”Det er et overset problem, der skal rettes op på", siger arbejdsmiljøordfører i Enhedslisten, Christian Juhl. Foto: Enhedslisten

En særlig regel gør, at butiks- og kontoransatte ikke i lige så høj grad har ret til arbejdsmiljørepræsentanter som andre. Normalt er en virksomhed forpligtiget til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, når de har 10 ansatte, men butiks- og kontoransatte tæller først med i regnskabet, når de arbejder i mere end 10 timer om ugen.

Det betyder, at butikker med fx 40 ansatte ikke nødvendigvis har pligt til at have en arbejdsmiljøorganisation, hvis kun ni eller færre ansatte har kontrakter med over 10 timer. Enhedslisten vil nu forsøge at gøre noget ved dét, fortæller Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører i partiet.

”Det er et overset problem, der skal rettes op på. Uden en arbejdsmiljøorganisation bliver strukturerne løsere, og for mange beslutninger om arbejdsmiljø bliver taget af arbejdsgiver alene. Det er vigtigt at få medarbejderne med - det øger kvaliteten af beslutningerne”, siger han.

Reglen skal fjernes

Christian Juhl blev for alvor opmærksom på problemet på HK’s stresskonference og til et efterfølgende møde med formand i HK Handel, Mette Høgh.

”Vi ser især problemet de steder, hvor der måske faktisk er mest behov for arbejdsmiljørepræsentanter. Derfor mener vi, at bekendtgørelsen skal ændres, så alle tæller med, uanset hvor mange timer de arbejder om ugen”, siger Christian Juhl.

Konkret foreslår han, at man helt fjerner reglen om, at en medarbejder først tæller med efter 10 timer.

I Socialdemokratiet kan de endnu ikke melde noget ud om, hvorvidt de også vil fjerne reglen.

”Lige nu er der forhandlinger i gang på området, så vi kan ikke udtale os om konkrete tiltag. Jeg kan dog sige så meget, at vi er opmærksomme på, hvordan man går ind og tæller, og hvilke steder der ikke har pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation”, fortæller arbejdsmiljøordfører i Socialdemokratiet, Lennart Damsbo-Andersen.