Lufthavn

Foto: Daria Volkova via Unsplash

Det er et velkendt faktum, at arbejdsmiljøet for HK’erne i lufthavnene herhjemme ikke er for sarte sjæle.

Derfor var netop arbejdsmiljøet på programmet, da der var landsmøde for tillidsvalgte i HK Luftfart 16. og 17. maj.

- Der er typisk en opfattelse blandt passagerer og kunder af, at den eneste grund til, man blev født, det var jo at servicere dem. Jeg er i cargo, og tre af os – inklusive jeg selv – er blevet spyttet på, lød det blandt andet fra Pernille Arentoft, der arbejder i Billund Lufthavn.

Oplevelsen er langt fra enestående. Tidligere på året udkom Arbejdstilsynet med rapporten National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021. Den viser, at mere end hver tredje passagerservicemedarbejder har oplevet trusler om vold på jobbet inden for det seneste år. Næsten halvdelen har oplevet at blive chikaneret af kunder eller passagerer.

 

Gang i overfaldsalarmerne

Med til landsmødet var også sikkerhedsdirektør i Københavns Lufthavn, Johnnie Müller. I sit oplæg fortalte han generelt om, hvad man fra lufthavnens side gør for at håndtere og imødegå konflikter med uregerlige passagerer, og hvordan han `ser på udviklingen af konflikter mellem passagerer og servicepersonale i lufthavnen.

Med sig havde han blandt andet en slide, der viste, at antallet af tryk på overfaldsalarmer i lufthavnen allerede nu i maj måned er oppe på samme niveau som det var i hele 2019, som ellers er det seneste normale rejseår.

Og det knyttede blandt andre Henrik Meiner, fællestillidsrepræsentant i HK Luftfart SAS og nyvalgt formand i HK Luftfart, en kommentar til.

- Der ligger en sommer foran os, der godt kan blive rigtig stram. Og der kan jeg da godt se for mig, at dem, der skal løbe ud til alarmsituationer, kan få sig nogle gode kondital, sagde han.

Massiv personalemangel

Forventningen om en stram sommer bunder i den massive personalemangel, som Københavns Lufthavn har opereret med de seneste måneder.

Da corona satte ind, og rejseaktiviteten stort set satte ud, mistede tusindvis af ansatte i lufthavnen og handlingselskaberne deres job. Nu hvor rejseaktiviteten stiger med fuld fart frem mod sommerferien, er genansættelse og uddannelse af nyt personale ikke fulgt med i samme tempo, og det udgør lige nu et stort problem, erkendte Jonny Müller.

- Lige nu tager alle overtid og knokler som gale for at få tingene til at hænge sammen, sagde han.

I de seneste uger har der været dage med over en times ventetid ved sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Det har skabt kaoslignende situationer, og som personale på gulvet i blandt andet tjek in-skrankerne og ikke mindst ved gatene er det ofte HK’erne, der tager møgfaldet fra de frustrerede og stressede passagerer.

”Nu vender det snart”

Derfor var der også en vis lettelse at spore i lokalet, da Johnny Müller meldte ud, at det er lykkedes Københavns Lufthavn at ansætte og genansætte 350 security-medarbejdere på rekordtid.

- Vi har ansat som sindssyge. Vi troede ikke, at vi kunne tiltrække nok, men det er lykkedes at ansætte nok til, at vi fra uge 22 er tilbage i normal bemanding. Der vender det, sagde han og opsummerede:

- Så vi er ret fortrøstningsfulde. Nu håber vi også bare, at handlerne har mandet op, sagde han med en hentydning til de fremmødte tillidsvalgtes ledelser.