For HK Sjællands afdelingsformand, Estrid Husen, er arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser et af de vigtigste emner denne 1. maj.

Ifølge tal fra Arbejdstilsynet mistede 36 mennesker livet i en arbejdsulykke og 318 fik amputeret en legemsdel i 2021. Alt for mange oplever også, at de bliver så nedslidte af deres arbejde, at de må melde sig syge. I 2020 meldte 4807 personer sig syge på grund af muskelskeletsygdomme. 3614 meldte sig syge med en psykisk sygdom relateret til deres arbejde.

Det er simpelthen ikke godt nok, mener Estrid Husen. Ingen skal blive syge, få stress, blive invalideret eller i værste fald dø af at gå på arbejde.

I anledningen af Arbejdernes Internationale Kampdag stillede vi tre skarpe spørgsmål til formanden: 

Hvilke kampe ser du som de vigtigste for fagbevægelsen i de kommende år?

- En af de vigtigste kampe er at få kanaliseret nogle flere ressourcer til Arbejdstilsynet, så de kan foretage en ordentlig kontrol og vejledning af arbejdspladserne omkring arbejdsmiljøet. Vi skal alle blive mere bevidste om, hvordan vi skaber et godt arbejdsmiljø. Det skal vi både af hensyn til samfundsøkonomien, men i lige så høj grad at ingen skal miste livet, blive invalideret og syge eller få stress af at gå på arbejde. Samfundet skal i en bred forstand erkende, at det ikke kan hjælpe noget, at vi sparer på Arbejdstilsynet. 

Hvad gør HK Sjælland for at forbedre arbejdsmiljøet?

- Vi prøver hele tiden at italesætte arbejdsmiljøet politisk og bakke op om de initiativer, der bliver vedtaget på forbundsniveau. Vi skal kæmpe for, at Arbejdstilsynet bliver ved med at få tilført ressourcer, så deres gode arbejde ikke skrider på grund af besparelser. Vi skal sikre os, at der både bliver forebygget og sat ordentlig ind, når ulykken rammer. Det gør vi både ved at klæde vores tillidsvalgte på til at tage hånd om for eksempel kollegaer, der går ned med stress, og også bakke politisk op og italesætte, at Arbejdstilsynet ikke skal syltes.

Der ligger en vigtig opgave foran os, når det kommer til problemerne med stress. Alt for mange må melde sig syge på grund af stress og det er en generelt stigende tendens. Det forsøger vi at ændre på. Blandt andet ved at samle tillidsvalgte fra hele landet til en stresskonference, som det skete for nyligt.  

Læs mere om, hvordan du kan tackle stress her

Hvad kan man selv gøre for at forbedre arbejdsmiljøet?

- HK vil gerne have gjort det lovpligtigt for arbejdspladserne at have en nedskrevet politik og handleplan klar, hvis en medarbejder går ned med stress. Samtidig vil vi også gerne stille krav om, at ledere skal tage en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Men der behøver jo ikke altid at være en lovændring, for at arbejdspladserne kan indføre sådanne tiltag selv. Det kan medarbejderne også forsøge at stille krav om og på den måde få sat skub i tingene.

Estrid Husen ønsker alle en god 1. maj