto-butikkerne fik flere tillidsrepræsentanter. Det er i høj grad Landsklubbens fortjeneste, at det nye samarbejdet er kommet på plads. Initiativet er netop kommet fra Landsklubben, og Netto har taget positivt imod ideen.

- Nu får Netto-medarbejderne i lighed med de andre medarbejdere under Landsklubben Salling Group også en tillidsvalgt, som de kan henvende sig til, hvis de har behov for det. Derudover åbner valget af de nye regionale tillidsrepræsentanter, RTR’ere, også op for mere indflydelse og et stærkere samarbejde med ledelsen, siger Lasse Lippert Laursen, der er fællestillidsrepræsentant og formand for Landsklubben Salling Group.

Som tillidsrepræsentant bliver man en vigtig del af fællesskabet  ude på arbejdspladserne. Tillidsrepræsentanter bliver uddannet til at kunne rådgive og hjælpe kolleger med at forstå deres arbejdsvilkår. Aftalerne sikrer derfor også, at du som regional tillidsrepræsentant får stillet de nødvendige ressourcer som tid og fri mobil til rådighed, så du kan udføre dine arbejdsopgaver.

Derudover vil man som tillidsrepræsentant også være omfattet af overenskomstens regler om særlig beskyttelse og modtage et årligt vederlag for arbejdsindsatsen. 

Direkte dialog

Som det andet ben i aftalerne skal der oprettes et nyt hovedsamarbejdsudvalg, HSU, hvor fem af de regionale tillidsrepræsentanter, landklubformanden og seks fra Nettos ledelse vil være repræsenteret. Her vil repræsentanterne få mulighed for at gå i direkte dialog med ledelsen.

- I Netto tror vi på, at kundeoplevelsen bliver bedre, når medarbejderne har det godt. Derfor har vi også arbejdet de seneste fire år med forskellige tiltag, så flere af vores ansatte føler sig respekteret og lyttet til. De nye aftaler er med til at understøtte den strategi, og derfor er vi også meget glade for, at samarbejdet er kommet op at stå, siger Christian Dahl, der er Head of HR/Senior Director i Netto.

Valget af de nye regionale tillidsrepræsentanter RTR’ere vil finde sted i løbet af 2022, og hver repræsentant vælges for en 2-årig periode.

Derfor skal du stille op som TR

Som tillidsrepræsentant er man sine HK-kollegers repræsentant på arbejdspladsen. Det betyder, at man fx: 

  1. Hjælper kollegerne med at forstå og sikre deres arbejds- og lønvilkår, når man er blevet uddannet til at kunne dette.

  2. Gennem uddannelse og erfaring som tillidsrepræsentant vil opnå en givende personlig udvikling.

  3. Finder løsninger og bistår kolleger, som har brug for hjælp i deres arbejdsliv.

  4. Er kollegaernes link til HK HANDELs afdelinger, de faglige sekretærer og sagsbehandlere, hvis det bliver nødvendigt.

  5. Er kollegaernes kontakt til Landsklubben Salling Group og de øvrige TR’ere i Salling Group (føtex, Bilka, BR, Salling, kontorer og lagre). De indgår i et netværk med alle RTR’ere og TR’ere i Salling Groups formater. Landsklubben driver dette netværksarbejde, hvor der vil være faglige og sociale arrangementer.

  6. Er en vigtig del af det faglige og sociale netværk på arbejdspladsen.

  7. Samarbejder med ledelsen om udvikling af arbejdspladsen.