Tina Jakobsen, UCL

Et af de centrale budskaber var: Vi skal tænke på andet end ord og tale, når det handler om klar kommunikation, da foredragsholder Tina Jakobsen fra UCL kiggede forbi. 

 

 

Budskabet i dag har været, at vi skal huske at skabe sammenhæng mellem det, vi siger, og så vores kropssprog. Målet har for mig været at skabe en bevidsthed om, hvor vigtigt det egentlig er i vores kommunikation. Ofte taler vi kun om de ord, vi bruger, men hvor de valgte ord faktisk har en meget mindre vægt end for eksempel toneleje og kropssprog i den samlede kommunikation
-Tina Jakobsen, UCL

 

  • Hvordan føles det, når en samtalepartner pludselig vender ryggen til og melder sig ud af samtalen?
  • Hvorfor er det vigtigt, at det vi siger og de signaler, vi sender med kroppen, stemmer overens?
  • Hvordan hjælper vi hinanden med at skabe bedre kommunikationssituationer i hverdagen?

 

Disse og en række andre emner tog Tina Jakobsen, der til dagligt underviser i blandt andet kommunikation på UCL, under behandling under det fælles netværksmøde, og hun havde med sit praksisnære oplæg med klare budskaber taget sin egen medicin:

   - Budskabet i dag har været, at vi skal huske at skabe sammenhæng mellem det, vi siger, og så vores kropssprog. Målet har for mig været at skabe en bevidsthed om, hvor vigtigt det egentlig er i vores kommunikation. Ofte taler vi kun om de ord, vi bruger, men hvor de valgte ord faktisk har en meget mindre vægt end for eksempel toneleje og kropssprog i den samlede kommunikation, fortæller Tina Jakobsen:

   - Sammenhængen mellem kropssprog og den måde, vi bruger vores stemme på, er super vigtig. Vi har oplevet det rigtig meget under Corona, hvor vi ikke har kunnet være sammen. Her kunne vi i bedste fald se hinanden i 2D på en skærm, og vi kunne endda risikere en sort skærm. Ofte så vi kun et lille udsnit af den anden, og her mister du meget af kommunikationen. Det er samme problem, hvis du taler i telefon. For også her mister du hele kropssproget, og med mail, Messenger og på SMS mister du det endnu mere. Her er det meget vigtigt, at vi er 100% bevidste om, hvilke signaler vi sender.

Netværksmøde om Klar Kommunikation i HK Privat Midt

”….vi kan bygge os selv op”

   - I dag sluttede vi med fokus på, hvordan ”….jeg kan hjælpe mig selv i situationer, hvor det er svært”. Hvordan vi, hvis vi ikke tænker over det, kommer ind med en ”ikke power pose”, der kan være med til at underminere os selv og vores budskaber, hvis vi kommer ind og er usikre, har skuldrene oppe om ørerne eller en rystende stemme, siger Tina og fortsætter:

   - Hvor jeg i den første del af oplægget fokuserede meget på, hvordan vi som modtagere kan være opmærksomme på, hvad vi oplever i en kommunikationssituation, så kiggede vi i anden del på, hvordan vi som afsendere kan være bevidste om vores signaler. Hvordan vi kan fortælle hjernen, at det her har jeg styr på. Vi kan bygge os selv op ved at bruge nogle teknikker i stedet for bare at gå ind og håbe på det bedste. Vi kan gøre os selv stærkere, end vi måske føler os.

 

Alle kan bruge klar kommunikation

Tina Jakobsen understreger, at de kommunikationsværktøjer, hun præsenterede i sit oplæg, er noget, vi alle kan bruge. Det er ikke kun for topdirektører, politikere og kommunikationsfolk:

   - Vi har alle, ligesom deltagerne i dag, der både er ledere uden personaleansvar og økonomiansatte, brug for i nogle situationer at fremstå med en vis myndighed og gå ind med en attitude, der er passende til den enkelte situation. Skal vi sige noget alvorligt, skal det selvfølgelig ikke gøres med et kæmpe smil, og man skal have en vis situationsfornemmelse i sin kommunikation. Det gælder naturligvis også, når du sidder i administrative funktioner, hvor du har brug for i nogle sammenhænge at udstråle en form for myndighed eller troværdighed i det, du afleverer.

   - Jeg har selv regnskabsbaggrund og ved, hvor vigtigt det er, at der bliver stolet på det, der bliver leveret. Du skal dog også servere det på en måde, hvor du ikke kommer og er en undskyldning for dig selv. Det er nok ofte fag, hvor man typisk har mere fokus på det faglige end på at præsentere tingene, selvom det er lige så vigtigt at kommunikere, at ”….det her er gennemarbejdet. Det har vi styr på”. Den kommunikation har jeg forsøgt at give deltagerne inspiration til i dag.

Netværksmøde om Klar Kommunikation i HK Privat Midt

Mismatch og mange øvelser

Hele kommunikations-seancen igennem var der forskellige praktiske øvelser til deltagerne. Det var et helt bevidst valg fra Tina Jakobsens side:

   - Jeg har en del øvelser med, fordi deltagerne skal ind og mærke det her selv. De skal mærke, hvordan det gør en forskel i kommunikationen, når de bruger nogle af de ting, vi har talt om. Jeg kan godt stå og fortælle dem om, at når vi skal være myndige, så skal vi stå sådan her eller hvordan vi skal gøre i en masse andre situationer. Det virker dog allerbedst, når vi samtidig prøver det selv og får lov at opleve, hvad der sker, når vi i højere grad får kroppen med i vores kommunikation, siger hun og runder af med et par eksempler:

   - Der var nogle situationer ude i grupperne, hvor de virkelig oplevede det her mismatch mellem afsender og modtager, vi havde talt om. ”Wouw, jeg blev fuldstændig usikker og gik i stå, da modtageren gik et skridt frem”, lød det fra nogle af grupperne. Vi talte også om eksempler med, at du sidder i en samtale til en fest, hvor vedkommende pludselig er et helt andet sted, og hvor du føler dig efterladt og ikke forstået. Det skaber en usikkerhed, og jeg ville gerne give deltagerne i dag den der følelse af, hvor meget det betyder, når den man taler med er lyttende, åben og modtagelig på det, du har at fortælle. Så får man faktisk lyst til at fortælle mere.

 

Sektorformand var nysgerrig på netværksformen

Sektorformand for HK Privat Midt, Marianne Glintborg, deltog i netværks-arrangementet. Både fordi alle kan lære noget om kommunikation – og for at opleve netværksformen på tæt hold:
   - Udover at det var et rigtig godt arrangement, hvor vi fik god læring om kommunikation og kropssprog, så er jeg super glad for, at medlemmerne prioriterer deres tid til netværkene i HK Privat Midt. Netværkene er et godt sparringsforum, hvor medlemmerne relationsopbygger, erfaringsudveksler og vidensdeler, og hvor de står sammen om faget. Jeg støtter derfor fuldt op om netværkene og deltager gerne i flere arrangementer.